X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Історичні аспекти розвитку технологій

Завантажити презентацію

Історичні аспекти розвитку технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Історичні аспекти розвитку тестових технологій Семенюк Валерій Миколайович е-mail: escuela80@ukr.net

Слайд 2

Мета: ознайомитися з історією виникнення, розвитку та сучасного стану тестових технологій.

Слайд 3

Уперше педагогічне тестування (анг.testing – випробування) використав Дж.Фішер в 1864 р. у Великобританії. Перевірка рівня знань учнів за допомогою спеціальних книг (scale books)

Слайд 4

(1883 р.) Анг. психолог Ф. Гальтон В роботі “Дослідження людських здібностей та їх розвиток” запропоноване визначення тестування як методу, в якому застосовуються однакові досліди щодо великої кількості індивідів із статичною обробкою результатів та визначення еталонів оцінки.

Слайд 5

(1890 р) Джеймс Мак-Кін Кеттел У праці “Розумові тести і вимірювання” він запропонував вважати тест засобом наукового дослідження з відповідними вимогами щодо його чистоти. В 1895-96 роках у США створено два національних комітети, які мали сформувати загальний напрям тестологічних досліджень.

Слайд 6

Вимоги до тестів Однакові умови для тих, кого тестують; Обмеження часу тестування приблизно однією годиною; У приміщені, де проводиться тестування, не повинно бути глядачів; Однакові інструкції тим, кого тестують, та чітке розуміння ними, що потрібно робити; Статистична обробка результатів тестування (розрахунок мінімального, середнього і мaксимального результатів, середнього арифметичного та стандартного відхилення)

Слайд 7

(1905р.) Французьські психологи Альфред Біне та Теодор Сімон Створення шкали виміру інтелекту, яка була призначена для того, щоб відрізнити здібних до навчання, але ледачих дітей від розумово відсталих. Вона містила 30 завдань у порядку збільшення їхньої складності.

Слайд 8

(1908 р.) Друга версія шкали Біне-Сімона Визначення різних рівнів інтелектуального розвитку нормальних дітей. М.Стоун у 1908 році надрукував перший тест з арифметики.

Слайд 9

(1916 р.) Шкала Стенфорда-Біне (США). Запропонoвано коефіцієнт інтелектуальності IQ, який тлумачили як співвідношення між розумовим та паспортним віком тих, кого досліджували.

Слайд 10

(1917-1919рр.) Артур Отіс (США) Розроблені групові тести для армії, які складалися з двох наборів завдань для тих, хто володів англійською мовою, і тих, хто погано володів або зовсім не володів нею. Основні принципи, використані при складанні цих тестів, були систематизовані і в подальшому лягли в основу всієї методології групових тестів.

Слайд 11

Основні принципи групових тестів Принцип обмеження в часі вимагав, щоб тільки 5% всіх, кого тестують, змогли вчасно виконати всі завдання, тобто покладалося, що показник розвитку людини залежить від швидкості виконання завдань. Принцип деталізованої інструкції для всіх етапів тестування, починаючи від проведення і закінчуючи підрахунками та обчисленнями. Запровадження завдань з вибірковим способом формування відповіді і вказівкою підкреслювати навмання в разі незнання відповіді. Підбір тестів після ретельної статистичної обробки і експериментальної перевірки

Слайд 12

(1918 р) Йеркс створив серію тестів зі зміненою системою підрахунків результатів. За кожний правильно виконаний тест нараховувалась певна кількість балів, замість вікових часток. Кількість отриманих балів переводилася за допомогою спеціальних стандартів у коефіцієнт успішності.

Слайд 13

(1918р.) Група американських психологів. Створено “інтелектуальні” тести для шкіл країни. Вони отримали назву “національні тести”. Перевіркою займаються спеціальні державні органи. В 1926 році Рада коледжів розробила тести для професійної оцінки діяльності педагога.

Слайд 14

(1947 р.) Створення служби освітнього тестування. (Educational Testing Service – ETS). Тест ETS розробляє тести як для організацій, так і для індивідуальних клієнтів, що мають одну і ту ж мету використання балів тесту (вступ до коледжів, університетів, магістратури). P.S. До 1961 року було створено 2126 стандартизованих тестів.

Слайд 15

(1960 р.) Американський педагог Р.Тайлер Головний принцип в розробці тестів полягав у тому, щоб не здійснювати контроль за місцевими системами шкільної освіти "зверху", а викликати до життя внутрішню зацікавленість споживачів освітніх послуг до вдосконалення цих систем та навчального процесу.

Слайд 16

Міжнародні організації Міжнародна асоціація з оцінки шкільної успішності (ІЕА) Компанія PROMETRIC надає послуги у галузі автоматизованого тестування і керує роботою понад 3500 центрів тестування, що розташовані у 140 країнах світу. Компанія Virtual University Enterprises (VUE, створена в 1997 р.) має 2500 центрів тестування в 110 країнах світу.

Слайд 17

Розвиток тестових технологій в СРСР З початку 20-х – до середини 30-х років. З середини 30-х – до 50-х років. З 60-х – до 90-х років.

Слайд 18

Перший етап (20-30-ті роки) У 1925 році при педологічному відділі Інституту методів шкільної роботи була створена спеціальна тестова комісія. Навесні 1926 року вона створила стандартизовані тести з природознавства, суспільствознавства, рахунку, вирішення задач, знання географічної карти, на розуміння читання і правопису. В основу були покладені американські зразки тестів. До цих тестів додавались інструкції і особова картка для обліку прогресу учня.

Слайд 19

1927 р. Книга С.М. Василейського "Введение в теорию и технику психологического, педологического и психотехнического исследования", в якій розглядались теоретичні і практичні підходи до створення й використання тестів. Центральна педологічна лабораторія МОНО під керівництвом Є. Гур'янова розробила і опублікувала кілька тестів: - Шкала для вимірювання розумового розвитку дитини; - Тести для обліку навичок читання, рахунку і письма; - Тести колективного випробовування розумових здібностей

Слайд 20

1936 р. постанова ЦК ВКП(б) "Про педологічні викривлення у системі Наркомпросів" (1936 р.), у якій засуджувалась практика використання тестів. Метод тестів був визнаний "буржуазною зброєю для дискримінації учнів" і знищений.

Слайд 21

Другий етап (30-50-ті роки) Розроблення і використання тестів головним чином відбувалося в дослідницьких цілях на обмежених контингентах учнів, як правило, з використанням зарубіжних зразків і в основному в сфері психологічних досліджень

Слайд 22

Третій етап (60-90-ті роки) Тестування як метод вимірювання знань почав використовуватися у військових училищах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших спеціальних навчальних закладах. В 90-ті роки радянська система освіти починає прилучатися до міжнародних моніторингових досліджень, зокрема включається в обстеження природничо-математичної освіти за програмою ТIMSS.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика