X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Завантажити презентацію

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві ІІI Всеукраїнська правнича школа з цінних паперів та фондового ринку 20.09.2014

Слайд 2

Ідея реформування Вперше про необхідність централізації депозитарного обліку та існування центрального депозитарію йшлося ще в Державній програмі розвитку Національної депозитарної системи України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2004 р.  За рекомендаціями «Групи 30» центральні депозитарії цінних паперів (CSD) необхідно було створити ще у 1992 році в усіх країнах. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 3

Депозитарна система Національна депозитарна система створена для централізованого й ефективного обслуговування різних операцій з цінними паперами на території України. Така системи забезпечує зберігання цінних паперів, здійснення угод за цінними паперами, проведення розрахунків за цими угодами, володіння повною інформацією про поточний стан ринку цінних паперів. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 4

США –розрахунковий депозитарій (ОТСС), для державних цінних паперів - Федеральна резервна система; Японія - акціонерне товариство акціонерами якого стали професійні учасники ринку цінних паперів, а держава позбулася власної долі; Євросоюз - 19 центральних депозитаріїв та міжнародних центральних депозитаріїв; Китай - Китайська депозитарна і клірингова корпорація з цінних паперів та Китайська державна депозитарна трастова і клірингова корпорація з цінних паперів; Росія - «небанківська кредитна організація» -«Національний розрахунковий депозитарій» . Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 5

Основним недоліком депозитарної системи в Україні до реформи 2012 року була недосконалість та неузгодженість правових взаємозв'язків між Національним депозитарієм України та іншими учасниками депозитарної системи, відсутність централізації депозитарного обліку. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 6

Інші причини реформування: Колізійність норм законодавства України щодо побудови існуючої системи, особливо в частині засад функціонування центрального депозитарію; Необхідність імплементації загальносвітових тенденцій побудови національних депозитарних систем (особливо актуально на фоні процесу глобалізації світових ринків капіталу); Відсутність спеціальних механізмів захисту власників цінних паперів (особливо - іноземних інвесторів). Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 7

Інші причини реформування: запобігання поширенню практики здійснення незаконного перерозподілу прав власності, маніпуляцій зі сторони рейдерів, декількох реєстрів, фальсифікації даних; підвищення рівня довіри інвесторів за допомогою врегулювання у вітчизняному законодавстві питання щодо здійснення функції зберігання глобальних сертифікатів виключно Центральним депозитарієм; остаточне припинення існування акції в документарній формі; Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 8

Рівні депозитарної системи Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів; Верхній рівень - це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів - ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) та Національним банком України. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 9

Рівні депозитарної системи Закон України «Про депозитарну систему України» №5178-VI від 6 липня 2012 року вищий рівень - Центральний депозитарій України та Національний банк України (щодо державних цінних паперів та облігацій місцевих);  середній рівень - депозитарні установи;  нижній рівень - депоненти. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 10

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві Депозитарні установи Центральний депозитарій НБУ Професійні учасники депозитарної системи Депозитарій державних цінних паперів, облігацій, місцевих позик Інші учасники депозитарної системи Депозитарії-кореспонденти Емітенти Фондові біржі Торговці цінними Клірингові установи Компанії управління активами Розрахунк. центр Депоненти

Слайд 11

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР Професійні учасники фондового ринку НБУ Міжнародні депозитарно-клірингові установи Резиденти Нерезиденти Професійні учасники Клієнти Здійснює грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів; Відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку; Може займатись кліринговою діяльністю; Забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів, дивідендів акціонерам, тощо.

Слайд 12

Порядок виплати дивідендів До реформи: Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві Після реформи: АТ на підставі рішення Загальних зборів А А А Рішення Загальних зборів акціонерів РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР А А А

Слайд 13

Такої структури як Розрахунковий центр, немає в жодній країні світу. Мабуть, тому, що нікому не потрібен, — він не створює доданої вартості, а лише збільшує витрати і підвищує складність інфраструктури, яка від цього працюватиме тільки гірше, вважають експерти ринку. Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 14

Частка держави в Центральному депозитарії В Україні – не менше 50%; У Словаччині – 100%, Польщі – 50% ; У Португалії, Чехії, Німеччині, Італії - ЦД належить біржам; Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 15

Кодифікація цінних паперів До виключної компетенції Центрального депозитарію належить  здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів - (англ. International Securities Identification Number,  —  загальноприйняте скорочення ISIN). Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві

Слайд 16

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві Дематеріалізація цінних паперів Згідно Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про депозитарну систему України" іменні емісійні цінні папери існують виключно в бездокументарній формі. Підприємства, які досі мають іменні цінні папери в документарній формі існування, повинні забезпечити існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі. Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” всі АТ зобовязані привести у відповідність найменування АТ і змінити найменування АТ з відкритого або ЗАТ на ПАТ чи з ВАТ на ПрАТ. НКЦПФР наділена низкою можливостей застосування до правопорушників санкцій та заходів, спрямованих на примушення до виконання закону.

Слайд 17

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві 2072 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (прийнято за основу 10.10.2013 р.) Нові види корпоративних облігацій (біржові, інфраструктурні та концесійні); Корпоративні облігації — облігації, емітентом яких є юридична особа. Корпоративні облігації можуть бути інфраструктурними та біржовими. Корпоративні облігації розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного (складеного) капіталу. Корпоративні облігації підтверджують зобов’язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом, крім випадків, передбачених законодавством.

Слайд 18

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві 2072 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (прийнято за основу 10.10.2013 р.) Впровадження інституту загальних зборів власників корпоративних облігацій - є тимчасового органу, що здійснює захист прав власників корпоративних облігацій відповідно до компетенції, визначеної цим Законом;

Слайд 19

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві 2072 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів (прийнято за основу 10.10.2013 р.) Встановлення критеріїв та наслідків настання дефолту за корпоративними облігаціями - невиконання або неналежного виконання емітентом корпоративних облігацій (боржником) зобов’язань перед власником корпоративних облігацій (кредитором) щодо погашення облігації або виплати доходу відповідно до проспекту емісії. Дефолт настає у разі: прострочення виконання емітентом зобов’язань щодо виплати доходу за корпоративними облігаціями на строк більше ніж 10 днів; відмови від виконання зобов’язань щодо виплати доходу за корпоративними облігаціями; прострочення виконання емітентом зобов’язань щодо погашення корпоративних облігацій на строк більше ніж 10 днів; відмови емітента від погашення корпоративних облігацій.

Слайд 20

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві Завдання реформи корпоративного права спрощення управління корпоративними відносинами в приватизованих компаніях, обтяжених баластом дрібних акціонерів, які давно втратили інтерес до своїх акцій; створення правового режиму, зручного для підприємців, що об'єднали капітал для ведення бізнесу в Україні; побудова передумов для створення публічної вартості акцій публічних компаній; підвищення диспозитивності правового регулювання;

Слайд 21

Новації в системі обліку прав на цінні папери та корпоративному праві Більшість українських компаній, які створені сьогодні у формі акціонерних товариств, по суті є приватними компаніями, але через своє приватизаційне минуле позбавлені переваг приватно-правового методу регулювання: акціонери в цих компаніях не можуть на власний розсуд врегулювати відносини між собою і компанією. Крім того, обидва зареєстровані сьогодні в Раді законопроекти «Про товариства з обмеженою відповідальністю» досить обережно використовують диспозитивний метод регулювання, часто вирішуючи замість акціонерів деякі важливі аспекти їх співіснування.