X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В 2011 РОЦІ

Завантажити презентацію

ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В 2011 РОЦІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В 2011 РОЦІ УРОК - ПРАКТИКУМ

Слайд 2

ПЛАН УРОКУ Вступ. Історичні аспекти тестології та зовнішнього незалежного оцінювання. 2. Методологічні аспекти ЗНО. 2.1. Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань ЗНО-2011 з історії України 2.2.Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання. 3. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання 3.1. Реєстрація для участі у ЗНО. 3.2. ЗНО: умови допуску, основі права та обов’язки учасників тестування. 3.3. Отримання результатів ЗНО. Апеляційні заяви Висновки. Домашнє завдання. Література *

Слайд 3

Тестологія – галузь наукових досліджень, що займається вимірюванням та оцінюванням здібностей людини, яка, виділившись з педагогіки, закономірно пертворилася у самостійну дисципліну. Слово «тест» походить від англійського test і означає «випробовування» *

Слайд 4

* Історичні аспекти тестології та зовнішнього незалежного оцінювання

Слайд 5

Тестування (від англійського «testing» - випробування) вперше почало використовуватись Джорджем Фішером для перевірки рівня знань учнів за допомогою оригінальних спеціальних книг («scale books»), які з'явилися ще у 1864 році у Великобританії. Поява терміну «тест» пов’язана з науковою діяльністю Дж. Кеттела * Кеттел (Cattell) Джеймс Маккін (25.5. 1860- 20.1. 1944)

Слайд 6

Досягнення у сфері тестування (кінець ХІХ – початок ХХ століття) уведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел); оформився педагогічний напрямок у тестуванні; розпочато масове тестування в школах; розроблено таблиці з перевірки знань, умінь і навичок з орфографії (1894 р. американець Дж.Райс); розроблено серію арифметичних тестів (М. Стоун у 1908 р. надрукував перший тест з арифметики); підготовлено письмовий тест з мови (1902 р.); розроблено перші зразки шкільних тестів успішності . *

Слайд 7

* Едуард Лі Торндайк (Edward Lee Thorndike) 1874 – 1949 Е. Торндайк розробив систему тестів для кількісного визначення рівня психічного розвитку

Слайд 8

Досягнення у сфері тестування (ХХ – ХХІ ст.) розроблено інструментарій для вимірювання освітянських продуктів (Е. Торнадайк «школа почерку», (1909 р.); визначено основні цілі тестування; диференційовано тести на індивідуальні та групові (Дж. Орлеанс, Г. Сілі, «Об’єктивні тести», 1905 р.); розроблено перші групові тести (В. Пайл, Р. Пінтер); установлено взаємозв’язок поведінки та здібностей індивіда (Ч. Спірмен); заснування Служби тестування в освіті (Educational Testing Service – ETS) у 1947 р., метою якої є визначення вербальних і математичних здібностей випускників шкіл, яка працює над розробкою тестових завдань для SAT I (Reasoning Tests) – «Тест роздумів» і SAT II (Subject Tests) – «Тест предметний» та корпорації для тестування абітурієнтів; *

Слайд 9

Критеріально-орієнтовані тести Нормативно-орієнтовані тести Критеріально орієнтований оцінює, що вміє робити тестований безвідносно до інших. У критеріально зорієнтованому тесті процент виконання завдань має коливатися в межах 80-90 Нормативно-орієнтований тест дозволяє порівнювати досягнення (рівень підготовки) окремих випробовуваних один з одним (рейтинг). Бал (індивідуальний бал, тестовий бал) - кількісний показник вираженості вимірюваної властивості у даного випробовуваного, одержаний за допомогою даного тесту Рейтинг — це місце, що займає учень/студент залежно від загальної кількості балів, які він набирає під час тестування. Рейтинг визначається за шкалою з діапазоном 1-100 %. *

Слайд 10

У передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань. На сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки найпоширенішими формами тестування вважаються комп'ютерне анкетування та комп'ютерне тестування. Але проблема вдосконалення форм тестування є актуальною і в США, де національний комітет контролю знань проводить роботи з переходу від комп'ютерного анкетування до комп'ютерного тестування. Зараз існує ціла мережа Міжнародних організацій з питань тестування, серед яких і Альянс для розвитку (Global Development Alliance) Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI - The Ukrainian Standardized External Testing Initiative). *

Слайд 11

Предмети, які були запропоновані для проведення ЗНО у 2004 – 2011 рр. * Умовні позначки: «-» ЗНО не проводилося «+» ЗНО проводилося « *» – ЗНО проводилося вибірково Предмет 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Українська мова - * * * + + + + Українська література - - - - Історія України   *   * *   * + + + + Всесвітня історія * + - - - Математика * * * * + + + + Фізика - - - * + + + + Хімія - - * * + + + + Зарубіжна література - - - - + - - - Біологія - - - * + + + + Основи економіки - * - - + - - - Основи правознавства - - - - + - - - Географія - - - - + + + + Іноземна мова - - - - - + + + Російська мова - - - - - - - +

Слайд 12

“Болонський процес (БП) – це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти (також у документах зустрічається аналогічне поняття: європейський простір вищої освіти) до 2010 року” Бібліотека Болонського університету *

Слайд 13

На сьогодні до Великої Хартії приєдналося 515 університетів, серед яких 22 українських, у тому числі: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Одеська національна юридична академія Чорноморський державний університет імені Петра Могили (Миколаїв) *

Слайд 14

Закріплення матеріалу. Запитання до аудиторії 1. Назвіть особу, з іменем якої пов’язано введення в науку терміну «тест»? 2. Яка різниця між тестами критеріально орієнтованими і нормативно-орієнтованими? 3. З якого року в Україні запроваджено обов’язкове ЗНО для вступу до вищих навчальних закладів? *

Слайд 15

2. Методологічні аспекти ЗНО. 2.1. Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань ЗНО-2011 з історії України 2.2.Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання. *

Слайд 16

Тестовий зошит: на титульній сторінці розміщено Інструкцію щодо роботи в тестовому зошиті та заповнення бланку А. На всіх інших сторінках розміщено тестові завдання відповідно до програми ЗНО-2011. До кожного завдання наведена інструкція, запитання та варіанти відповідей. Поряд з кожним завданням є місце для використання його в якості чернетки. *

Слайд 17

*

Слайд 18

* ЗРАЗКИ ВАРІАНТІВ ЗАПОВНЕННЯ ВІДПОВІДЕЙ У БЛАНКУ А

Слайд 19

*

Слайд 20

*

Слайд 21

ТАКИМ ЧИНОМ, ТЕСТ ЗНО 2011 РОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ЗАВДАНЬ ЧОТИРЬОХ ФОРМ. НАВОДИМО ПРИКЛАДИ ТАКИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ ДО НИХ. ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2011 року! У тесті ЗНО – 2011 з історії України у порівнянні з минулими роками додано нову форму тестових завдань – завдання з короткою відповіддю множинного вибору. До кожного завдання пропонується шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А. *

Слайд 22

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України, – 84. Композиція завдань у тесті з історії України ґрунтується на таких засадах: тестові завдання кожної форми розміщено відповідно до періодів історії України, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмета, а саме у хронологічній послідовності, починаючи від історії стародавнього світу і завершуючи сьогоденням; кількість і форми тестових завдань до кожного окремого періоду історії України визначає УЦОЯО; завдання розміщені у наступній послідовності: 1) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 2) завдання на встановлення відповідності; 3) завдання на встановлення правильної послідовності; 4) завдання з короткою відповіддю множинного вибору. *

Слайд 23

2.2. Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання   1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. За виконання одного тестового завдання зазначеної форми можна отримати 0 – 1 тестовий бал. Приклад: Позначте варіант відповіді. Найважливіший набуток неандертальців А застосування гостроконечників та скребел Б зародження мистецтва та релігійних уявлень В користування одягом Г уміння добувати вогонь   *

Слайд 24

Приклад: Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом. 1 «Повість минулих літ» 2 «Слово о полку Ігоревім» 3 «Києво-Печерський Патерик» 4 «Повчання» Володимира Мономаха А опис чудес життя та подвигів ченців Б похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі В виклад всесвітньої історії та історії походження Русі та розвитку держави Г літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців Д морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам 2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А. За правильне (частково правильне) виконання одного тестового завдання цієї форми можна отримати 0–1–2–3–4 тестові бали. *

Слайд 25

* 3. Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Г) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А. За правильне (частково правильне) виконання одного завдання такї форми можна отримати 0 – 1 – 2 тестові бали. Приклад: Розташуйте події в хронологічній послідовності. А діяльність Товариства об’єднаних слов'ян Б утворення «Союзу порятунку» В виникнення Малоросійського товариства Г діяльність Кирило-Мефодіївського товариства Варіанти відповідей І варіант ІІ варіант ІІІ варіант ІV варіант V варіант Правильні всі 4 відповіді Правильні тільки 3 відповіді Правильні тільки 2 відповіді Правильна тільки 1 відповідь Немає правильних відповідей   А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г 1         1         1         1         1         2         2         2         2         2         3         3         3         3         3         4         4         4         4         4         Нараховується 2 бали Нараховується 1 бал Нараховується 1 бал Нараховується 0 балів Нараховується балів

Слайд 26

4.Завдання з короткою відповіддю множинного вибору. До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А. За правильне (частково правильне) виконання одного завдання такої форми можна отримати 0 – 1 – 2 – 3 тестові бали. Приклад: Визначте діячів Кирило-Мефодіївського братства. 1 І. Котляревський 2 М. Гулак 3 П. Пестель 4 М. Костомаров 5 І. Орлай 6 П. Куліш *

Слайд 27

1. Позначте варіант відповіді. Зміст адміністративної реформи Володимира Святославича полягав у наступному: А були чітко встановлені час, кількість і місце збору данини Б на зміну родоплемінному поділу держави прийшов територіальний В запроваджено поділ земель і політичної влади між синами за принципом старшинства Г перенесення столиці до Переяславця і підпорядкування йому всіх руських земель Картка 1. Закріплення матеріалу (10 ХВИЛИН). Учням пропонується опрацювати чотири тестові завдання з історії України за формами, які будуть запропоновані під час ЗНО-2011. * А Б В Г

Слайд 28

* 2. Установити відповідність між датами та подіями. А Північна війна Росії зі Швецією; Б Діяльність правління гетьманського уряду; В діяльність Першої Малоросійської колегії; Г гетьманування Івана Мазепи; Д існування Чортомлицької Січі. 1 1734 – 1750 рр.; 2 1722 – 1727 рр.; 3 1700 – 1721 рр.; 4 1687 – 1709 рр.   А Б В Г Д 1           2           3           4          

Слайд 29

* 3. Установити правильну послідовність подій. А «Справа Бейліса» Б урочисте відзначення в Україні 100-річного ювілею Тараса Шевченка В видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» Г утворення Товариства українських поступовців (ТУП)   А Б В Г 1         2         3         4        

Слайд 30

4. Позначте варіант відповіді. Війни 70-х років XVII ст. між Московією, з одного боку, й Османською імперією та Кримським ханством – з іншого, завершилися підписанням 13 січня 1681 р. Бахчисарайського мирного договору, який передбачав: 1) встановлення кордону між Московською державою та Туреччиною по Дніпру; 2) Запорізька Січ переходила під контроль Московії й Польщі; 3) приєднання до Туреччини Південної Київщини, Брацлавщини та Західного Поділля; 4) утворення у складі трьох воєводств Великого князівства Руського; 5) територія між Південним Бугом і Дніпром протягом 20 років мала залишатися незаселеною; 6) встановлення перемир’я на 13,5 років  * 1 3 5

Слайд 31

* 3. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання

Слайд 32

3.1. Реєстрація для участі у ЗНО Перед тим, як прийняти рішення про реєстрацію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, слід здійснити: вибір навчального закладу знайомство з правилами прийому до обраного ВНЗ вибір предметів ЗНО   УВАГА! Особам, які бажають зареєструватися для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання, необхідно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua та, використавши спеціальну програму, сформувати пакет документів, який слід відправити цінним листом за адресою: 65114, а/с 185. Отримати допомогу щодо реєстрації для участі в ЗНО можна в консультаційних пунктах (пунктах реєстрації), мережа яких розташована на сайтах УЦОЯО www.testportal.gov.ua та Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua   *

Слайд 33

Для проходження реєстрації необхідно мати наступні документи: паспорт громадянина України або іншої держави або свідоцтво про народження для осіб, які народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт; документ про повну загальну середню освіту або довідки з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти (далі – Український центр) для осіб, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році; висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань. Якщо один із вищезазначених документів оформлено іноземною мовою, слід заздалегідь підготувати його переклад державною мовою, завірений у встановленому законодавством порядку. Крім того, необхідно мати дві фотокартки для документів розміром 3×4. *

Слайд 34

 Після введення в програму реєстрації даних, особа: роздруковує бланк заяви-реєстраційної картки, перевіряє правильність зазначених у ній даних; оформляє заяву-реєстраційну картку; наклеює дві фотокартки розміром 3 х 4 см у відповідних місцях заяви-реєстраційної картки; роздруковує контрольно-інформаційний лист; надсилає в установлені терміни на адресу регіонального центру реєстраційні документи. *

Слайд 35

Реєстрація особи для проходження зовнішнього оцінювання здійснюється на підставі надісланих нею до відповідного регіонального центру реєстраційних документів: заяви-реєстраційної картки; копії паспортного документа або свідоцтва про народження для осіб, які народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт; копії документа про повну загальну середню освіту або довідки з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти (далі – Український центр) для осіб, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році; висновку закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань. 2.7. Копії документів, що надаються для реєстрації, завіряються підписом заявника із зазначенням «Із оригіналом згідно». *

Слайд 36

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (далі – абітурієнт), регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням: реєстраційну картку абітурієнта; бланк Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання ; інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2011 рік»; повідомлення про створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання та висновок закладу охорони здоров’я (для осіб, які надали відповідний висновок). *

Слайд 37

. Для кожної зареєстрованої особи на веб-сайті Українського центру створюється персональна інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та pin-кодом, указаним у ньому. У разі втрати або пошкодження Сертифіката абітурієнт повинен особисто звернутися до відповідного регіонального центру з письмовою заявою про виготовлення дубліката Сертифіката. Абітурієнт зобов'язаний пред’явити документ, що засвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація, надати фотокартку розміром 3х4 см та зіпсований Сертифікат (у разі його пошкодження). Виготовлення дубліката Сертифіката здійснюється за кошти фізичної особи, яка його замовляє. *

Слайд 38

 Абітурієнт має право внести зміни до реєстраційних даних шляхом проходження повторної реєстрації. У такому разі, крім документів, зазначених у п. 2.6 цього Регламенту, він повинен надіслати раніше отриманий Сертифікат, що анулюється. У разі відмови від проходження зовнішнього оцінювання абітурієнт надсилає раніше отриманий Сертифікат та заяву про відмову від реєстрації на адресу відповідного регіонального центру.  У випадках, зазначених у п. 3.1-3.3 цього Регламенту, документи надсилаються поштовим відправленням до регіонального центру протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних 20-ти календарних днів. *

Слайд 39

Підстави для відмови в реєстрації: надання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації; неналежне оформлення заяви-реєстраційної картки; зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних; неможливість створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку закладу охорони здоров’я; подання заяви пізніше встановленого терміну (визначається за поштовим штемпелем відправлення). *

Слайд 40

Закріплення матеріалу. Картки 3-А – Г : Хто правильніше і швидше знайде необхідну картку. Час на пошук – 1 хвилина. Три учні вибирають з трьох колод картки (в кожній колоді не менше 4-х варіантів карток-відповідей): з переліком документів, які слід мати при собі під час реєстрації на ЗНО; документи, які слід відправити до Одеського РЦОЯО; документи, які особа отримує від Одеського РЦОЯО. *

Слайд 41

3.2. ЗНО: умови допуску, основні права та обов’язки учасників тестування Найбільш типові порушення в процесі проведення ЗНО запізнення абітурієнтів до пунктів тестування; прибуття абітурієнтів до пунктів тестування без паспортів, сертифікатів і запрошень; ігнорування частиною абітурієнтів вимог щодо заборони на зберігання при собі в процесі роботи над тестами мобільних телефонів, друкованих чи рукописних матеріалів (шпаргалок); неправильне оформлення бланків відповідей, внаслідок чого номер тестового зошита, із яким працював абітурієнт, не співпадав з номером його робочого місця, або взагалі не був указаний у бланках відповідей. *

Слайд 42

Відправляючись на тестування, при собі слід мати наступне: оригінал документа, що посвідчує особу(паспортного документа (свідоцтва про народження), серія та номер якого зазначені в Сертифікаті); Сертифікат (висилається особі Одеським РЦОЯО); запрошення (роздруковується з персональної сторінки та висилається особі Одеським РЦОЯО; в ньому зазначені день, час і адреса тестування). гелева ручка з чорною пастою (бажано дві). УВАГА! У разі пред’явлення копій Сертифіката, паспортного документа (свідоцтва про народження) абітурієнт до пункту тестування не допускається. ВАЖЛИВО! Пройшовши процес ідентифікації, слід зайняти своє місце в аудиторії відповідно до алфавітного та аудиторного списків і діяти далі за інструктажем.   *

Слайд 43

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують, проводять чи беруть участь у ЗНО, що стосуються процедури тестування. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі УЦОЯО Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для проставлення відмітки про складання тесту з відповідного предмета. Під час перебування в пункті тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькуляторами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання. Не проносити до ПТ небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю і здоров’ю учасникам ЗНО, перешкоджати процесу зовнішнього оцінювання. Протягом часу, відведеного для складання тесту: не заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, у виконанні покладених на них обов’язків; не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали; не псувати майно навчального закладу та інших осіб, які перебувають у ПТ. У разі порушення цих вимог абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, має здати бланки відповідей і залишити аудиторію, де відбувається тестування. *

Слайд 44

Результати ЗНО анулюються у випадках: виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурами тестування; неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, що унеможливлює встановлення номера зошита, із яким працював абітурієнт; виконання роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти; виконання роботи іншою особою; спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами; списування роботи в іншого абітурієнта; пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їх автоматизовану обробку; персоналізації роботи абітурієнтом; неповернення бланків відповідей особам, які проводять тестування, після завершення часу, відведеного на виконання тесту. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на персональних інформаційних сторінках веб-сайту Українського центру оцінювання якості освіти. *

Слайд 45

Закріплення матеріалу: 1. Розбір ситуації. Картки 4-А – Г(3 хвилини). Два учні перед класом витягують кожний із своєї колоди картку з переліком документів, які необхідно пред’явити під час пропуску до пункту тестування), виходять з класу і розігрують вхід до аудиторії під час ЗНО; два учні (у ролі старшого інструктора та інструктора) мають не пропустити тих учнів, у списку документів яких не зазначений правильний їх перелік, і коментують своє рішення. Клас приймає участь в обговорені рольової гри. Учитель підсумовує результати обіграної ситуації. 2. Бліц-дискусія (5 хвилин): « Мої дії, якщо я помітив порушення під час проведення ЗНО? Чи здатен я сам до таких порушень?» (користування мобільним телефоном, шпаргалкою, підказкою …) *

Слайд 46

Апеляція результатів зовнішнього оцінювання У процесі зовнішнього оцінювання предметом апеляційного оскарження є: порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування; результати зовнішнього оцінювання. До порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання належать: технологічні порушення: неправильний відлік часу, відведеного на виконання завдань; відсутність або пошкодження тестових матеріалів; неправильні дії персоналу пункту тестування, що вплинули на якість виконання роботи абітурієнтом; природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню зовнішнього оцінювання. Апеляційна заява про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання подається в письмовій формі до регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з пункту тестування і розглядається регламентними комісіями відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти у триденний строк із часу їх надходження. *

Слайд 47

Подання та розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання здійснюється особою, яка проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви розглядаються апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти. У апеляційній заяві щодо результатів заявник має зазначити своє прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує його особу, на підставі якого відбувалася реєстрація для участі в тестуваннях, місце проживання, номер контактного телефону, предмет, результат проходження зовнішнього оцінювання з якого оскаржується. Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштовим відправленням до Українського центру оцінювання якості освіти. Дата подання заяви визначається за штемпелем відправлення на поштовому конверті. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом десяти днів із часу їх надходження. *

Слайд 48

Закріплення матеріалу: Розібрати завдання-ситуації. Картка 5 1. Учасники тестування по черзі з дозволу старшого інструктора виходили з аудиторії до туалету, намагаючись не заважати іншим, але один з учасників вирішив, що своїми діями вони заважали йому зосередитися на виконанні тестових завдань, що може вплинути на його результат тестування і подав апеляцію. Чи буде задоволена ця апеляція? 2. Інструктор помітив, що в одного з учасників тестування в кишені знаходиться мобільний телефон. Абітурієнт, коли до нього звернувся інструктор, повідомив, що його мобільний вимкнено і він ним не користувався. Яке рішення буде прийнято з цього приводу? 3. Абітурієнт, прийшовши додому, перевірив ще раз виконання тестових завдань і зрозумів, що результати його роботи були незадовільні. Порадившись з батьками, він вирішив повернутися до пункту тестування і подати апеляцію приблизно такого змісту: за станом здоров’я я не зміг якісно виконати тестові завдання; прошу дозволити мені прийняти участь у спеціальній (додатковій) сесії. Яке рішення буде прийнято з цього приводу? *

Слайд 49

ВИСНОВКИ УРОК-ПРАКТИКУМ має сприяти: усвідомленій та спланованій роботі абітурієнтів щодо підготовки до ЗНО-2011 умілому використанню інформації, розміщеної на сайтах УЦОЯО і ОРЦОЯО впевненій роботі з усіма формами тестових завдань оволодінню навичками використання тестового зошита і заповнення бланку відповідей умінню аналізувати результати виконання тестових завдань та опрацьовувати помилки умілому підбору літератури та матеріалів для підготовки до ЗНО *

Слайд 50

Домашнє завдання: самостійний тренінг з використанням запропонованих тестових зошитів, бланків відповідей, які вчитель перед уроком розмістив на кожному робочому місці; бланки з відповідями пропонується принести на наступний урок і здати вчителю. після перевірки та оцінювання робіт учителем бланки відповідей із зауваженнями вчителя мають бути повернуті учням для самостійного аналізу результатів виконання тесту. *

Слайд 51

ЛІТЕРАТУРА для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в 2011 році Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с. Швидько Г. К Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с. Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 352 с. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с. Турченко Ф. Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 384 с. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 320 с. Офіційні матеріали, які стосуються програм ЗНО -2011, загальної характеристики тестів з усіх предметів розміщені на сайтах УЦОЯО www.testportal.gov.ua та Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua Тести ЗНО минулих років з усіх предметів можна знайти на сайтах www.test.svitosvit.ua, www.osvita.org.ua *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання