X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
батьки і діти проблеми виховання

Завантажити презентацію

батьки і діти проблеми виховання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів : досвід і проблеми педагогічної практики.

Слайд 2

К. Д Ушинський висловив думку, яка і нині є найважливішою для теорії і практики навчання: “ Слід постійно пам'ятати що треба передавати учневі не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в ньому бажання і здатність самостійно, без вчителя, засвоювати нові знання ” “ МЕТА ШКОЛИ – привчити до життя, розуміти його, найти в ньому своє місце. Для цього ж слід розвивати самостійність дитини ” ( Софія Русова )

Слайд 3

* Формування інтелектуально соціально компетентної особистості, здатної самокритично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми, створювати нове * Потреба успішних компаній у творчих співробітниках, здатних швидко перевчитися, змінитись і пристосуватися до нової інформації, продуктивно діяти в ситуаціях новизни й невизначеності, відчути найменші зміни навколишнього світу * Недостатній рівень якості освіти в Україні(за результатами міжнародного дослідження TIMSS) Актуальність досвіду

Слайд 4

* різний рівень розвитку у дітей відповідних знань, умінь і навичок; * невміння використовувати необхідні джерела інформації; * надмірна опіка з боку батьків, іноді і з боку педагогів; * недостатньо сформована комунікативна компетентність учнів; * недостатнє забезпечення засобами ІКТ Проблеми, суперечності

Слайд 5

Слайд 6

Розвиток пізнавальної самостійності: спонукання учнів до її енергійної, цілеспрямованої роботи, подоланню інерції та пасивних стереотипних форм викладання та учіння (Т. Г. Щукіна) мобілізація інтелектуальних, емоційно-вольових та фізичних сил учня, що здійснюється учителем за допомогою певних засобів (Т. Г. Шамова)

Слайд 7

Рівні пізнавальної самостійності

Слайд 8

Ядром навчально-пізнавальної діяльності є бажання дитини здобувати знання.

Слайд 9

Вчителі кафедри початкового навчання застосовують такі засоби активізації навчання: Традиційні ( виклик позитивних емоцій): Зацікавленість – гра, казка, загадки, кросворди, потішки, музичний супровід та ін.. Інноваційні (активний і самостійний пошук істини – творчість – ціннісне ставлення) Формування уміння вчитися (ключова компетентність) на основі прагнення досягти успіху в навчанні і в житті Використання сучасних педагогічних технологій Диференціація та індивідуалізація навчання

Слайд 10

Умови для активізації навчальної діяльності: створення розвивального, навчально-предметного середовища Використання засобів наочності, навчальних посібників, муляжів, карт, гербаріїв, обладнання для практичних робіт, комп’ютерної техніки як джерела нової інформації Створення власних “посібників”, схем-опор, малюнкових таблиць тощо Естетичне та розвивально-пізнавальне оформлення класної кімнати Обладнання зон для відпочину дітей

Слайд 11

Умови для активізації пізнавальної самостійності: дітям надана можливість - вільно висловлювати, захищати свою думку, наводити на її захист аргументи, докази, користуючись здобутими знаннями; - ставити запитання вчителю, товаришам, з'ясовувати незрозуміле, поглиблювати процес пізнання; - рецензувати відповіді, повідомлення та творчі роботи однокласників, вносити корективи, давати поради; - допомагати товаришам, коли вони відчувають утруднення, пояснювати незрозуміле; - виконувати завдання- максимум, розраховане на читання додаткової літератури, першоджерел, на тривалі спостереження тощо

Слайд 12

Гра, загадка, казка, театральне дійство … *** Цікавий матеріал + активна діяльність + поступове формування творчого досвіду Умови гри: виконують – придумують свої; Загадки – відгадують – аргументують –доповнюють – складають свої; Запитання – відповідають – задають – відтворюють діалог - створюють діалог; Театралізація – виконання ролей – доповнення (зміна) частини тексту, створення свого сюжету розвитку подій (метод емпатії). Наводимо приклади використання матеріалу уроку для активізації пізнавальної самостійності.

Слайд 13

Слайд 14

Проблемне навчання. Гетьман В. М. Самостійна робота за темою «Шляхи знаходження периметрів різних геометричних фігур» Калусенко О. А. Створення сенкану до поняття «Комплімент». Вчителі кафедри початкового навчання використовують такі інноваційні прийоми, методи, технології формування самостійності молодших школярів що передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні. Це веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення.

Слайд 15

ГРУПОВІ, ПАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ Смолінська О. М. Складання прислів’їв на тему «Моя родина» Баластрик Т. М. Диференційовані картки на уроках математики Александрова Н. Д. Робота над проектом «Рослинний і тваринний світ Євразії» Це така організація навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі  спілкування між учнями у групах, парах. Групові форми навчання сприяють формуванню комунікативних якостей, активізують розумову діяльність.

Слайд 16

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У процесі організації технології гри здійснюється включення учня у навчальну гру, яка надає йому можливість самовизначитися, розвиває творчі здібності. Перебийніс Н. Ю. Гра-тренінг «Збери світлофор» Баластрик Т. М. Рольова Гра «Мої права та обов’язки» Кравченко Я. В. Інтелектуальна гра «Україна починається з тебе» User: User:

Слайд 17

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ Александрова Н. Д. Проект «Розкажи про Україну» Смолінська О. М. Міні-проект «Створення та презентація родинного дерева» Дружиніна Г. Г. Проект «Бережіть квіти-первоцвіти!» Суть цього метода полягає в досягненні дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом (проектом).

Слайд 18

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ Смолінська О. М Інтерактивна вправа «Гусінь» це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Інтерактивний прийом «Кубування» Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Слайд 19

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ Смолінська О. М. використання засобів ІКТ на уроці природознавства. Тема «Значення Сонця» Дружиніна Г. Г. використовує засоби ІКТ на уроці математики. Тема «Додавання трицифрових чисел» Смолінська О. М. Презентація проекту «Герб моєї родини»

Слайд 20

РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ Чалкова Т. Т. Дослідницько-пошукова діяльність учнів при вивченні тем «Величини. Маса. Об’єм. Площа». фундаментом якого є пошуково-дослідницька діяльність під керівництвом учителя.

Слайд 21

  *Комбінований *Предметний *Узагальнюючий *Інтегрований * Урок-екскурсія * Урок-проект *Урок-дискусія *Нестандартний Використовуємо різні типи уроків:

Слайд 22

Інтеграція знань

Слайд 23

*Творчі зустрічі *Екскурсії *Свята *Виставки *Гурткова робота *Майстер-класи *Акції *Квести *Конкурси *Змагання *КВК Спільна діяльність з батьками, позакласна та позаурочна робота, виховні заходи Крикливець Л. Г. Зустріч з письменницею НадієюГринь. Проект «Митці Полтавщини» Смолінська О. М. Екскурсія до музею літаків під відкритим небом

Слайд 24

Результативність Більшість наших випускників мають високий та достатній рівень навчальних досягнень За перевірками ДПА (2015-2016 н. р.) процент якості знань учнів 4-х класів складає (українська мова – 87%, математика – 80%, літературне читання – 92%) Наші учні є призерами міських конкурсів: 2014 р. – Яценко Віталій ІІІ місце у ІІ етапі XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (вчитель Смолінська О. М.) 2015 р. –Яценко Віталій ІІ місце у ІІ етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика( вчитель Смолінська О. М.)

Слайд 25

2015 р. – Соловей Тимур ІІІ місце у ІІ етапі міського математичного конкурсу «Ерудит» (вчитель Чалкова Т. Т.) 2015 р. – Діденко Надія ІІ місце у ІІ етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (вчитель Баластрик Т. М.) 2016 р. - Діденко Надія ІІ місце у ІІ етапі XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (вчитель Баластрик Т. М.) 2016 р. – Кобзар Ніколь ІІІ місце у ІІ етапі міського математичного конкурсу «Ерудит» (вчитель Александрова Н. Д.)

Слайд 26

ВИСНОВОК системно та систематично використовують різноманітні засоби розвитку пізнавальної самостійності учнів; створюють умови для самореалізації учнів; сприяють підвищенню їх самооцінки; розвитку інтелектуальних здібностей і талантів; забезпечують формування предметних компетентностей. Вчителі кафедри початкового навчання

Слайд 27

Дякую за увагу!

Слайд 28

Слайд 29

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота