X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна

Завантажити презентацію

Україна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Управління бізнес комунікаціями в офісі

Слайд 2

План 1.Природа і барєри комунікаційного процесу 2.Поєднання вербальних і невербальних засобів 3.Мистецтво ставити запитання. Ділові розмови по телефоні 4.Підготовка та проведення презентації.

Слайд 3

1.Природа і барєри комунікаційного процесу Спілкування є одним з основних інструментів професіональної діяльності менеджера.Завдяки спілкуванню з’ясовуються управлінські проблеми, накопичується й усвідомлюється інформація, необхідна для вирішення проблемного питання. Одночасно у ході спілкування здійснюється вплив керівника на підлеглого для досягнення необхідних змін. Окрім того, від володіння методами професійного спілкування часто залежить результат ділових переговорів з партнерами, інвесторами, представниками владних структур, ділових кіл, різних закладів та організацій. Отже, без перебільшення можна сказати, що професійне спілкування є чи не найважливішою, а почасти й найскладнішою сферою діяльності в менеджменті.

Слайд 4

Найпростіша модель процесу комунікації має принаймні чотири елементи: 1) відправник, тобто той, хто є джерелом інформації; 2) повідомлення, тобто та інформація, що передається; 3) отримувач, тобто той, кому ця інформація спрямовується; 4) зворотній зв’язок.

Слайд 5

Фази процесу спілкування кодувальник відправник канал декодувальник одержувач Зворотній звязок шум

Слайд 6

Бар'єри в комунікації Соціально-психологічні Технічні Професійні Освітні Вікові Статеві

Слайд 7

2.Поєднання вербальних і невербальних засобів Невербальні засоби спілкування - це система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми.

Слайд 8

Слайд 9

Вербальні засоби спілкування Вербальна комунікація використовує як знакову систему мову найбільш універсальний засіб людського спілкування, який забезпечує змістовний аспект взаємодії і взаєморозуміння в процесі спільної діяльності. Точність розуміння слухачем змісту висловлювання може стати очевидною для комунікатора лише тоді, коли відбудеться зміна "комунікативних ролей", тобто коли реципієнт стане комунікатором і своїм висловлюванням дасть знати про те, як він розкрив зміст інформації.

Слайд 10

3.Мистецтво ставити запитання. Ділові розмови по телефоні Ділова бесіда по телефону – найшвидший діловий контакт й особливе уміння. Це найпростіший спосіб встановлення відносин. Уміння ділових людей вести телефонну комунікацію впливає і на їхній особистий авторитет, і на репутацію організації, яку вони представляють.

Слайд 11

Види запитань В комунікативній практиці розрізняються декілька різновидів запи-тань. Закриті питання — це такі, що передбачають однозначну відповідь «Так» або «Ні», а також вибір одного із варіантів запропонованих відпові-дей. Наприклад, «Чи звертались Ви раніше за допомогою до нашої фір-ми?». Відкриті запитання вимагають розгорнутої відповіді, на них не мож-на відповісти «Так» чи «Ні». Запитання такого типу більш інформативні, не обмежують можливості вибору мовленнєвих засобів. Ще з античних часів відомі сім класичних питань риторики, які сприяють з’ясуванню проблеми й розвитку діалогу. Усі ці питання відкритого типу і почина-ються зі слів: «Що?», «Хто?», «Де?», «Як, у який спосіб?», «Ким?», «Коли?» Риторичні питання — це питання з відповіддю в собі. Такі питання не потребують відповіді від співбесідника, адже вона очевидна. Вони скоріше спрямовані на те, щоб викликати нові питання і вказати на невирішені про-блеми або забезпечити підтримку позиції промовця з боку учасників бесіди шляхом мовчазного схвалення. 

Слайд 12

Поради для формування активного діалогу Якщо співбесідник затруднюється з відповіддю, не треба наполягати й підштовхувати до негайної відповіді — це може викликати недовіру і на-віть спричинити небажаний конфлікт. Перед тим як ставити питання, потрібно поставити себе на місце партнера і замислитися над тим, що може його зацікавити, із чим би він погодився, а з чим ні. На початку бесіди доречніше ставити «закриті питання», щоб перехо-пити ініціативу й створити сприятливу атмосферу. При цьому варто стави-ти тільки такі питання, на які співрозмовник обов’язково дасть позитивні відповіді. Варто ставити переважно «відк-риті питання», які сприятимуть поглибленню розуміння тієї чи іншої про-блем, пожвавленню обміну думками.

Слайд 13

4.Підготовка та проведення презентації. Презентацію можна визначити як представлення перед аудиторією чого-небудь нового, раніше не відомого. Це можуть бути як знову органі-зована установа або фірма, так і результати їхньої діяльності: товари й послуги. Основна мета презентації — створити бажане відношення до устано-ви, товару або послуги з боку потенційних споживачів, клієнтів, відвідува-чів і т. ін. Тому дотримання ділового етикету в цьому випадку відіграє важ-ливу роль для майбутнього процвітання фірми.

Слайд 14

Корисні поради при проведені призентацій •          заздалегідь налаштуйтеся подумки на сприятливий хід і результат презентації; •          посміхайтеся; •          говоріть з ентузіазмом; •          для виділення важливих моментів використовуйте прийом: «Ми роз-глянемо…», «Ми розглядаємо…», «Ми розглянули…»; •          орієнтуйте свою презентацію на аудиторію, використовуючи прикла-ди з практики й особистого досвіду учасників, робіть порівняння, вживайте метафори, давайте волю уяві; •          активізуйте мислення за допомогою питань; •          використовуйте жарти, анекдоти;

Слайд 15

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна