X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Короткі відомості з історії США

Завантажити презентацію

Короткі відомості з історії США

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Kоротко про історію США Brief history of the USA

Слайд 2

Pre-Columbian era Colonial period American revolution Independence Civil War Slavery Reconstruction KKK The Civil Rights movement Video ‘Brief history of USA’ Test

Слайд 3

Before the Europeans appeared after 1492 North America was inhabited by various Indian tribes, who came there from Siberia around 12000 years ago. До появи європейців після 1492 року Північна Америка була заселена різними індіанськими племенами, які потрапили туди з Сибіру близько 12000 років тому.

Слайд 4

Colonization of the lands began with Columbus. In 1492 his expedition was sailing in order to get some spices from India, as they run into an Unknown continent, the “NEW WORLD”. Later it would be called America. Освоєння земель почалося з відкриття Христофора Колумба. В 1492 році його експедиція, спрямована на Індію з метою купівлі спецій, наштовхнулася на новий континент. Цей континент, або ж “Новий Світ”, згодом назвали Америкою.

Слайд 5

Sailors found a tremendous amount of goods on the territory of the “New World”. More and more people moved to America, seeking a better life. Moreover they made local inhabitants, Indians, move as they settled on their land. Експедитори знайшли неоціненні товари на “Новій Землі”. Все більше людей емігрувало до Америки в пошуках кращого життя. Більше того, емігранти оселилися на землях індіанців, які були змушені їх покинути.

Слайд 6

Після того, як британські і колоніальні війська спільними зусиллями вигнали французів з Канади під час Французької та Індійських воєн, колоністи менше потребували британського захисту. Це спричинило об’єднання колоністів проти Великої Британії в Американській революції (1775-1783 рр.). After colonial and British forces defeated the French and threw them out of Canada in French and Indian wars, colonists didn’t need British support and protection anymore. This was the main reason of the American revolution (1775-1783).

Слайд 7

Результатом революції стала незалежність 13 колоній. Згідно з Конституцією, написаною в 1787 році, створено національний уряд. Герой Революції Джордж Вашингтон був обраний на посаду президента. Він започаткував багато державних закладів, включаючи кабінет, монетний двір і перший банк США. American revolution resulted in independence of 13 colonies. According to the Constitution, written in 1787, a central government was formed. The hero of the revolution, George Washington, was elected the first president of the USA. The major accomplishments of the Washington Administration were the cabinet ,US Mint and the Bank of the United States.

Слайд 8

Для суспільства Півдня США характерними були расистські переконання. Ті види робіт, які виконували темношкірі, вважалися негідними білої людини. Північні штати навпаки: в їх конституціях рабство було заборонено. У 1860 президентом США був обраний Авраам Лінкольн, діяч Республіканської партії, який виступав за скасування рабовласництва. Південні штати відчули загрозу і відділилися від США. Вони утворили Конфедеративні Штати Америки зі своєю конституцією і президентом, Дж. Девісом. The South of USA was racist. The most of the hard work was done by the slaves brought from Africa. In the North States the situation was quite on the contrary, the slavery was prohibited by their constitutions. In 1860 a Republican, Abraham Lincoln, was elected a president of the USA. His politics was oriented on the ending of slavery. The south states seceded from the USA. They formed the Confederacy States of America. Jefferson Davis was the president of the Confederacy.

Слайд 9

Війна була логічним наслідком протистояння Конфедерації та США. Громадянська війна почалася з битви за Форт Самтер 12 квітня 1861 року і закінчилася 26 травня 1865 року, коли остнанні війська конфедератів здалися. Під час війни відбулося близько 2000 битв. Ця війна була найбільшою за масштабом людських втрат серед усіх воєн, де брали участь США. The civil war was a logical consequence of the hostile relations between the USA and the Confederacy. The American Civil War began with the fight at the Fort Sumter (April 12 ,1861) and ended when the last confederate troops resigned(26 August ,1865). During the civil war around 2000 fights took place and the estimated losses in this war were greater than in any other wars that America took part in.

Слайд 10

Reconstruction took place for most of the decade following a Civil War. During this era the “Reconstruction Amendments” were passed to expand rights for black Americans. The 13th amendment outlawed slavery; The 14th amendment guaranteed citizenship for all people born within the U.S territory; The 15th amendment granted vote for all men regardless of race; Післявоєнна реконструкція тривала майже десятиліття. В період реконструкції були введені такі поправки до закону як: 13-а поправка, яка забороняла рабство; 14-а поправка, яка надавала американське громадянство всім народженим на території США; 15-а поправка, яка надавала право голосувати всім чоловікам незалежно від їх раси;

Слайд 11

In response to reconstruction, the Ku Klux Klan emerged around the late 1860s as a white-supremacist organization opposed to black civil rights. Congress passed the KKK Act of 1870 and vigorous enforcement closed down the Klan and classified it as s terrorist group. В 1860 році на противагу реконструкції з’явилась організація людей під назвою “Ку Клакс Клан”. Вони вважали людей з білою шкірою вищою расою та були проти громадянських прав негритянського населення. У 1870 році Американський Конгрес видав “Акт про Ку Клакс Клан”, який закрив клан як терористичну організацію.

Слайд 12

The Amendments didn’t solve the problem, they soothed it for a while. After Jim Crow system, “separate but equal”, the citizenship rights of African Americans were degraded again. After 1890 black people were segregated. The private acts of violence and mass racial violence were aimed against the African Americans. Реконструктивні поправки до законів не вирішили остаточно проблеми негритянського населення, вони лише утихомирили їх на деякий час. Після системи Джима Кроу, яка проголошувала лозунг “Рівні, але розділені”, громадянські права афроамериканців були понижені. Після 1890 року негритянське населення було повністю відділено від білого. Жорстокість влади та громадян була направлена проти афроамериканців.

Слайд 13

Blacks became frustrated by the discrimination. The black leadership adopted the strategy of the direct action with nonviolent resistance, known as civil disobedience. Some of the different forms of protests included boycotts, like Montgomery Bus Boycott, or marches, like March on Washington for Jobs and Freedom. The most famous civil rights movement leader was Martin Luther King, who fought all his life for the rights of black men. Чорношкіре населення дуже розлютила дискримінація. Лідери негритянського руху прийняли стратегію ненасильницького опору. Деякі види протесту включали в себе бойкоти та марші. Наприклад: монтгомерський автобусний бойкот, марш за свободу на Вашингтон. Найвідомішим лідером негритянського руху був Мартін Лютер Кінг, який безперестану боровся за права чорношкірих.

Слайд 14

Watch or download this video online

Слайд 15

When did Columbus discover “NEW WORLD”? 1490 1492 1942 1429 Test Directions: You will have to answer 10 questions based on the presentation you have just seen. Click the correct variant (A, B, C or D) If you answered correctly, the system will take you to the next slide, if not, you will stay on the same slide until you answer correctly. Remember that you can always quit the test by clicking the home button in the right corner.

Слайд 16

What was the main reason of the American Revolution? A. No need in British support B. Conquering Indian territory C. Victory over Canada D. Prohibiting slavery

Слайд 17

Who was the first president of the USA? A. Washington B. Lincoln C. Tomas Jefferson D. Jefferson Davis

Слайд 18

Who was the president of the Confederacy, when South and North split into two different countries? A. Washington B. Lincoln C. Tomas Jefferson D. Jefferson Davis

Слайд 19

With which fight did the Civil War start? A. Washington fight B. Fort Sumter fight C. KKK fight D. Lincoln fight

Слайд 20

What does KKK stand for? A. Terrorist organization B. Black people C. Ku Klux Klan D. King Luther Martin

Слайд 21

What did the 13th amendment do? A. granted vote for all men B. guaranteed citizenship for all USA born people C. forced black people leave back to Africa D. outlawed slavery

Слайд 22

What wasn’t a part of African American Civil Rights movement? Montgomery Bus boycott Jim Crow Laws Washington March civil disobedience

Слайд 23

Who is considered to be the Civil Rights movement leader? A. M. L. King B. Malcolm X C. JFK D. FDR

Слайд 24

How many stars does the USA flag have? A. 30 B. 50 C. 60 D. 40

Слайд 25

Presentation is made by Kyrylo Beskorovayny Student of the 11 B form, Chernihiv School #2 ©2012

Слайд 26

in·hab·it verb (used with object) 1. to live or dwell in (a place), as people or animals: Small animals inhabited the woods. 2. to exist or be situated within; dwell in: Weird notions inhabit his mind.

Слайд 27

ac·com·plish·ment 1. an act or instance of carrying into effect; fulfillment: the accomplishment of our desires. 2. something done admirably or creditably: Space exploration is a major accomplishment of science. 3. anything accomplished; deed; achievement: a career measured in a series of small accomplishments. 4. Often, accomplishments. a. a grace, skill, or knowledge expected in polite society. b. any acquired ability or knowledge.

Слайд 28

pro·hib·it verb (used with object) 1. to forbid (an action, activity, etc.) by authority or law: Smoking is prohibited here. 2. to forbid the action of (a person). 3. to prevent; hinder.

Слайд 29

con·se·quence 1. the effect, result, or outcome of something occurring earlier: The accident was the consequence of reckless driving. 2. an act or instance of following something as an effect, result, or outcome. 3. the conclusion reached by a line of reasoning; inference. 4. importance or significance: a matter of no consequence. 5. importance in rank or position; distinction: a man of great consequence in art.

Слайд 30

re·sign 1. to give up an office or position, often formally (often followed by from ): to resign from the presidency. 2. to submit; yield: to resign before the inevitable. verb (used with object) 3. to give up (an office, position, etc.), often formally. 4. to relinquish (a right, claim, agreement, etc.). 5. to give or sign over, as to the control or care of another: She resigned her child to an adoption agency. 6. to submit (oneself, one's mind, etc.) without resistance.

Слайд 31

white supremacy the belief, theory, or doctrine that the white race is superior to all other races, especially the black race, and should therefore retain control in all relationships.

Слайд 32

soothe verb (used with object) 1. to tranquilize or calm, as a person or the feelings; relieve, comfort, or refresh: soothing someone's anger; to soothe someone with a hot drink. 2. to mitigate, assuage, or allay, as pain, sorrow, or doubt: to soothe sunburned skin. verb (used without object) 3. to exert a soothing influence; bring tranquillity, calm, ease, or comfort.

Слайд 33

frus·trate (used with object) 1. to make (plans, efforts, etc.) worthless or of no avail; defeat; nullify: The student's indifference frustrated the teacher's efforts to help him. 2. to disappoint or thwart (a person): a talented woman whom life had frustrated. verb (used without object) 3. to become frustrated: His trouble is that he frustrates much too easily.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Всесвітня історія