X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
rjycnbnewsqyf .hbclbrwsz

Завантажити презентацію

rjycnbnewsqyf .hbclbrwsz

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Порядок формування Конституційного Суду України та організація його діяльності ВИКОНАВ: Студент групи ПВ-34з Шемелинець Андрій

Слайд 2

Моделі спеціального правового захисту конституцій американська модель (США, Бразилія, Аргентина та ін.) передбачає здійснення конституційної юрисдикції судами загальної юрисдикції, як правило, верховними судами держави; романо-германська модель (Австрія, Німеччина, Польща та ін.) - спеціальні органи конституційної юстиції — конституційні суди, конституційні ради тощо; мусульманська та традиційна моделі (Мавританія, Лесото та ін.) - вищі релігійні або традиційні органи (ради духовенства, ради вождів тощо).

Слайд 3

Конституційний Суд України З липня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Конституційний Суд України» ( КСУ не було сформовано). Новий Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.

Слайд 4

ч.3 ст. 124 КУ Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції. Конституційний Суд України є єдиним колегіальним органом конституційної юрисдикції в Україні (ст.147 КУ)

Слайд 5

Конституційний Суд України Посилює юридичний захист прав і свобод людини і громадянина і виступає арбітром у вирішенні конституційних конфліктів між гілками влади

Слайд 6

Порядок формування Конституційного Суду України регулюється ст. 148 Конституції України та ст.ст. 7, 8 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.

Слайд 7

Суддею Конституційного суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років. Призначається на 9 років без права призначення на другий строк.

Слайд 8

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Слайд 9

Президент України Попередньо здійснює консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів. У разі узгодження запропонованих главою держави кандидатур Президент України видає відповідний указ, скріплений підписами Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України.

Слайд 10

Верховна Рада України Кандидатури суддів Конституційного Суду України можуть вноситися Головою Верховної Ради України або не менш як 1/4 народних депутатів України. Призначаються судді таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів, більшістю голосів. Підписується постанова ВРУ про призначення суддів Конституційного Суду України.

Слайд 11

З'їзд суддів України Делегати цього з'їзду, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх визначають кандидатури на посади суддів КСУ для включення в бюлетені для таємного голосування. Обираються більшістю голосів. За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписується рішення з'їзду суддів України

Слайд 12

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України, яку він складає на засіданні ВРУ, яке проводиться за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, не пізніше як через місяць після призначення суддею Конституційного Суду України.

Слайд 13

Голова Конституційного Суду України Обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Слайд 14

Судді Конституційного Суду України незалежность суддів, суддівський імунітет та Індемнітет (не відповідають за результати голосовання або висловлювання) , соціальне і побутове забезпечення суддів та ін.

Слайд 15

підстави дострокового припинення повноважень судді (ст. 23): закінчення строку призначення; досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; неможливості виконувати свої обов'язки; порушення вимог щодо заборони перебування судді в політичних партіях і профспілках, виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової та творчої; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання заяви про відставку, звільнення за власним бажанням

Слайд 16

об'єктами діяльності Конституційного Суду України є: основи конституційного ладу України; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми безпосередньої демократії; основні засади організації та діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

Слайд 17

Повноваження Конституційного Суду України: приймає рішення та дає висновки: Щодо конституційності законів та інших правових актів Про відповідність Конституції України міжнародних договорів Про додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента Щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України

Слайд 18

Структура Конституційного Суду України Голова Конституційного Суду України, заступники Голови Конституційного Суду України, колегії суддів Конституційного Суду України, комісії суддів Конституційного Суду України Апарат Конституційного Суду України.

Слайд 19

Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією Голови лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, передбаченому для обрання Голови Конституційного Суду України. Заступники виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його доручення.

Слайд 20

Колегії суддів 1) для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями; 2) для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. Колегії приймають процесуальну ухвалу про відкриття провадження у справі в Конституційном Суді України або про відмову у такому провадженні.

Слайд 21

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам Конституції України, конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Слайд 22

Суб'єктами права на конституційне подання Є: Президент України, не менш як 45 народних депутатів України , Верховний Суд України, Уповноважений ВРУ з прав людини, Верховна Рада АРК.

Слайд 23

Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. Суб'єктами права на конституційне звернення є: громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Слайд 24

Секретаріат Конституційного Суду України здійснює організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Конституційного Суду України.

Слайд 25

Постійні комісії Конституційного Суду України Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації його внутрішньої діяльності.

Слайд 26

Тимчасові комісії Конституційного Суду України Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Я і Україна