X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗНО 2012

Завантажити презентацію

ЗНО 2012

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

В силу безумовних переваг тестова форма контролю активно використовується в Австралії, Великобританії, Німеччині,  Нідерландах, США, Франції,Японії. У світовій педагогічній практиці проблема створення та застосування тестів має широке наукове обґрунтування та високий ступінь дослідженості. З 2008 р. в Україні запроваджено обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників абітурієнтів вищих навчальних закладів.На даний момент існує значний розрив  між досягненнями світової і вітчизняної технології створення, застосування та оцінювання тестів. Як і всі технології, засновані на досягненнях науки, тестування вимагає серйозної підготовки з боку тих, хто має намір зайнятися створенням і використанням педагогічних тестів.

Слайд 3

Однією з проблем є складання тестів переважно предметниками, які не мають глибоких знань з науки тестології. Тільки у березні 2011 року в Украіні відбулась презентація підручника з тестування « Введення у класичну та сучасну теорію тестів » Л.Крокера. У підручнику розкрита сутність теорії тестів, показані подібність та розбіжності класичної та сучасної теорії тестування. Висвітлена проблема валідності тестів. Охарактеризовані тестові оцінки та методи їх інтерпретації. Кожний розділ включає короткі висновки і вправи на закріплення пройденого матеріалу.

Слайд 4

ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ТЕСТІВ   Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)   Автори представляють аналіз деяких результатів ЗНО 2009 та 2010 р. Вихідні дані взято із офіційних звітів, опублікованих на сайті УЦОЯО (http://www.testportal.gov.ua). Ці тести взято для аналізу, виходячи із наявності офіційної статистики; великих обсягів вибірок, що підвищує достовірність статистичних показників; а також враховуючи, що наявність спеціалізованого центру тестування мала б забезпечувати дотримання науково обґрунтованої процедури розробки тестів. Для перевірки якості тесту в першу чергу використовують такі показники, як надійність та валідність . Надійність тесту визначають як корельованість результатів, отриманих при декількох спробах тестування або при проходженні еквівалентних (паралельних) форм тесту, а також як корельованість результатів виконання різних частин тесту (у цьому випадку складність завдань має бути рівномірною). Її вважають достатньою, якщо відповідний показник є не меншим, ніж 0,8-0,95 (коефіцієнта α-Кронбаха)

Слайд 5

Валідність тесту визначають як відповідність його результатів незалежним оцінкам знань учнів. Валідність буває: змістова; критеріальна; порівняльна; за віковою диференціацією; конструктивна; поверхнева; поточна; прогностична; узагальнююча; зовнішня. Крім цього при розробці тестів необхідно визначати якість окремих завдань. Серед показників їхньої якості важливе місце займають: -  рівень складності (pi), який визначають як середнє арифметичне балів, отриманих всіма учнями за відповідне завдання); -  коефіцієнт кореляції (Ri), що показує, наскільки корелюють між собою успішність виконання цього завдання й підсумкові бали учня за весь тест; -  коефіцієнт (індекс) дискримінації (Ii), який вказує на спроможність за результатами виконання цього завдання вирізняти групи учнів, що успішно й невдало виконали тест у цілому .

Слайд 6

Необхідно зазначити, що при розробці освітніх тестів як на загальнодержавному рівні (тести ЗНО), так і на рівні окремих навчальних закладів вказані критерії якості тестів або не перевіряються взагалі, або за результатами їх перевірки не приймаються заходи з вдосконалення тестів. Зазвичай це пояснюють необхідністю дотримання режиму таємності (стосовно тестів ЗНО), нестачею часу та інших ресурсів. Але у цьому випадку постає питання про можливість і доцільність практичного використання результатів такого тестування.

Слайд 7

Із зрозумілих причин валідність тестів ЗНО не визначалася. Але наявні у літературі відомості про слабку (на рівні 0,3 – 0,5) кореляцію результатів ЗНО з оцінками першокурсників є непрямим свідченням недосконалості відповідних тестів. Надійність тестів ЗНО оцінюється за допомогою коефіцієнта α-Кронбаха [8]. Для тестів ЗНО-2010 він коливається у межах 0,80 – 0,96. Значення, менші за 0,9, були отримані для таких тестів: Географія – 0, 80; Біологія – 0,81; Історія України (1 сесія) – 0,83; Історія України (2 сесія) – 0,84; Фізика – 0,86. Ще одним з важливих показників якості тестових завдань, як зазначалося вище, є коефіцієнт кореляції. Аналіз звітів показує, що серед завдань ЗНО 2009 та 2010 р. частка завдань з низькими (чи навіть від'ємними) значеннями коефіцієнта кореляції є досить високою.  

Слайд 8

  Частка завдань, що мають коефіцієнт кореляції ri ≤ 0,3 Дані табл. дають вагомі підстави для сумнівів в адекватності результатів ЗНО 2009 та 2010 р., бо важко зрозуміти, що саме характеризує підсумковий бал тесту, який для деяких тестів (Історія України, Біологія, Географія-2010) не корелює з результатами виконання переважної більшості його окремих завдань. Дисципліна ЗНО-2009 ЗНО-2010 Українська мова та література 0,45 0,28 Математика 0,03 0,11 Історія України 0,59 0,77 Фізика 0,43 0,24 Хімія 0,25 0,27 Біологія 0,63 0,67 Географія 0,47 0,78 Англійська мова 0,38 0,37 Іспанська мова 0,22 0,12 Німецька мова 0,16 0,17 Французька мова 0,38 0,28

Слайд 9

Для з’ясування залишкових знань студентів першого курсу (ННГУ) у вересні був проведений вхідний тест контролю рівня знань. Тест мав 100% змістову валідність, всі показники тесту відповідали всім критеріям якості. Він рахувався адекватним інструментом перевірки залишкових знань студентів. РЕЗУЛЬТАТИ: 2003р - 66%; 2009 – 52%

Слайд 10

Відсоток випускників профільних класів серед студентів біофаку ННГУ За даними приймальної комісії випускники профільних класів мали значно меньший бал сертифікату з ЕГЄ з біології, ніж випускники звичайних шкіл рік 2002 2005-2006 2008 2009 Відсоток випускників профільних класів 25 43 48 12

Слайд 11

Феномен відмінника : тестові матеріали орієнтовані на середнього учня і в цілому призначаються випускникам непрофільних шкіл. При відповіді на завдання відкритих тестів спостерігається невідповідність думок авторів тестів з добре підготовленими абітурієнтами. Останні пропонують більш глибокі, науково - обгрунтовані відповіді, ніж представлені в еталоні і відповідно отримують більш низькі бали. Наприклад: назвіть основні (4) ознаки будови та життєдіяльності бактерій Еталон відповіді Відповідь «відмінника» Бактерії – доядерні організми, які не мають сформованого ядра і багатьох органел Бактерії – доядерні організми, які не мають сформованого ядра і багатьох органел За способом живлення: автотрофи та гетеротрофи Мають кільцеву ДНК - нуклеоїд Висока швидкість розмноження шляхом поділу Розмножуються шляхом прямого поділу навпіл Анаероби и аероби 70S-рибосоми При несприятливих умовах утворюють спори Частина здатна до фіксації азоту

Слайд 12

В некоректних тестах з однією правильною відповіддю можливо 2 і більше правильних відповідей. «Відмінник» може вибрати іншу відповідь ніж пропонується. Приклад: Ефективність дії природнього добру підвищується при: Підсилені мутаційного процесу Послаблені внутрішньовидової боротьби Знижені чисельності популяції Збільшені числа гомозиготних особин Ще однією психологічною особливістю «Відмінника» є недовіра до простих питань на які він починає шукати псевдонаукові відповіді.

Слайд 13

Аналіз тестових завдань з біології Складність тестового завдання – успішність учасників тестування у виконанні цього завдання. Визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання, до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, виражену у відсотках.

Слайд 14

Розподіл тестових завдань із біології за коефіцієнтом складності реального виконання

Слайд 15

Планове і реальне співвідношення складності тестових завдань ЗНО 2009 складність тестового завдання планова реальна легкі 20% 7% середньої складності 60% 35% складні 20% 58%

Слайд 16

Приклад складного завдання – з вибором лише однієї правильної відповіді

Слайд 17

7. Розгляньте малюнки й установіть , на якому з них зображені лійкоподібні квітки …….квіти волошки. Відповідь вірна, але тест некоректний. Лійкоподібні квіти за формою віночка мають не тільки квіти волошки. Ті ж гарбузові, які зображені поряд з волошкою мають згідно систематичним визначникам з ботаніки лійкоподібну форму. Особливістю складноцвітих є наявність у суцвітті декількох типів квітів за віночком: трубчастих, лійкоподібних, язичкових. Але це не значить що у інших квітів не має подібної форми.

Слайд 18

Приклад легкого завдання – з вибором лише однієї правильної відповіді

Слайд 19

3. Яку першу допомогу потрібно надати людині , яку вкусила отруйна змія?........ тимчасово накласти джгут вище місця укусу. Необхідно пам’ятати , що розповсюдження отрути по організму іде переважно по лімфатичній системі. Таким чином найбільш правильною дією є іммобілізація пошкодженої кінцівки, коли відтік лімфи майже припиняється. Згідно сучасним поглядам накладання джгута у стандартному його розумінні (туга пов’язка з метою припинення венозного і артеріального кровотоку) - суворо протипоказано, оскільки всмоктування отрути буде проходити через глибокі вени кістки. Необхідне правильне накладання лімфатичного турнікета: вільної пов’язки (коли палець може зайти між шкірою і пов’язкою) шириною 2-4 см . При цьому припиняється лімфообіг і кровообіг у поверхневих венах. Деякі автори припускають можливість накладання джгута при укусі тільки кобри, у зв’язку із специфікою дії її отрути.

Слайд 20

Приклад складного завдання – на встановлення відповідності ( утворення логічних пар)

Слайд 21

Приклад легкого завдання – на встановлення відповідності ( утворення логічних пар)

Слайд 22

Приклад складного завдання - на встановлення правильної послідовності

Слайд 23

2.Ароморфозом є………. поява матки у ссавців Завдяки автору тесту круглі черви, членистоногі, молюски, деякі риби і земноводні, більшості птахів позбулися такого анатомічного утвору як матка. З’ясувалось, що вона з’явилася вперше у ссавців. Матка - розширена частина яйцеводу з добре розвиненим м’язовим шаром, де у яйцекладних тимчасово розташовуються зрілі яйця, а у живородячих відбувається розвиток зародка. Зрозуміло, що йдеться про плаценту. В плаценті розрізняють материнську і дитячу частини, які формуються завдяки вростанню ворсинок зародкової оболонки - хоріону у слизову матки.

Слайд 24

1.Лише у сенсорних системах ссавців наявна ……. вушна раковина Автор тесту помилково ставить знак тотожності між органами чуття і сенсорними системами, чим сприяє закріпленню неправильного розуміння учнями суті сенсорних систем. Загальновідомо, що до складу будь-якої сенсорної системи входять в першу чергу рецептори, які сприймають подразнення , трансформують його у нервовий імпульс. Нервові імпульси передаються по нерву у певну ділянку кори головного мозку. Тобто, це всім відомий шлях нервового імпульсу в аналізаторі. Органи чуття - це анатомо-фізіологічна система до складу якої крім сенсорної частини входять допоміжні апарати, прикладом яких і є вушна раковина. Висновок: вушна раковина не може сприймати і трансформувати звукові хвилі у нервовий імпульс, не є частиною аналізатора, а є частиною органу слуху. Таким чином в тесті є понятійна помилка

Слайд 25

4. Біологічно активні речовини , які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів………………………………………….. фітогормони Відповідь абсолютно вірна. Але якщо б абітурієнт дав відповідь вітаміни – він був би також правий. В темі у підручнику на яку дається посилання з цього тесту « Біологічно активі речовини» чітко говориться, що до них відносяться вітаміни , фітогормони ………. Але і ті і інші продукуються і рослинами і грибами. Висновок: відповідь неоднозначна.

Слайд 26

6. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі……. Колбочки, біполярні клітини………………………………………….. В цілому відповідь правильна, але тут можна апелювати до критерію «науковість». Необхідно розуміти, що колбочка - це дендрит першого біполярного нейрона (фотосенсорного нейрона) до якого прилягає другий біполярний нейрон. Більш правильним замість колбочки було б застосування терміну сенсорний нейрон. В послідовності яка запропонована у відповіді переривається ланцюг передачи імпульсу - дендрит ( відсутнє тіло і аксон першого нейрону), біполярний, ( відсутній мультиполярний нейрон), зоровий нерв, потилична ділянка кори головного мозку

Слайд 27

5.Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані……………… світло. Безперечно, відповідь - світло. Але, якщо уважно проаналізувати завдання постає питання - що таке обмежуючий фактор? Це фактор, інтенсивність дії якого, виходить за межі існування . З підручника загальної біології відомо , що біосфера займає всю гідросферу і на глибині 11 км існує життя, але яких організмів?. Тварин і бактерій. Таким чином світло є обмежуючим фактором не в цілому для життя , а для життя безпосередньо рослин. Висновок: тест не продуманий до кінця і сформульований не чітко.

Слайд 28

Мал. У тесті №5 Зображена рослинна клітина дещо незвична для сприйняття учнів. Ядро займає центральне положення, вакуоля - чисто символічна. Можна зробити висновок , що це молода рослинна клітина. І, якщо б питання стосувалося функціонального стану або віку клітини – такий малюнок був би доречним. Але питання конкретно стояло про функції вакуолі. Малюнок самої ж вакуолі був досить не стандартним. . Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

Слайд 29

Мал. У тесті 31 Необхідно знайти хрящову тканину. Хочеться відразу задати питання чому малюнки з цього тесту взяті з сайтів інтернету більш чіткі ніж в завданнях учнів безпосередньо на тестуванні. Ізогенні групи хрящової тканини в оригінальних завданнях зливаються і виглядають як одна клітина. Взагалі, зображення тканин в підручниках вимагає корекції. Наприклад в підручнику «Біологія людини» адипоцити білої жирової тканини зображені без ядра, а в тестах з ядром.

Слайд 30

Приклади завдань із ЗНО за 2008-2010роки

Слайд 31

гіаліновий еластичний волокнистий 1 2 1 2 2 Охрястя з хондробластами Ізогенні групи хондроцитів 2

Слайд 32

ГО "Ноосфера" утворена викладачами українських університетів, які протягом тривалого часу беруть участь у організації різних аспектів шкільної освіти, таких як написання шкільних підручників, проведення біологічних олімпіад, турнірів, тощо. Через це ми з цікавістю слідкуємо за зовнішнім незалежним тестуванням школярів з біології. Минулого року на основі аналізу завдань та їх відповідей ми знайшли кілька суттєвих зауважень, викладених нами у відповідному листі до УЦОЯО. Цього рокуми також проаналізували комплект завдань і знайшли, що він є кращим за минулорічний, проте, кілька недоліків ми знайшли.

Слайд 33

Зазначимо, що наведені недоліки не повинні були суттєво вплинути на оцінювання знань учнів.Сподіваємося, що проведений нами аналіз стане у нагоді для подальшого покращення процедури проведення ЗНО. Пропонуємо в разі необхідності залучити до процедури підготовки завдань ЗНО спеціалістів нашої організації. Відповідь на наше звернення просимо надсилати на адресу організації 03022 м. Київ, пр-т. Глушкова, 2, корп. 12. ПРЕЗИДЕНТ ГО "Ноосфера" А. О. Чернінський

Слайд 34

4. Відносна молекулярна маса білкової молекули становить 30 000, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти – 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345. 621 000 У ідеї запитання № 4 повністю ігнорується процесинг матричної РНК, який є обов’язковим етапом реалізації генетичної інформації у еукаріотів. Якщо враховувати цей процес, вирішити завдання неможливо в принципі. Питання було б більш коректним, якби було уточнення, що мова йде про прокаріотичні організми. Проте, навіть у цьому випадку можна обчислити (так, щоб отримати правильну відповідь 310500) лише кодуючу частину гена, тоді як до його структури входять промоторні і термінуючі послідовності. Таким чином, учень може правильно відповісти на запитання або у випадку, якщо він не повністю розбирається у структурі гена, або якщо він зробить багато припущень, які повинні були б бути оговорені у формулюванні завдання.

Слайд 35

12. Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів? СНІД Запитання 12 також не зовсім коректно сформульовано, оскільки сама назва СНІД є абревіатурою від слова синдром, що не є тотожнім хворобі. В цілому, для того, щоб дати відповідь на це запитання, виходячи із знань, необхідно знати симптоми та особливості патогенезу віспи, ящура та паротиту, що виходить за рамки шкільної програми. Проте, знаючи особливості перетікання ВІЛ-інфекції, можна було відповісти з високою долею ймовірності.

Слайд 36

Запитання № 16, 19 і 25 стосуються використанню живих організмів у практичній діяльності людини 16. Представники якого відділу водоростей використовуються для виготовлення фільтрів?Діатомові водорості 19. Перлову крупу виготовляють з ячменю. 25. Кормом для акваріумних риб є трубочник. 26.Присвячене історичному епізоду з життя Клода Бернара. Зрозуміло, що такі знання є важливим компонентом шкільної біологічної освіти, але відводити на них 4/60 = 6,7 % усього тестового комплекта видається недоречним.

Слайд 37

59. Голодного білого пацюка помістили в металеву клітку з отвором для годування та важелем, при натисканні на який подавалась їжа. Установіть послідовність етапів утворення умовного рефлексу в пацюка. 1 використання важеля для подавання їжі як умовного подразника 2 вплив їжі на смакові рецептори 3 утворення слиновидільного рефлексу в центрі слиновиділення довгастого мозку 4 утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і руховим центрами кори великих півкуль http://www.biology.org.ua/files/zno/ZNO_2010_TEST.pdf

Слайд 38

З формулювання "послідовність етапів утворення умовного рефлексу" випливає, що мова йде про динаміку утворення тумовного рефлекса, тобто про процес навчання. Проте, аналіз пропонованих варіантів заперечує цей висновок. Так, варіанти А і Г не мають жодного відношення до динаміки умовнорефлекторного навчання. Можна припустити, що під утворенням умовного рефлекса автори мали на увазі процес здіснення умовнорефлекторного поведінкового акту (що є абсолютно різними процесами). Цьому висновку заперечують варіанти Б і В. Так, Б - "утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і руховим центрами кори великих півкуль" - однозначно характеризує процес вироблення або формування рефлекса. Те ж стосується і варіанту В. Припустивши, що питання задається про утворення (вироблення, формування) умовного рефлекса і я, і незалежно від мене мій колега (канд. біол. наук, психофізіолог) вирішили завдання як А->В->Б->Г, що цілком не співпадає із варіантом, пропонованим як правильний. Надалі ми спробували міркувати, виходячи з другої моделі запитання – про послідовність подій під час здійснення рефлекса. При такому підході завдання має не менше недоречностей. Згідно традиційного уявлення шкільної програми, структура умовнорефлекторного акту повинна бути такою: дія умовного подразника →нейрональні процеси у центральній нервовій системі → реакція організма.

Слайд 39

Слід зазначити, що концепцію умовного подразника важко застосувати до інструментальної поведінки. Але навіть у випадку, якщо говорити про умовний подразник, то ним є весь комплекс умов, у яких знаходиться піддослідна тварина, тобто власне подразником повинно бути поміщення щура у експериментальну камеру. Авторами пропонується варіант "використання важеля для подавання їжі як умовного подразника", що є в принципі невірним, оскільки натискання щуром важеля для отримання їжі в цих умовах є актом рефлекторної поведінки (тобто, не стимулом, а результатом). Наступний етап - "вплив їжі на смакові рецептори" - очевидно розглядався авторами як безумовний подразник. Далі, за логікою авторів, відбувається утворення слиновидільного рефлексу в центрі слиновиділення довгастого мозку". Знову таки, цілком незрозуміло, що малося на увазі. Найбільш ймовірно, що мова йде про рефлекторне виділення слини. Оскільки воно відбувається після подразнення смакових рецепторів, воно є безумовнорефлекторним, тоді формулювання "утворення рефлексу" є абсолютно некоректним, адже безумовні рефлекси є вродженими. Якщо ж малося на увазі умовнорефлекторне слиновиділення, то воно повинно було б починатися після дії умовного подразника (натискання на важіль, за логікою авторів), до початку дії безумовного позразника – адже саме у цьому і заключається адаптивна функція умовнорефлекторного навчання . Останнім етапом формування умовного рефлекса автори пропонують "утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і руховим центрами кори великих півкуль".

Слайд 40

За "підручниковою" логікою умовний рефлекс виникає внаслідок формування тимчасового зв’язку між центрами умовного і безумовного подразників. При цьому, такими центрами є сенсорні структури головного мозку. Тобто, навіть якщо уявити собі натискання твариною на важіль як умовний подразник, то мозковим центром, який здатен утворювати тимчасовий зв’язок із "смаковим центром", повинні бути соматосенсорні, а не моторні ділянки кори. Саме це обумовлює некоректність розглядання моторного акту як подразника. І навіть якби це було коректно, то постало б інше протиріччя у логічному обумовленні пари В→Б. Умовна реакція виникає як результат існування вказаного функціонального зв’язку, який дозволяє збудженню з нейронального субстрату одного рефлекса переходити на нейрональні структури іншого рефлекса. Тому, спочатку мало бути формування тимчасового зв’язку, а потім вже обумовлене його існуванням слиновіділення. Таким чином, можна зробити висновок, що питання № 59 є абсолютно некоректним: · формулювання запитання ("утворення") не узгоджується із наданими варіантами відповідей; · модель класичного умовного рефлекса не можна застосовувати до описаної інструментальної моделі; · формулювання варіантів відповідей мають внутрішні протиріччя і не складаються у правдоподібну картину здійснення описаної поведінкової моделі.

Слайд 41

В цілому, тестовий комплект цього року вийшов гірше, в порівнянні із комплектами 2008 і 2009 років. Можливо, слід переглянути процес формуваннязавдань і коло залучених авторів/експертів. Сподіваюся, що викладені мною думки сприятимуть покращенню проведення оцінювання рівня знань школярів

Слайд 42

Питання 10: Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини з продуктами харчування та водою? У роз’ясненні стосовно звернень через "гарячу лінію", наведеному на сайті УЦОЯО, справедливо зазначено, що вірус гепатиту А поширюється виключно через їжу і напої, про що написано в усіх підручниках. Ми згодні, що ВІЛ і вірус віспи є однозначно неправильними відповідями. Проте, як відомо (і зазначено у коментарі УЦОЯО), вірус поліомієліту може передаватися як аліментарним шляхом, так і повітряно-крапельним, отже, цей варіант відповіді є правильним у відповідності до формулювання запитання. Пероральний шлях введення вакцини при щепленні від поліомієліту відомий на практиці тим школярам, які проходили дану процедуру, тобто, є не менш відомим, ніж гепатит А. Для того, щоб питання стало коректним, слід було б додати слово "виключно": Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини виключно з продуктами харчування та водою?

Слайд 43

Питання 11: Гриби подібні до тварин біологічною властивістю. Погоджуємося, що варіанти А і Б (накопичення крохмалю і здатність до фотосинтезу) є однозначно невірними. Варіант В (сечовина як продукт обміну Нітрогену) є однозначно вірним (хоча із певними зауваженнями, адже сечовина є кінцевим продуктом нітрогенного обміну не абсолютно у всіх тварин). Проте, варіант Г – здатність здійснювати мейоз, статево розмножуватися – на нашу думку, не є невірною: деякі гриби здатні до статевого розмноження. Грибам як еукаріотичним організмампритаманна здатність до мейозу (переважно зиготичного). Слід зазначити, що у тваринному царстві здатність до статевого розмноження і мейозу також зустрічається не у всіх організмів.

Слайд 44

Питання 20: Який представник плоских червив НЕ є паразитом? Негативне формулювання запитання не є рекомендованим способом формування завдання. Не втрачаючи змісту, дане питання більш вдало було б сформульоване як: "Який з перелічених представників плоских червив веде вільноживучий спосіб життя?" Питання 28: Яка структура відокремлює грудну порожнину від черевної? За логікою послідовності завдання зрозуміло, що дане запитання стосується людини, хоча у формулюванні даного слова немає. Діафрагма є далеко не у всіх тварин.

Слайд 45

Питання 55: Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться. Слід зауважити, що у запитанні не зазначено, що дані організми утворюють один трофічний ланцюг, а отже, учень може зрозуміти запитання як визначення екологічної ролі кожного з наведених організмів. При цьому, утворення єдиного трофічного ланцюга з даних організмів є неможливим, адже самці комара не живляться ряскою. Якщо стосовно пар "бактерії гниття – редуценти", "ряска –продуцент", "самці комара – консументи І порядку" немає жодних заперечень, то роль жаб не є однозначною. Дані організми живляться різними безхребетними, не поділяючи їх на консументів І чи ІІ порядків. Тому, у випадку поїдання самців комара (про що в умові запитання не говориться), жаба буде консументом ІІ порядку. А у випадку поїдання бабок або інших хижих комах, жаба буде консументом ІІІ порядку. Таким чином, визначення ролі жаб могло викликати у учнів затруднення, що може бути оціненим за результатами подальшої психометрії.

Слайд 46

У завданні № 58 негативну реакцію викликала відповідь щодо "послідовності дій під час надання першої допомоги людині з відкритим переломом гомілки". Думки учасників тестування розділились: одні вважають за необхідне негайний "виклик швидкої", інші вважають за необхідне "зупинення кровотечі". Останні впевнені у своїй правоті, бо навчальні підручники з біології для загальноосвітньої школи наголошували на необхідності зупинення кровотечі, а вже потім доставляння постраждалого до лікарні самостійно чи викликом швидкої. Відповідь предметної фахової комісії з біології, до складу якої входять "науковці, викладачі профільних вищих навчальних закладів, учителі-методисти", уражає: "Виконання цього завдання передбачає встановлення послідовності дій у змодельованій "ідеальній" ситуації. Тобто є все необхідне для виконання усіх зазначених в умові дій". Постає питання – якщо автори цього завдання передбачали ідеальність ситуації, то слід було б зазначити це в тексті самого завдання. А якщо це не так, то поясніть будь-якій людини із здоровим глуздом, як викликати швидку в ситуації, коли перелом, наприклад, трапився в лісі на відстані 100‑150 км від найближчого населеного пункту, де взагалі не існує швидкої. Некоректність цього запитання тестового завдання здавалося б не потрібно доводити, але думка УЦОЯО є протилежною.

Слайд 47

Постає питання – якщо автори цього завдання передбачали ідеальність ситуації, то слід було б зазначити це в тексті самого завдання. А якщо це не так, то поясніть будь-якій людини із здоровим глуздом, як викликати швидку в ситуації, коли перелом, наприклад, трапився в лісі на відстані 100‑150 км від найближчого населеного пункту, де взагалі не існує швидкої. Некоректність цього запитання тестового завдання здавалося б не потрібно доводити, але думка УЦОЯО є протилежною. Не все так просто й із завданням № 59, де потрібно "визначити систематичне положення (тип, клас, родина) зображеного на рисунку організму". Пояснюємо, що мова йде про дельфіна. У правильній відповіді вказано тип Хордові, клас Ссавці, родина Китоподібні. Тільки у роз'ясненні УЦОЯО з’ясовується, що виникла "технічна помилка, що допущена в умові завдання (вказано слово "родина" замість слова "ряд"). А все інше цілком правильно!

Слайд 48

Таким чином аналіз якості тестів з біології за 2009-2011 р. дозволяє зробити висновки про необхідність : Вдосконалення технологій створення і застосування тестів для ЗНО на державному рівні. В робочі групи повинні входити не тільки висококваліфіковані предметними, але і кваліфіковані і сертифіковані науковці з предмету тестології . Підвищувати рівень професійних вимог до підбору авторського колективу, можливо на конкурсній основі з врахуванням реального особистого вкладу у розвиток викладання предмету біології та відповідно стажу. Знайти можливості, в рамках авторської групи , для більшої верифікації обраних тестів. Проводити більш глибокий і систематичний аналіз якості тестів, надійності і валідності, шляхом проведення хоча б у вибіркових вузах, на початку вересня аналогічних тестових завдань,що до тестів на ЗНО та обов’язкового дослідження кореляції вивчаїмих показників з результатами оцінювання знань предмету в атестаті.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання