X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити презентацію

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ кандидат юридичних наук, доцент Серьогіна Наталія Олексіївна 096-505-94-67 063-577-82-83 066-97856-39 natali_seryogina@ukr.net

Слайд 2

* Предмет регулювання Господарським кодексом України Господарські відносини 3. Суб’єкти господарювання 2. Державні органи 1. Засновники суб’єктів господарювання 4. Споживачі

Слайд 3

* Держава і суб’єкти господарювання ДЕРЖАВА Державне Замовлення Завдання Регулювання цін і тарифів Сертифікація та стандартизація Ліцензування Патентування Квотування Надання пільг Надання дотацій та субсидій Застосування нормативів і лімітів Основні засоби Регулюючого впливу

Слайд 4

*

Слайд 5

* Поняття підприємницької діяльності Згідно зі ст.42 Господарського кодексу України Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Слайд 6

* Характеристика (ознаки) підприємницької діяльності (підприємництва) 1. Підприємництво є самостійною діяльністю. Це означає, що: по-перше, підприємництво в Україні може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця (ст. 45 ГК України). Також фізичні особи мають можливість зареєструватись як громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності і провадити таким чином діяльність без створення організації. По-друге, зважаючи на передбачений ч. 1 ст. 44 ГК України принцип вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, підприємці мають право здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не суперечать законодавству.

Слайд 7

* 2. Підприємництво є ініціативною діяльністю. Це означає, що зайняття підприємницькою діяльністю є добровільним вчинком. Жоден державний орган, недержавна організація, посадова особа не можуть примусити до зайняття підприємницькою діяльністю. Проте це не означає, що особа не може бути примушена до виконання добровільно взятих на себе зобов'язань (наприклад, за договором, укладеним в процесі провадження підприємницької діяльності) або зобов'язань, що передбачені державою і випливають зі здійснення особою підприємницької діяльності (наприклад, зобов'язань зі сплати податків).

Слайд 8

* 3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяльністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою) законодавством не встановлено. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 24-93 "Про податок на промисел", за змістом ст. 1 якого систематичним вважається продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів, який здійснюється більше чотирьох разів протягом календарного року. За Кримінальним кодексом систематичною діяльністю вважається така, що відбувалася три і більше разів за рік.

Слайд 9

* 4. Підприємництво є діяльністю на власний ризик. Це означає, що за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство та приватний підприємець самостійно несуть відповідальність, передбачену законодавством України. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності бере на cебе як позитивні, так і негативні наслідки підприємницької діяльності. Підтвердженням цього є положення ЦК України, що встановлюють самостійну відповідальність фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності (ст. 52) та юридичної особи (ст. 96) за зобов'язаннями, пов'язаними з їх підприємницькою діяльністю. За загальними правилами ч. З ст. 96 цього Кодексу учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Тобто законодавство розрізняє відповідальність юридичної особи за наслідки своєї господарської діяльності (ризик) і відповідальність її засновника із винятками, передбаченими законодавством.

Слайд 10

* 6. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку . Якщо метою тієї чи іншої діяльності не є отримання прибутку, вона не може бути віднесена до підприємницької. Ця мета знаходить своє відображення в установчих документах і відповідно до характеру діяльності.

Слайд 11

* ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ За ознакою предмета діяльності: Виробнича – діяльність в процесі якої виробляється певна продукція; Невиробнича, в межах якої виділяється: діяльність із виконання робіт, надання послуг (виконання ремонтних робіт, надання інформаційних послуг, здійснення транспортних перевезень); діяльність із зайняття торгівлею; Інша невиробнича діяльність, зокрема діяльність на фінансовому ринку.

Слайд 12

* За ознакою суб’єкта діяльності: Підприємництво без створення юридичної особи (просте). Здійснюється фізичними особами – підприємцями; Підприємництво зі створенням юридичної особи (складне)

Слайд 13

* Залежно від наявності обмежень у зайнятті підприємницькою діяльністю: 1.Вільну підприємницьку діяльність. Для провадження такої діяльності не потрібна згода (дозвіл) держави. Така діяльність проводиться за принципом “дозволено все, що незаборонене законом”. 2. Дозвільну підприємницьку діяльність, провадження якої потребує певної згоди державних органів.

Слайд 14

* Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності (ст.4 ЗУ «Про підприємництво» Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності…, Діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз розроблення, випробування, виробництво та експлуатація ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.

Слайд 15

* Визначення суб’єктів малого та середнього бізнесу Суб’єктами малого та середнього бізнесу є фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”, та юридичні особи — малі та середні підприємства, визначені відповідно до Господарського кодексу України. Малими (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. Великими підприємствами визначаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний(фінансовий) рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. Усі інші підприємства визнаються середніми.

Слайд 16

* ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ (глава 5 Цивільного Кодексу України)

Слайд 17

* Стаття 50Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом. 2. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою. 3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

Слайд 18

* Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб 1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Слайд 19

* Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. 2. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі,відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

Слайд 20

* 3. Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців ОБОВ’ЯЗКОВО ЗА БАЖАННЯМ, АБО У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ 1. Державна реєстрація 2. взяття на облік в податковій інспекції дпі) 4. виготовлення печатки та штампу 5. відкриття рахунка в банку 3. взяття на облік платника єдиного страхового внеску (ЄСВ) до пенсійного фонду (ПФ)

Слайд 21

КРОК 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців *

Слайд 22

* Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.