X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Експресивні дієприкметники та розмаїття побутової лексики як джерела лінгвокраїнознавчих відомостей в поемі І.Котляревського “Енеїда”

Завантажити презентацію

Експресивні дієприкметники та розмаїття побутової лексики як джерела лінгвокраїнознавчих відомостей в поемі І.Котляревського “Енеїда”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Експресивні дієприкметники та розмаїття побутової лексики як джерела лінгвокраїнознавчих відомостей в поемі І.Котляревського “Енеїда” Автор проекту: Золотухін А.А. Керівник проекту: Харенко Н.П. 1

Слайд 2

актуальність Сьогодення стало нагодою осмислити спадщину класика нової української літератури І.Котляревського, його роль у процесі формування нової української літературної мови та становлення української лексикографії як науки. 2

Слайд 3

завдання Дослідити вживання експресивних лексем та української народної побутової лексики для змалювання образів героїв і картин тогочасного життя у поемі І.Котляревського “Енеїда” 3

Слайд 4

Поема І.Котляревського “Енеїда” – зразок вживання експресивної лексики: інгерентної (мовної) та адгерентної (стилістичної, мовленнєвої) СЕМАНТИКА, -. 1. Значення мовних одиниць – окремих слів, фразеологізмів, складових частин слова тощо. 2. Те саме, що семасіологія. ** Логічна семантика – розділ математичної та формальної логіки, що вивчає взаємовідношення між виразами мови і позначуваними ними поняттями чи судженнями. 3. Значення (слова, виразу). 4. Розділ семіотики, що вивчає знакові системи як засоби вираження змісту. 5. Частина опису мови програмування, яка приписує зміст його конструкціям. ** Семантика даних – зміст даних (на відміну від синтаксису даних, який розглядає тільки форми їх подання). Семантика програми – зміст програми, змістовне значення її структури. 4

Слайд 5

Складники експресивних засобів ВОКАБУЛА, -. 1. Окреме слово як предмет лексикології та лексикографії. 2. Окреме слово чужої мови, перекладене рідною мовою. 3. Заголовок словникової статті. 5

Слайд 6

Дієприкметник Словник лексики “Енеїди” фіксує понад 90 – вокабул (заголовків словникової статті), 400 випадків уживання дієприкметникових одиниць. 6

Слайд 7

Ад'єктивні – (перехід дієприкметників у прикметники) пасивні дієприкметники вживаються найбільше у ролі епітетів. 7

Слайд 8

Більші експресивні можливості мають пасивні дієприкметники доконаного виду в ролі…… 8

Слайд 9

Іменної частини складеного присудка: "Французи ж, давнії сіпаки, Головорізи різники, Сі перевернуті в собаки, Чужі щоб гризли маслаки" ; "Безсмертних смертні не вважають І тілько що не б'ють, а лають; Осрамлена моя гора". 9

Слайд 10

Узгодженого означення: "Невинничаєть, мов Сусанна; Незаймана ніколи панна, Що в хуторі зжила ввесь вік" ; "Жінки, порозпускавши коси, Розхрис тані і без свиток, Розтрьопані, простоволосі Галасовали на ввесь рот" 10

Слайд 11

Повна нестягнена форма (властива усній народній творчості) 11

Слайд 12

Дієприкметникові звороти, порівняльні звороти та фразеологічні одиниці : “Юпітер, гнівом розпалений. Влетів до них, мов навіжений. І крикнув, як на гончих псар…” 12

Слайд 13

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -л- відзначаються ще меншою частотністю вживання і виконують атрибутивну чи предикативну роль. 13

Слайд 14

Дієприкметники розмовного характеру : “Такі сиділи всі в шапках, і з превеликими рогами, З зажмуреними всі очами, В кип'ячих сіркой казанах” 14

Слайд 15

Побутова лексика Кобилка – Спідниця Очіпок Куртуш 15

Слайд 16

Юпа (юпка, юпочка) Запаска Стьожки, намисто, ковтки. Свита. Охвота, дульєт, капот. 16

Слайд 17

висновок Покладене в основу мови “Енеїди” багате експресивними засобами, а особливо експресивною лексикою, народно-розмовне мовлення забезпечило народність, національну своєрідність , сприяло розширенню кола читачів. “Енеїда ”є доступним і цікавим твором не тільки для освічених людей, а й для всього народу. І до сьогодні є невичерпним джерелом українознавства 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література