X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завантажити презентацію

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Одночасно мова – це ключ для відкриття унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичних досягнень представників інших культур. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2011-2012 Н.Р.

Слайд 2

Навчальні програми Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст вивчення. котрого є (об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках-семестрового) і підсумкового контролю. У зв’язку із прийняттям Закону України №2442-VI від 6.07.2010 року “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу, а саме зі зміною терміну навчання з 12 років на 11, планується внесення змін до навчальних програм. Зміни планується внести лише до програм 11 року навчання для усіх типів навчальних закладів. Учні 10-х класів будуть навчатися за чинними навчальними програмами.

Слайд 3

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів. Робочі навчальні плани на.2011/2012 навчальний рік складаються: - для початкової школи за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом MОH України від 29.11.2005 р. № 682; - для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України віл 22.02.2004 p. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; – для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

Слайд 4

Для спеціалізованих шкіл для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 23).

Слайд 5

8-9 класи – для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02. 2008 р. № 99;

Слайд 6

Білінгвальні 5-9 класи – для білінгвальних 5-9 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009р. № 626; для 10-11-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 20).

Слайд 7

5-9 класи 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від. 14.06.2005 р. № 14/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини); для 10-1 1-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток).

Слайд 8

Інваріантна складова та варіативна частина Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального плану основної школи (2-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту. Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної або варіативної частин навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Слайд 9

Предмети та курси за вибором Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Слайд 10

Старша профільна школа У зв’язку із зміною терміну навчання, у старшій профільній школі планується збільшення годин на вивчення іноземних мов. Вивчення іноземних мов у старшій школі (10 -11 клас) буде здійснюватися за трьома (моделями) рівнями; рівень стандарту – 3 години на тиждень; академічний рівень - 3 години на тиждень, профільний рівень – 5 години на тиждень.

Слайд 11

Рівень стандарту РІВЕНЬ СТАНДАРТУ Перша модель – не загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки іноземної мови (Рівень В1) європейських шкіл. Цей рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з II класу початкової школи. Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови. А також є обов’язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.

Слайд 12

Академічний рівень Друга модель – це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1), Ця модель в основному буде реалізовуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література історія, суспільствознавство).

Слайд 13

Профільний рівень Третя модель - профільний рівень передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови і, відповідно, країнознавства і літератури країни мови, що вивчається може розглядатися як профільна мовна підготовка (при наявності 5 годин на тиждень). У цій моделі планується досягнення рівня навченості учнів (В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Ця модель співвіднесена за цілями і за змістом із так званими спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови. Досягнення цього рівня дозволяє випускникам продовжити освіту в лінгвістичному чи іншому спеціалізованому ВНЗ, здійснювати трудову діяльність відразу після закінчення школи в обраній професійній сфері, наприклад, в якості спеціаліста середньої ланки: секретаря-референта, гіда-перекладача, працівника готельного, ресторанного бізнесу та ін. Введення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором в класах цього рівня дозволяє розширити діапазон підготовки випускників з іноземної мови.

Слайд 14

НМК У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

Слайд 15

Підручники та НМК для 11 класу Для учнів 11-го класу підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти. Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма.

Слайд 16

Перелік підручників для учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (англійська мова) 1. “Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)” (авт. Карпюк О.Д.) видавництво “Астон”; 2. “Англійська мова (10-й рік навчання, академічний рівень)” (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.) видавництво “Наш час”; 3.“Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Несвіт A.M.) видавництво “Ґенеза”.

Слайд 17

Перелік підручників для учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (німецька мова) 4.“Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Савчук І.Г.) видавництво “Світ”; 5. “Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Басай Н.П.) видавництво “Освіта”; 6. “Німецька мова (10-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Кириленко P.O., Орап В.І., Соколова О.В.) видавництво “Ґенеза”.

Слайд 18

Перелік підручників для учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (французька мова) 7.“Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Чумак Н.П.) видавництво “Перун”. 8. “Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень” (авт. Клименко Ю.M.) видавництво “Ґенеза”.

Слайд 19

Перелік підручників для учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (іспанська мова) 9.Іспанська мова (10-й рік навчання)” (авт. Редько В.Г.. Береславська В.І.) видавництво “Ґенеза”.

Слайд 20

Друга іноземна мова 10.Англійська мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов. 7-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Козловська Т.П.) видавництво “Оберіг”.

Слайд 21

Друга іноземна мова 11.Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов. 7-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Сотникова С.І., Гоголева Г.В.) видавництво “Ранок”. 12.“Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов. 7-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Сидоренко М.М., Палій О.ДД видавництво “Оберіг”. 13. “Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов. 7-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Горбач Л.В.) видавництво “Ґенеза”.

Слайд 22

Друга іноземна мова 14. “Французька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов. 7-й рік навчання, профільний рівень)” (авт. Клименко К.M. видавництво “Ґенеза”.