X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нормативно – правова база

Завантажити презентацію

Нормативно – правова база

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нормативно – правова база Наказ №240 від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України 2. Наказ ХОДА ГУОН від 05.10.2011 № 526 «Про затвердження Науково методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»

Слайд 2

Оформлення сторінок журналу Усі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюються в називному відмінку однини. Наприклад: «Зошит», «Тематична», «І семестр», «ІІ семестр», «Скоригована», «Річна», «ДПА», «Апеляційна».

Слайд 3

Види оцінювання поточне, тематичне, семестрове, річне державна підсумкова атестація.

Слайд 4

Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу. Якщо учень був відсутній під час написання цієї контрольної роботи, він її не писатиме в інший час, і тематична оцінка йому виставлятиметься лише на підставі поточних. порожня клітинка між колонкою з оцінками за контрольну роботу та колонкою «Тематична» не залишається. Порожня клітинка після контрольної роботи залишається тільки після контрольної роботи з математики. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних та оцінок Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється «н/а» (не атестований). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

Слайд 5

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований). Річна оцінка коригуванню не підлягає. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації (9, 11 класи) здійснюється в колонці з надписом «ДПА» без зазначення дати. У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом «НПБ».

Слайд 6

Українська мова Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота. Проводиться вона лише у формі тестових завдань. На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня. Окрім контрольної роботи з мовної теми, фронтально оцінюються також аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір. Один раз на семестр у кожному класі окремо здійснюється контроль за орфографічною та пунктуаційною грамотністю учнів (контрольний диктант) На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» у день проведення контрольного диктанту під датою виставляються оцінки та «н» тим, хто був відсутній. Якщо учня не було на уроці, то він не писатиме контрольний диктант в інший час. На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольний диктант». Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (підстава: лист від 21.08.2010 року № 1/9-580) змінено кількість індивідуальних видів контрольних робіт (діалог, усний переказ, усний твір). Усі ці види контролю здійснюються 1 раз на рік.

Слайд 7

Українська література Оцінки за домашній (контрольний) твір виставляємо всім учням без винятку в окремій колонці без дати з надписом «Домашній твір» після того уроку, коли учні отримали це домашнє завдання. Оцінки за знання творів напам’ять виставляються в окрему колонку без дати з надписом «Напам’ять». Оцінювання здійснюється згідно листа МОіН молоді та спорту України від 01.06.2012 №1/9-426 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін”.

Слайд 8

Англійська мова Перед «Тематичною» залишається вільна колонка. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення всієї тематики ситуативного спілкування (не відвідав жодного уроку), учитель пропонує йому декілька самостійних робіт з даної тематики. Форми контролю вчитель визначає самостійно, але обов’язково повинно бути письмове підтвердження об’єктивності виставлення оцінки. Середній арифметичний бал цих робіт заноситься в колонку перед «Тематичною». Після складання учнем відповідного тематичного матеріалу вільна клітинка та клітинка «Тематична» підлягають заповненню. У разі, якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення всієї тематики ситуативного спілкування, не виконав запропонованих учителем самостійних робіт, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований). На момент виставлення семестрового бала всі «Тематичні» повинні бути заповненими. При наявності всіх учнів у класі протягом вивчення тематики ситуативного спілкування колонка перед «Тематичною» залишається вільною. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Слайд 9

На при кінці семестру після виставлення тематичною оціни учні пишуть 4 контрольних роботи (аудіювання, читання, письмо, говоріння; учні 10-11 класів + переказ). Кожний вид роботи на окремому уроці ( відсутні учні не відпрацьовують ці види діяльності)

Слайд 10

Учителі іноземних мов обов’язково повинні записувати на сторінці обліку проведених уроків усі поточні контрольні або самостійні роботи, які вони фактично проводять з учнями протягом вивчення тематики сфери спілкування. Кількість контрольних робіт та форми поточного контролю впродовж тематики вчитель визначає самостійно. Виставлення семестрового бала до класного журналу Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис: 05/12 Аудіюв. 18/12 Говор. 22/12 Читання 25/12 Письмо

Слайд 11

Історія Навчальні теми програм закінчуються уроком узагальнення, на якому вчитель може провести оцінювання за підсумком усієї вивченої теми у формі усних запитань, письмових завдань (у тому числі й тестових), есе, творів, досліджень, проектів тощо.

Слайд 12

Людина і світ на рівні стандарту та академічному рівні, що у зв’язку з малою кількістю годин на вивчення окремих навчальних тем доцільно кілька тем об’єднати та виставити загальну тематичну оцінку. Бажано, щоб за семестр було виставлено не менше двох тематичних оцінок.

Слайд 13

Правознавство «Правознавство» (практичний курс) Викладання правознавства у 9-х класах не передбачає проведення окремого уроку тематичного оцінювання, як це написано у друкованому варіанті навчальної програми

Слайд 14

Біологія, екологія, природознавство Лабораторні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя. За відсутності відповідних умов вони можуть бути замінені демонструванням. Передбачені програмою письмові контрольні, лабораторні, практичні роботи (досліди) та екскурсії є обов’язковими для виконання всіма учнями. Оцінювання практичних, лабораторних чи інших експериментальних робіт (дослідів) із біології, екології, природознавства здійснюється у всіх учнів класу або вибірково (на розсуд учителя), залежно від способу і мети виконання. Бали за ці види робіт виставляються до журналу в клітинки, що відповідають датам проведення уроків. Якщо учень був відсутній на уроці, у цій клітинці ставиться «н». Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт є недоцільним. Тому після колонки з датою цього уроку вільну колонку без дати не залишають. Проводиться 1 контрольна робота на семестр

Слайд 15

Біологія Орієнтовна мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік: 35 годин (1 год на тиждень) – 4 тематичні; 70 годин (2 год на тиждень) – 6 тематичних; 175 годин (5 год на тиждень) – 10 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних оцінок визначається вчителем. Кількість тематичних оцінок з екології – 1 або 2 за семестр (на розсуд учителя). Проведення окремого уроку тематичної атестації з біології, екології, природознавства з метою здійснення відповідного оцінювання не передбачається

Слайд 16

Хімія Хімія З хімії окремий урок тематичного оцінювання не проводиться. При цьому одна письмова тематична (контрольна) робота на семестр є обов’язковою. Запис про цю роботу здійснюється так: на сторінці змісту уроків записується дата проведення уроку та «Письмова тематична (контрольна) робота», а на сторінці обліку навчальних досягнень учнів у відповідній клітинці записується дата. І тільки після цієї роботи залишається вільна клітинка без дати Після проведення практичної та контрольної роботи залишаться порожня клітинка для учнів,які були відсутніми під час проведення роботи

Слайд 17

Техніка безпеки (біологія, хімія, фізика, астрономія) Заповнення сторінок журналів 7-11 класів відповідно до листа МОіН молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 “Про інструктино - методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо – математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів” Перед початком вивчення нової теми виконання завдань, на початку лабораторної, практичної роботи проводиться первинний інструктаж з БЖД, що відображено записом у змісті уроку.(Тема уроку, інструктаж з БЖД)

Слайд 18

Фізика У;чителю слід передбачити проведення однієї (як мінімум) письмової контрольної роботи з фізики на семестр. Ці роботи зберігаються в кабінеті фізики протягом навчального року і можуть бути оформлені як в окремо заведеному зошиті для контрольних та самостійних робіт або інших видів діагностичної діяльності (наприклад, фізичних диктантів тощо), так і на окремих аркушах. Учитель може використовувати у своїй роботі для перевірки знань і умінь учнів друковані матеріали, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Окрема оцінка за ведення зошитів із фізики не виставляється. Якщо учень був відсутнім на уроці, на якому проводилася лабораторна чи інша експериментальна робота, учителем визначається доцільність її відпрацювання. Вільна колонка після колонки з датою проведення цих видів робіт не залишається! Після проведення контрольної роботи залишаться порожня клітинка для учнів, які були відсутніми під час проведення роботи

Слайд 19

Математика Після контрольної роботи залишаеться порожня клітина

Слайд 20

Інформатика Практичні та лабораторні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для оцінювання всіх присутніх на уроці учнів. Відпрацювання учнями пропущених практичних та лабораторних робіт є необов’язковим. Тому після колонки з датою цього уроку не залишають вільну клітинку без дати. На сторінці запису змісту проведених уроків практична (лабораторна) робота записуються таким чином: «Таблиці в текстових документах. Практична робота №1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах». Вивчення теми закінчується уроком узагальнення та систематизації знань, на якому вчитель може провести оцінювання за підсумком усієї вивченої теми. Він може проходити у формі усного опитування, виконання письмових завдань (у тому числі й тестових), комплексних практичних робіт, захисту навчальних проектів тощо. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми. Між колонкою, відведеною для уроку узагальнення та систематизації знань, та колонкою «Тематична» порожня клітинка не залишається. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку без дати з надписом «Тематична».

Слайд 21

Музичне мистецтво При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Звертаємо увагу на те, що перевірка навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва у письмовій формі (контрольні, самостійні роботи) не проводиться. Результати тематичної атестації відображаються в окремій клітинці класного журналу без дати з надписом «Тематична». У разі відсутності учня на уроці тематичного оцінювання в клітинку, що відповідає цьому уроку, напроти прізвища учня ставиться «н» без риски; поруч залишається вільна клітинка. Клітинка, в якій виставляється тематична, залишається вільною протягом одного тижня після виходу учня, який був відсутній на навчальних заняттях через хворобу або інші виняткові поважні причини, що підтверджуються документально. Після складання учнем відповідного тематичного матеріалу вільна клітинка та клітинка «Тематична» підлягають заповненню. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Слайд 22

Фізична культура У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ із максимальною інтенсивністю. У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять із фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)). При виставленні тематичної оцінки (у журналі колонка із записом Тематична без дати) враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. Оцінка за виконання нормативу не є домінуючою при здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454]. До змісту уроків записують : КНН – контрольно-навчальний норматив, БЖД – безпека життєдіяльності.

Слайд 23

Фізична культура На початку кожної теми проводиться інструктаж з БЖД. Запис про проведення інструктажу робиться у класному журналі та журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454).

Слайд 24

Початкова школа У розділі журналу «Зведений облік досягнень у навчанні» фіксуються навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів. У класному журналі для 2 класу в ІІ семестрі заповнюються колонки: ІІ семестр, Річний бал. У класному журналі для 3 класу заповнюються колонки: І та ІІ семестри, Річний бал.

Слайд 25

Музичне мистецтво (початкова школа) Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою (кількох тем) і виставляється кожному учневі тематичний бал (Тем. бал.). Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва не проводяться. Доцільно пропонувати учням перевірні завдання на вибір. Семестрове оцінювання у 3-4 класах та у ІІ семестрі 2 класу (якщо за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою) виставляється на підставі поточного і тематичного оцінювання. Річні бали виставляються на основі семестрових балів.

Слайд 26

Основи здоров’я Практичні роботи проводяться в межах певного уроку і є його невід’ємною частиною, тому відведення окремої колонки для виставлення оцінки є недоцільним

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання