X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Завантажити презентацію

Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ Не можна вимагати від дитини неможливого – до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному В.Сухомлинський L/O/G/O www.themegallery.com

Слайд 2

«Діти з особливими освітніми потребами» - всі учні, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми (діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку) : з порушеннями опорно-рухового апарату з порушенням слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом) з порушенням зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором) з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку) з мовленнєвими порушеннями з емоційно-вольовими порушеннями та аутизмом www.themegallery.com

Слайд 3

Компоненти соціально-психологічного супроводу дітей з ООП Систематичний моніторинг психолого-педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; Створення оптимальних соціально-психологічних умов щодо ефективного психічного розвитку дітей в соціумі; Систематична психологічна допомога дітям з порушеннями психофізичного розвитку у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; Систематична психологічна допомога батькам дітей з проблемами у розвитку; Організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з урахуванням їх психічних та фізичних можливостей. www.themegallery.com

Слайд 4

Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу Діагностичний етап  Діагностичне обстеження дітей на міській ПМПК здійснюється за наявності таких документів: Копії свідоцтва про народження дитини. 2.Результатів попереднього обстеження дитини психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом, логопедами (Картка стану здоров'я і розвитку дитини). 3.Розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина. 4. Результатів психологічного обстеження дитини. www.themegallery.com

Слайд 5

Діагностичний етап  4.Зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків. 5. Бланку схеми логопедичного обстеження дитини шкільного (дошкільного) віку в умовах ПМПК. 6. Бланку схеми дефектологічного обстеження дитини шкільного (дошкільного) віку в умовах ПМПК. 7. Бланку витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. 8. Бланку згоди на обробку персональних даних батьків та неповнолітньої дитини. Обстеження дітей в умовах ПМПК здійснюється тільки за згодою та в присутності батьків (осіб, які їх замінюють). (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2004 року № 56) www.themegallery.com

Слайд 6

Психологічне обстеження включає: Особливості розвитку пізнавальної (інтелектуальної) сфери: Особливості уваги та характер працездатності (концентрація, стійкість, об'єм, розподіл уваги,рівень працездатності, показники самоконтролю, продуктивність, швидкість, точність (кількість помилок), надійність. Пам’ять, мнестична діяльність (об'єм безпосереднього (короткочасного) запам'ятовування, особливості довгострокової пам'яті,опосередкованого запам'ятовування). www.themegallery.com

Слайд 7

Психологічне обстеження включає: Особливості мислення (здатність виділяти суттєві ознаки, класифікувати за родовими та функціональними ознаками,встановлювати логічні зв'язки та відносини між поняттями, узагальнення, просторовий аналіз та синтез, розумовий план дій, особливості структури інтелекту, розуміння прихованого змісту тексту, розуміння прислів'їв та метафор, особливості невербального мислення, навченість); Сприйняття (просторові уявлення, розуміння і вживання прийменників і деяких понять); Зорово-моторна координація, дрібна та загальна моторика. www.themegallery.com

Слайд 8

Психологічне обстеження включає: 2. Особливості розвитку емоційно-особистісної сфери: Нервово-психічний стан самої дитини, розуміння емоційного стану людей; Схильність до ворожості, що проявляється через образливість і мстивість; Рівень сформованості емоційної емпатії; Рівень особистісної тривожності (ситуативна тривога), рівень шкільної тривожності; Рівень ригідності; Рівень та особливості самооцінки; Схильність до агресивної поведінки; Акцентуації характеру підлітків; Переважаючий стиль поведінки (урівноважений, збудливий, загальмований). www.themegallery.com

Слайд 9

3. Міжособистісні відносини (міжособистісні відносини (соціовалентность, статус дитини, статусна структура групи, рівень конфліктності групи). 4.Особливості розвитку мотиваційно – вольової сфери (навчальна мотивація, сформованість вольової активності). Психологічне обстеження включає: www.themegallery.com

Слайд 10

Корекційно-розвивальний етап розвиток та корекція пізнавальних процесів, формування їх довільності; корекція самооцінки як важливої рушійної сили формування особистості; корекція емоційних порушень та патологічних рис характеру; запобігання психічним перевантаженням; профілактика шкільної дезадаптації; розвиток емоційної лабільності; корекція міжособистісних взаємин у дитячому колективі; корекція взаємин «учитель — учень»; розвиток комунікативних якостей, позитивної соціальної комунікації; стимуляція особистісного зростання. www.themegallery.com

Слайд 11

В ході корекційно-розвивальної роботи обов’язковим є: діагностика динаміки розвитку дитини під впливом відповідного корекційного навчання; обговорення з педагогом та батьками труднощів, що виникають у процесі навчання, накреслення шляхів їх вирішення. www.themegallery.com

Слайд 12

Просвітницько-консультаційна робота педколективу з батьками вирішення конфліктних ситуацій, які виникають між батьками і педагогами; корекція ставлення всіх членів сім’ї до дитини з особливими потребами; підвищення психолого-педагогічної культури батьків; допомога у створенні громадських організацій сімей, які мають дітей із особливими потребами, активна участь у їхній діяльності; сприяння в наданні матеріальної та побутової допомоги сім’ї, яка має дитину з особливими потребами. www.themegallery.com

Слайд 13

Моніторинг психологічного розвитку дитини П.І.Б. _________ Клас _________ Школа __________ Дата народження _____ Рік вступу до школи _____________ Домашня адреса ____________________________________ Освітня програма, форма навчання _____________________ Діагноз ____________________________________________ Висновок міської ПМПК _____________________________ Дата проведення засідання “___” _________ 20_____ рік Основні скарги з боку батьків і педагогів, особливості труднощів, що простежуються в роботі ___________________ __________________________________________________ www.themegallery.com

Слайд 14

Динаміка розвитку уваги Динаміка розвитку пам'яті Дата обстеження Концентрація уваги Стійкість Об'єм Примітка Дата обстеження Об'єм безпосереднього запам'ятовування Ефективність запам'ятовування Об'єм опосередкованогозапам'ятовування Примітка www.themegallery.com

Слайд 15

Динаміка інтелектуального розвитку Динаміка розвитку сприйняття Дата обстеження Загальний інтелектуальний показник Вербальний інтелектуальний показник Невербальний інтелектуальний показник Розуміння змісту прислів'їв Навченість Дата обстеження Упізнавання геометричних фігур Орієнтація у просторі Орієнтація у часі Упізнавання зображень Примітка www.themegallery.com

Слайд 16

Динаміка в емоційно-особистісній сфері Динаміка в міжособистісних стосунках Дата обстеження Нервово-психічний стан Рівень тривожності Схильність до агресивної поведінки Самооцінка Ригідність Акцентуації характеру Рівень емпатії Особистісна Шкільна Дата обстеження Потреба у спілкуванні, рівень її задоволеності Соціально-психологічний статус www.themegallery.com

Слайд 17

Дякую за увагу ! L/O/G/O www.themegallery.com

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія