X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Модернізація Російської імперії

Завантажити презентацію

Модернізація Російської імперії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Модернізація російської імперії ©Тарасов В.В. вчитель історії Серпневської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2011 9 клас. Всесвітня історія

Слайд 2

Завдання уроку Познайомитися з економічним, політичним розвитком Росії у ІІ половині ХІХ століття; Визначити роль реформи 1861 року на подальший розвиток Росії; Вчитися встановлювати причинно - наслідкові зв»язки, робити висновки та узагальнення

Слайд 3

План Скасування кріпосного права. Реформи Олександра ІІ та їхні наслідки. Росія в пореформений період. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії.

Слайд 4

Опорні поняття і дати Опорні поняття: Кріпосне право; Земство; Народництво; Опорні дати: 1853 – 1856рр. – Кримська війна; 18.03.1856р. – підписання Паризького мирного договору; 19.02.1861р. – скасування кріпосного права в Росії; 1864р. – земська та судова реформи; 1870р. – міська реформа; 1862 – 1877рр. – військова реформа; 1877 – 1878рр. – російсько – турецька війна

Слайд 5

Проблемне завдання Чому поряд зі скасуванням кріпосного права були проведені реформи 60 – 70 – х років ХІХ століття?

Слайд 6

Актуалізація опорних знань Що таке кріпосне право? Як відбувався процес запровадження кріпосного права в Росії? Як кріпосне право впливало на економічний розвиток країни?

Слайд 7

Кримська війна 1853 – 1856рр. На середину ХІХ століття для Росії знову загострилося так зване «Східне питання»: встановлення контролю над чорноморськими протоками Босфор та Дарданели; посилення російського впливу на Балканах та Близькому Сході. Приводом до початку війни стала передача права ремонту Віфліємського храма Ватикану. Росія оголосила війну Туреччині.

Слайд 8

Кримська війна У війну втрутилися Англія та Франція. Англія та Франція планували витіснити Росію з берегів Чорного моря, а Туреччину перетворити на колонію. Туреччина прагнула зміцнити свої позиції на Балканах, повернути причорноморські землі.

Слайд 9

Підсумки Кримської війни Росія Кримську війну програла! 18.03.1856р. було укладено Паризький мирний договір: Чорне море стало нейтральним; Росія втрачала право тримати на Чорному морі флот та берегові укріплення; Дунайські князівства переходили під контроль Туреччини; Оборона Севастополя (фрагмент діорами)

Слайд 10

Скасування кріпосного права. ПРИЧИНИ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНІ ПОЛІТИЧНІ Кріпосництво – гальмо в розвитку країни. Нестача робочих рук і коштів для розвитку промисловості. Падіння доходів держави. Звуження внутрішнього ринку. Поразка у Кримській війні. Масові заворушення селян у 1854 – 1856роках.

Слайд 11

Скасування кріпосного права Олександр ІІ заявив про скасування кріпосного права «зверху». Поміщики різних регіонів ( чорноземні, нечорноземні губернії ) Росії прагнули реформу використати в своїх інтересах. Ліберальна буржуазія та дворянська опозиція були зацікавлені у скасуванні кріпосного права. Різночинці виступали проти кріпосництва. Імператор Олександр ІІ

Слайд 12

Скасування кріпосного права Основні законодавчі акти: «Маніфест про скасування кріпосного права» ( 19.02.1861р.); «Положення про селян, що виходили з кріпосної залежності»; «Місцеві положення»; «Додаткові правила» ( 1866р.) Оголошення царського маніфесту 19 лютого 1861 р

Слайд 13

Суть реформи 1861року Селяни ставали особисто вільними та отримували громадянські права; За землю селяни повинні були сплатити викуп поміщикам за допомогою держави. Державну позику селяни повертали на протязі 49 років. На весь час виплати викупу селяни називалися «тимчасовозобов»язаними» і виконували повинності ( панщину або оброк) Розмір земельного наділу, який викупали селяни, був різним.

Слайд 14

Історичне значення реформи 1861року Позитивне: Швидкий розвиток капіталізму в Росії Промисловість отримала дешеву робочу силу; Зміцнення всеросійського внутрішнього ринку. Пережитки: Поміщицьке землеволодіння; Панщина та оброк; Викупні платежі; Політичне безправ»я селян

Слайд 15

Земська реформа 1864р. – земська реформа. Запровадження місцевого самоуправління – губернські та повітові земства. Земства формувалися з представників різних станів – дворян, чиновників, духовенства, купців, промисловців, селян. Сфера діяльності – господарчо – культурні справи. Г.Мясоедов Земство обедает

Слайд 16

Військова реформа 1862 – 1877 рр. Скорочення чисельності армії на 40%; Створення системи військових училищ; Удосконалення системи військового управління, створення військових округів ( 1864р.), Генерального штабу; Запровадження військових судів та воєнної прокуратури; Відміна тілесних покарань в армії; Переоснащення армії та флота новітнім озброєнням; Запровадження загальної військової повинності. Воєнний міністр Д. А. Мілютін

Слайд 17

Міська реформа 1870р. Мета – залучити до управління містами велику та фінансову – торгову буржуазію. Сфера діяльності – водопостачання, вуличне освітлення, транспорт, містобудування, розвиток освіти і ін. Міська дума ( розпорядчий орган ) Міська управа ( виконавчий орган )

Слайд 18

Судова реформа 1864р. Здійснення правосуддя лише судом; Незалежність судів та суддів; Зняти суддю з посади міг лише суд; Рівність всіх перед законом; гласність судочинства; Змагальний характер суду Запровадження суду присяжних. Суд присяжних

Слайд 19

Інші реформи Опрацювати пп. 2.5 – 2.7 §18 і визначте: Які реформи були проведені в Росії? В чому суть фінансової реформи? В чому суть освітньої реформи? В чому суть реформи цензури?

Слайд 20

Росія в пореформений період. Особливості економічного розвитку Наявність величезних природних багатств Завершення промислового перевороту ( 80-і роки ХІХ ст.) Наявність ринку вільної робочої сили Поміщицьке землеволодіння, екстенсивний характер с/г Нестача капіталів, низька купівельна спроможність населення Низький рівень оплати праці робітників

Слайд 21

Зростання продукції важливих галузей промисловості ( в тис.тон) Імператор Олександр ІІІ

Слайд 22

Частка провідних країн у промисловому виробництві світу на 1900р., у відсотках Яке місце посідала Росія у промисловому виробництві на 1900 рік?

Слайд 23

Зміни в соціальній структурі Чисельність населення – 110 млн. чол. Національний склад населення ( більше 100 націй та народностей )

Слайд 24

Зміни в соціальній структурі Дворянство Чиновництво і духовенство. Буржуазія Інтелігенція Робітники Селянство: Заможне селянство ( 20%); Середнє селянство ( середняки ) – 70%; Найбідніше селянство – 10 %

Слайд 25

Слайд 26

Внутрішнє становище країни Особливості соціально – політичного становища Росії Необмежене самодержавство Відсутність представницьких органів Захист інтересів поміщиків та буржуазії Станова нерівність Політичне безправ»я громадян Національне гноблення

Слайд 27

народництво Обмеженість та протиріччя аграрної реформи Розгортання опозиційного руху Ліберальний теорія малих справ Революційний народництво марксизм

Слайд 28

Основні ідеї та напрямки народництва Основні ідеї: - Можна обминути капіталізм; - Селянська община – основа соціалізму - Рушійні сили – селянство під керівництвом інтелігенції. Основні течії: бунтарський ( М. Бакунін ); пропагандистський ( П.Лавров); Змовницький ( П.Ткачов ); Розгром поліцією підпільної типографії народників

Слайд 29

Практична діяльність народників ХОДІННЯ В НАРОД Народницька організація «ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ» ( 1876р.) Народна воля (1879р.) Чорний переділ (1879р.) Г.Плеханов пропаганда та агітація Тактика терору

Слайд 30

Робітничий рух і формування соціал - демократії Тривалість робочого дня 13 – 14 годин Низька заробітна плата, великі штрафи відсутність техніки безпеки Робітничі організації Південноросійський союз робітників 1875р. Північний союз російських робітників 1878р. Марксистські організації Звільнення праці 1883р. Союз боротьби за визволення робітничого класу 1895р. 1898р. Утворення РСДПР

Слайд 31

Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. 1871р. – перегляд умов Паризького мирного договору на Лондонській конференції. Російсько – турецька війна 1877 – 1878рр.

Слайд 32

Закріплення Визначте причини й наслідки Кримської війни. Чому російський уряд пішов на проведення селянської реформи 1861р. ? Охарактеризуйте основні положення селянської реформи 1861р. Які зміни стались у Російській імперії за земською, судовою, міською та військовими реформами ? У чому полягала обмеженість реформ 60- 70-х pp. ? Яке значення вони мали для розвитку Росії? Охарактеризуйте економічний розвиток пореформеноі Росії. Розкрийте особливості зовнішньої політики Російської імперії у другій половині XIX cт.

Слайд 33

Домашнє завдання Читати § 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія