X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток СРСР У 20-30-ті роки

Завантажити презентацію

Розвиток СРСР У 20-30-ті роки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок 21 Тема: СРСР У 20-30-ті роки. Мета уроку: охарактеризувати розвиток СРСР у 20-30-ті роки. Показати процес становлення і розвиток сталінського режиму. Розкрити зміст сталінської моделі соціалізму в СРСР; закріплювати навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, вміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; виховувати учнів у дусі традицій, поваги до прав і свобод людини.

Слайд 2

1. Утвердження режиму особистої влади Й. Сталіна 2. Індустріалізація в СРСР 3. Колективізація в СРСР 4. Тоталітарний характер сталінського режиму 5. Масовий терор

Слайд 3

карта

Слайд 4

Індустріалізація – це процес створення великого машинного виробництва і на цій основі перехід від аграрного до індустріального суспільства. Грудень 1927р. – проголошення XV з'їздом РКП(б) курсу на при скорену індустріалізацію. Темпи індустріалізації планувалися за п'ятирічними планами – п'ятирічками. Перша розпочалася 1928р. (1928/29-1932/33 господарчі роки). У листопаді 1929 р. у «Правді» з'явилася стаття Сталіна «Рік ве ликого переламу», в якій проголошувався курс на різке форсу вання індустріалізації. Це означало надзвичайне напруження внутрішніх сил.

Слайд 5

Результати: перетворення СРСР на потужну індустріальну країну; розвиток нових галузей промисловості, будівництво нових за водів і фабрик; покращення технічного оснащення сільського господарства; створення потужного військово-промислового комплексу; формування адміністративно-планової економіки без урахуван ня ринкових законів; підірваний розвиток сільського господарства, галузей легкої і харчової промисловості; нераціональне і нерівномірне розміщення продуктивних сил: до 40 % капіталовкладень у промисловість заморожено у незавер шених проектах; господарство республік повністю підпорядковувалося централь ним органам влади; замість економічного стимулювання застосовані адміністративні (примусові) методи; надвисокі темпи індустріалізації призводили до частих аварій, марнотратства, але це пояснювали «диверсіями ворогів наро ду», «саботажем» і карали передусім інженерно-технічних працівників.

Слайд 6

інфографік

Слайд 7

Виробництво промислової продукції в роки першої п’ятирічки

Слайд 8

Колективізація сільського господарства в СРСР – це масове створення колективних господарств (колгоспів), що супроводжувалося ліквідацією одноосібних господарств, переданням у колгоспи землі, худоби, інвентаря. Грудень, 1927р. – курс XV з'їзду ВКП (б) на колективізацію. Січень, 1928 р. – рішення політбюро ЦК КПРС про примусове вилучення у селянства зернових надлишків та необхідність фор сованої колективізації. Грудень, 1929р. – перехід до відкритого терору проти «куркуль ства».

Слайд 9

Результати та наслідки колективізації: фізичне знищення самостійних, заможних селян, які бажали працювати без диктату з боку держави; люмпенізація села; дезорганізація сільськогосподарського виробництва; скорочення поголів'я худоби; повне одержавлення сільськогосподарського виробництва, під порядкування усіх сфер сільського життя партійно-державному керівництву, масове переселення селян у міста.

Слайд 10

плакати

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія