X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ на 2013-2014 н. р. ПТУ № 36 м. Малина Мельниченко Т.М.

Завантажити презентацію

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ на 2013-2014 н. р. ПТУ № 36 м. Малина Мельниченко Т.М.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Участь у доборі і розстановці педкадрів. Розподіл педагогічного навантаження викладачів. Організація роботи класних керівників з офор­млення класних журналів. Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік. Складання розкладу. Підготовка документації. Участь у серпневій конференції. Огляд готовності навчальних кабінетів до но­вого навчального року. Уточнення навчальних планів та програм. Підготовка проектів наказів щодо організова­ного початку нового навчального року. Участь у складанні графіка внутріучилищного контролю на I семестр .  

Слайд 3

 Участь у складанні тарифікації.  Участь у складанні тарифікації. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять. Складання графіка проведення директорських контрольних робіт за курс базової середньої освіти. Складання графіка чергування викладачів по училищу. Організація проведення вхідної діагностики у групах І-го курсу з метою виявлення рівня знань учнів. Коректування розкладу уроків. Надання допомоги головам МК з метою вдосконалення планування. Інструктивно-методична нарада по рекомендаціях щодо вивчення загальноосвітніх предметів, та ведення журналу теоретичного навчання. Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року. Тематичний контроль, згідно з річним планом (р. «Внутріучилищний контроль»). Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі викладачів, особлива увага моло­дим спеціалістам).

Слайд 4

Аналіз успішності учнів 1 курсу за результатами проведення директорських контрольних робіт Аналіз успішності учнів 1 курсу за результатами проведення директорських контрольних робіт Перевірка документації з планування роботи викладачів; тематичного планування; плану роботи навчальних кабінетів; плану позакласної роботи з предметів. Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу спільно з бібліотекарем. Перевірка правильності ведення училищної до­кументації. Інструктивно-методична нарада для викладачів з питань організації та проведення атестації педпрацівників. Спільна робота з головами МК з питань організації і проведення училищних олімпіад. Організація та надання допомоги учням у реєстрації на пробне ЗНО.

Слайд 5

Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад. Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад. Спільна робота з головами МК з питань організації і проведення училищних олімпіад. Контроль за навчальним процесом. Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні та об­дарованими дітьми. Перевірка роботи предметних гуртків. Вивчення системи роботи викладачів, які атестуються.

Слайд 6

Контроль за навчально-виховним процесом. Контроль за навчально-виховним процесом. Підведення підсумків училищних олімпіад та нагородження переможців. Вивчення стану перевірки зошитів із загальноосвітніх предметів з метою відповідності матеріалу що вивчається, навчальним програмам. Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в групах за І семестр. Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування і дисципліни. Підготовка і проведення директорських конт­рольних робіт. Проведення співбесід з викладачами щодо стану виконання навчальних програм з класними керів­никами про підсумки роботи з учнівським колек­тивом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та уза­гальнення матеріалів. Підготовка наказу про закінчення I семестру .  

Слайд 7

Участь у підготовці та проведенні педради про підсумки навчальної роботи за І семестр. Участь у підготовці та проведенні педради про підсумки навчальної роботи за І семестр. Підготовка наказу про призначення стипендії за І семестр Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм. Складання розкладу уроків, графіка конт­рольних робіт, на II семестр. Участь у складанні графіка внутріучилищного контролю на II семестр . Уточнення графіка чергування викладачів по училищу. Проведення співбесіди з викладачами про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; уза­гальнення матеріалів співбесід. Перевірка планування на II семестр. Контроль за навчально-виховним процесом. Узагальнюючий контроль з метою пе­ревірки дотримання викладачами єдиних педагогіч­них вимог. Допомога учням у реєстрації для проходження ЗНО  

Слайд 8

Перевірка стану виконання навчальних про­грам та повторення навчального матеріалу (запи­си в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків). Перевірка стану виконання навчальних про­грам та повторення навчального матеріалу (запи­си в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків). Перевірка стану ведення зошитів учнями, кон­троль за цим з боку викладачів. Контроль за виконанням єдиного орфографіч­ного і мовного режиму. Контроль за веденням документації. Вивчення стану підготовки учнів з предметів: «хімія», «географія»

Слайд 9

Підготовка матеріалів на засідання атестаційної комісії. Підготовка матеріалів на засідання атестаційної комісії. Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації. Контроль за відвідуванням учнями занять. Участь у підготовці та проведенні педради. Контроль за організацією поточного та огля­дового повторення навчального матеріалу. Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.  Вивчення стану підготовки учнів з предмету «біологія»

Слайд 10

Контроль за навчально-виховним процесом. Контроль за навчально-виховним процесом. Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації. Підготовка документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації. Перевірка виконання навчальних програм. Підготовка до проведення профорієнтаційної роботи. Підведення підсумків вивчення стану підготовки учнів з предметів «Хімія», «Біологія», «Географія».  

Слайд 11

Контроль за навчально-виховним процесом. Контроль за навчально-виховним процесом. Перевірка класних журналів з метою виявлен­ня ступеня виконання навчальних планів та про­грам. Перевірка готовності екзаменаційних матері­алів у викладачів. Перевірка проведення консультацій перед іспи­тами. Перевірка ефективності проведення заключно­го повторення з предметів, які виносяться на іспити. Підготовка матеріалів на засідання педагогіч­ної ради про допущення учнів до державної підсумкової атестації. Перевірка якості знань учнів у випускних класах. Оформлення документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації. Аналіз рівня забезпеченості школи підручни­ками на наступний навчальний рік.  

Слайд 12

Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів на наступний курс. Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів на наступний курс. Інструктивно – методична нарада з питань якості знань учнів по результатах закінчення навчального року та по результатах ДПА Перевірка оформлення екзаменаційної доку­ментації. Підготовка звітів за рік. Планування роботи на наступний навчальний рік. Оформлення зведених відомостей по групам. Організація роботи щодо підготовки навчаль­ного матеріалу до наступного навчального року. Підготовка узагальнюючого наказу про закінчення навчального року.  

Слайд 13

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота