X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Розвиток науки й техніки після Першої світової війни"

Завантажити презентацію

"Розвиток науки й техніки після Першої світової війни"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток науки й техніки після Першої світової війни виконала учениця 10 – А класу Очеретяна Каріна

Слайд 2

1. Зміни та вдосконалення системи освіти . 2. Найважливіші досягнення науки : а) фізика ; в) хімія; б) біологія ; г) фізіологія; д) мікробіологія ; е) математика .

Слайд 3

3. НТР : а) машинобудування ; б) літакобудування ; в) телефонний зв'язок ; г) розвиток телебачення . 4. Нобелівська премія .

Слайд 4

Зміни та вдосконалення системи освіти в світі: 1918 р термін навчання в Великій Британії було продовжено до 14 років, тобто діти з 5 до 14 років обов'язково повинні були навчатися в школах ; університетська освіта у Великій Британії перебувала на вищому світово - му рівні .

Слайд 5

1918 р закон про обов'язкову початкову освіту було прийнято в усіх штатах США, що зумовило зниження неграмотності; до шкільної програми включалися курси, що готували до професії, ведення хатнього господарства; у школах США встановили досить низький мінімум обов'язкових знань .

Слайд 6

Наприкінці 19 ст. у Франції було прийнято закон, що передбачав обов'язкове нав- чання дітей обох статей від 6 до 13 років; на початку 30-х р. в Франції впровадили безкоштовне навчання в державних сере-дніх школах; 1936 р. термін обов'язково-го навчання в Франції про-довжили до 14 років .

Слайд 7

Німеччина досягла значних успіхів в освіті та науці – науковими центрами стали: Гейдельберзький, Кельнсь-кий, Лейпцизький, Фран-фуртський університети ; Всю систему освіти в Німеч-чині поставили на службу нацизму; В Німеччині фактично не було функціонерів із вищою освітою!

Слайд 8

Найважливіші досягнення в науці: Макс Планк (1858-1947р.р.) видатний німецький фізик, теоретик. Досліджував зас-тосування термодинаміки у фізико-хімічних проце -сах . Обчислив різницю потенціалів двох електро -літичних розчинів у 1890 році.

Слайд 9

Важливе місце в нау -ковій спад -щині Планка посідає його монографія з основних розділів тео -ретичної фізики. і Нобелівську премію присуджено 1918 р.; медаль Лоренца 1927р; медаль Планка 1929 р.

Слайд 10

Альберт Ейнштейн (1879-1955р.р.) видатний фізик, творець теорії відносності, один із засновників квантової теорії та статистичної фізики . Автор більш як 300-сот наукових робіт з фізики . Нобелівську премію присуджено 1921р.: медаль Коплі, медаль Планка .

Слайд 11

Слайд 12

Один із засновників генетики. Роз- робив основні уявлення хромосомної теорії спадковості. Нобелівську премію присуджено у 1933 р., медаль Ч. Дарвіна - 1924 р. Ханс Дріш (1867-1941р.р.) Розробив новий напрям - віталізм, духовну проблематику . Віталізм – це ідеалістичний філософський напрямок, що стверджує наявність в організмах не матиріальної надприродної сили –“ Житєвої сили “. Томас Хант Морган (1866-1945р.р.)

Слайд 13

Видатний радянський хімік ор -ганік, творець наукової школи, один із основоположників органічного каталізу та нафто-хімії, лауреат Ленінської та Сталінської премій. Німецький хімік, один із авто - рів хімічної зброї. Розробив ка -талітичний метод синтезу аміа - ку із атмосферного азоту і вод-ню. Нобелівську премію присуд-жено у 1918 р.

Слайд 14

Павлов Іван Петрович (1849-1936) 1. один із найавторитетніших вчених Росії, фізіолог, психо- лог, творець науки про вищу нервову діяльність і уявлень про процеси регуляції трав- ленная; 2. засновник найбільшої росій - ської фізіологічної школи;

Слайд 15

Лауреат Нобелівської премії в галузі медицини та фізіології людини 1904р.

Слайд 16

Бейєрінк Мартінус Віллем (1851-1931р.р.) голландський мікробіолог і ботанік, творець Дель-фітської школи мікробіологів, вивчав грунтову мікробіологію та зв'язок мік-роорганізмів з родючістю грунтів, один із засновників екологічної мікро-біології. Є одним із засновників вірусології. Евері Освальд (1877-1955р.р.) американський молекулярний біолог, імунолог, медик. Евері відомий як один із співавторів експерименту Евері, Мак Леода і Мак Карти ,які в 1944 році показали, що ДНК є носій генетичної інформації.

Слайд 17

Американський математик- теоретик. Творець основ кі- бернетики, пов'язаних із те- орією інформації та теорією керування («батько кібернети- ки»), праць з теорії ймовір- ностей та ін. Жак Соломон Адамар (1865-1963р.р.) французький математик. Основні праці присвячені теорії диференційних рівнянь з частинними похідними, теорії чисел, теорії функцій комплексної змінної і механіки (проблема стійкості рівноваги). Норберт Вінер (1894-1964р.р.)

Слайд 18

Науково - технічна революція (НТР) – корінне, якісне перетворення продуктивних сил на основі пере-творення науки в провідний фактор виробництва, в ре-зультаті якого відбувається трансформація індустріаль-ного суспільства в постіндустріальне. Риси НТР:    1. Універсальність, всеосяжність: залучення всіх галузей і сфер людської діяльності;    2. Надзвичайне прискорення науково-технічних перетворень: скорочення часу між відкриттям і впровадженням у виробництво, постійне старіння та оновленн;    3. Підвищення вимог до рівня кваліфікації трудових ресурсів: зростання наукоємності виробництва;    4. Військово-технічна революція: вдосконалення видів озброєння та екіпіровки.

Слайд 19

Складові частини НТР:    1. Наука: збільшення наукоємності, підвищення чисельності наукових співробітників і витрат на наукові дослідження;    2. Техніка, технологія: підвищення ефективності виробництва. Функції: працезберігаюча, ресурсно-зберігаюча, природоохоронна;    3. Виробництво:          А). електронізації;          Б). комплексна автоматизація;          В). перебудова енергетичного господарства;          Г). виробництво нових матеріалів;          Д). прискорений розвиток біотехнологі;          Е). космонізація.

Слайд 20

Машинобудування: Автомобілі стали дишевшими, швидшими і доступними покуп- цям. Лідерами автомобільної промисловості були США. Осн-овними виробниками були за-води “ Великої трійки ”.

Слайд 21

Центри виробництва лег-кових автомобілів у Фран-ції були фірми: “ Рено ”, “ Пежо-Сітроєн ”, “ Крайс- ер-Франс ” та ін .

Слайд 22

Літакобудування: На початку століття Поль Карню побудував літальний апарат, який ледве злетів. А у 1939р Ігор Сікорський скон- струював апарат, який вважє- ться першим сучасним гелі- коптером.

Слайд 23

Телефонний зв’язок: Перший прототип сучасного телефо-ну був запатентований в 1876 році американським винахідником Алек-сандром Беллом; У 1877 р. угорський інженер Т. Пуш- каш запропонував проект створення першої телефонної станції, який від-разу був реалізований у США, Нью-Гавані. В Європі перша телефонна станція з’явилась у 1879 році в Парижі. У 1986 році спеціалісти з США виго-товили світловодні кабелі з особли-вого надпрозорого скла. Радіотелефон вперше був винайде - ний Тері Паллом у 1965р.

Слайд 24

Розвиток телебачення: Перші телевізійні пересилання здійснено у 1925 р. вАнглії й США, згодом у Німеччині й СРСР (1931р.), у 1928 р. було здійснено перші спро-би кольорового телебачення . У 1932р. було здійснено першу переда-чу рухомого зображення, з 1934р. зі звуковим супроводом .

Слайд 25

Нобелівська премія - одна з найбільш престижних між- народних премій. Заснована згідно з заповітом шведського підприєм-ця, винахідника та філантропа Альфреда Бернарда Нобеля, який весь свій статок (близько 31,5 млн. шведських крон) призна-чив на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волі, річний прибу-ток від цієї спадщини має ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в різних галузях діяльності.

Слайд 26

Підсумки Бурхливий розвиток промисловості після першої світової війни створив умови для дальшого розвитку освіти. У передових європейських країнах, США та Японії спостерігався значний поступ у розвитку освіти, тут створювалися привілейовані, іноді закритого типу, навчальні заклади. Особливою популярністю користувалися школи, що діяли під егідою церкви. У технічних коледжах та інститутах молодь проходила ґрунтовну професійну підготовку. В школах учені-педагоги та психологи працювали над удосконаленням навчальних і виховних програм. Загальновизнаними центрами науки у 20-30-х роках й надалі залишилися Оксфордський і Кембриджський університети в Англії. Сорбоннський у Франції, Гарвардський, Бостонський та Прінстонський у США, Штутгартський, Боннський та Берлінський у Німеччині. У Радянському Союзі центрами науки залишалися Московський та Петербурзький університети, серед українських вищих навчальних закладів виділялися Київський, Харківський та Одеський університети.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія