X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КІС, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ ERP ТА SCRP

Завантажити презентацію

КІС, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ ERP ТА SCRP

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕМА 3. КІС, ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ ERP ТА SCRP КІС, побудовані на основі концепції ERP 2. КІС, побудовані на основі концепції SCRP

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Сучасна структура моделі MRP/ERP Мод. MRP/ERP включає наступні підсистеми: управління запасами; управління постачанням; управління збутом; управління виробництвом; планування; управління сервісним обслуговуванням; управління ланцюжками поставок; управління фінансами.

Слайд 5

Управління запасами - підсистема забезпечує реалізацію наступних функцій: моніторинг запасів; регулювання і інвентаризація складських залишків. При рішенні задач - обробка і коректування всієї інформації про прихід, рух і витрату сировини і матеріалів, проміжної продукції і готових виробів; облік запасів по складських осередках, вибір індивідуальних стратегій контролю, поповнення і списання запасів по кожній позиції номенклатури сировини і матеріалів, і т.д. Враховується нормативна і поточна фактична вартість запасів, а також відстежується проходження окремих партій запасів і серій продукції, що виготовляється.

Слайд 6

Слайд 7

Управління постачанням функції: - замовлення на закупівлю; - графік поставок; - планування потреби в матеріалах (управління заявками на закупівлю).

Слайд 8

Управління збутом Базові функції підсистеми : квотування продажів; замовлення на продаж (рахунки фактури); графік продажів споживачам; конфігурація продуктів; аналіз продажів; Distributed Resource Planning (DRP) - управління ресурсами розподілу.

Слайд 9

Слайд 10

Управління виробництвом : специфікація виробів( матеріали і комплектуючі); операції/центри переробки, включає опис цехів, ділянок, робочих місць; технологічні процеси виробництва продукції з маршрутизацією по робочих центрах наряд-завдання (змінне завдання) на виконання робіт для позамовного і дрібносерійного виробництва; управління трудовитратами; потокове виробництво (для серійного і масового). управління якістю(опис перевірок виробів під час виробничого процесу).

Слайд 11

Слайд 12

Планування функції: Product Line Planning (PLP) – фінансове планування товарне - номенклатурних груп (ТНГ); Master Scheduling Planning (MSP) – головний календарний графік або об'ємне календарне планування; Distribution Resource Planning (DRP) – планування розподілу ресурсів (RCP); Materials Requirements Planning (MRP) – планування потреби матеріалів; Capacity Requirements Planning (CRP) – планування споживання потужностей (три рівні планування в ERP-моделі)

Слайд 13

Слайд 14

Управління сервісним обслуговуванням забезпечуються функції: створення графіка технічного обслуговування, замовлення комплектуючих, облік контрактів на обслуговування і формування рахунків до обліку прибутку від післяпродажного обслуговування.

Слайд 15

Управління поставками призначена для забезпечення ефективного управління матеріальними і відповідними їм інформаційними потоками: від постачальника через виробництво до споживача. Реалізована ідеологія «управління глобальними ланцюжками поставок» дає промисловим підприємствам можливість представляти свою діяльність у вигляді ефективних ланцюжків логістики. забезпечуються широкі можливості управління транснаціональними компаніями, координації розподіленого між багатьма дочірніми компаніями виробництва.

Слайд 16

Управління фінансами підсистема повністю інтегрована зі всіма іншими і дозволяє оперативно одержувати інформацію про фінансові потоки, пов'язані з потоками матеріальними функції: головна бухгалтерська книга, ведення бухгалтерського обліку; мультивалютність; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; заробітна плата; управління собівартістю; управління платежами; облік основних засобів.

Слайд 17

Слайд 18

Схема планування ресурсів, синхронізоване з покупцем (CSRP)

Слайд 19

два види корпоративних інформаційних систем: Business Management Systems (BMS) – системи управління бізнесом входять прості системи, призначені для автоматизації малих підприємств. 1С ”Бухгалтерія” 1С “Підприємство” “Галактика” Enterprise Recourse Planning (ERP) – системи планування ресурсів підприємства. тобто ERP-системи. У них міститься опис тисяч бізнес - процесів. Такі системи можуть мати до 100 тисяч настроюються параметрів, що дозволяють реалізувати величезне різноманіття вимог різних підприємств.

Слайд 20

Контрольні питання до теми: Які підсистеми включає модель КІС побудованої на основі концепції MRP/ERP? Які функції виконуються підсистемою Управління запасами системи ERP ? Поясніть функції підсистеми Управління постачанням системи ERP? Вкажіть функції підсистеми Управління фінансами В чому полягає різниця між системами управління бізнесом і системами планування ресурсів підприємства? Вкажіть відмінність системи ERP від систем MRP/MRPII Характеризуйте рівні планування в системах ERP

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка