X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основні принципи та правила побудови тесту

Завантажити презентацію

Основні принципи та правила побудови тесту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Основні принципи та правила побудови тесту” Лунячек Наталя Олександрівна Учитель географії Харківського технічного ліцею № 173, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,розробник та експерт тестових завдань УЦОЯО

Слайд 2

* Основні принципи та правила побудови тесту Класифікація навчальних цілей Визначення когнітивного домену Формулювання цілей навчання Етапи розробки валідного тесту

Слайд 3

* Класифікація навчальних цілей Когнітивний домен (знання та вміння) Психомоторний домен (навички) Особистісний домен (ставлення)

Слайд 4

* Когнітивний домен або пізнавальна сфера (Bloom-1956) Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності особистості. Класифікація пізнавальної сфери включає шість класів цілей, що розміщені відповідно до складності завдання: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання знань.

Слайд 5

* Особистісна або емоційна сфера (Krathwoll-1964) Емоційна сфера включає в себе цілі, що стосуються емоцій, почуттів, цінностей, позицій та пов’язані зі змінами в них. Ця сфера поділяється на п’ять основних класів: сприймання, реагування, переконаність, селективність, індивідуальність.

Слайд 6

* Психомоторний домен (сфера) (Simpson-1966, Kibler-1970, Harrow- 1972) Психомоторна сфера пов’язана із рухами, маніпуляціями з матеріалом або об’єктом, а також з координацією. Ця галузь є найбільш складною для класифікації, оскільки за виключенням найпростіших рефлексів, всі інші дії включають в себе пізнавальні та емоційні компоненти. Психомоторна сфера поділяється на п’ять класів відповідно до рівня розвитку психомоторних здібностей.

Слайд 7

* Рівні сформованості знань Когнітивний домен. Вlооm, 1956 Знання Розуміння Застосовування Аналіз Синтез Оцінювання

Слайд 8

* Об’єкти оцінювання Когнітивний домен. Вlооm, 1956

Слайд 9

* Перший когнітивний рівень - знання

Слайд 10

* Другий когнітивний рівень - розуміння

Слайд 11

* Третій когнітивний рівень – застосування

Слайд 12

* Четвертий когнітивний рівень – аналіз

Слайд 13

* П’ятий когнітивний рівень – синтез

Слайд 14

* Шостий когнітивний рівень – оцінювання

Слайд 15

* Формулювання цілей навчання Цілі навчання вимагають однозначного та чіткого формулювання. При формулювання цілей навчання необхідно: чітко класіфікувати таксономічний рівень; визначити предмет дії; вибрати відповідне дієслово і пряме доповнення. Поруч з точним визначенням того “що повинен робити учень” потрібно вказати на умови, за яких учень буде демонструвати здатність виконати завдання, а також визначити критерії або стандарти, відповідно до яких буде здійснюватися оцінювання знань.

Слайд 16

* Етапи розробки валідного тесту Визначення мети проведення тестування. Bизначення об’єктів оцінювання (знання, уміння, навички, ставлення). Проектування матриці змісту тесту. Вибір форматів тестових завдань. Формування тесту на основі матриці. Визначення логістики тестування. Проведення тестування. Обробка та аналіз результатів тестування.

Слайд 17

* Мета проведення тестування Перевірити відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам. Оцінити рівень навчальних досягнень учнів. Bизначити ступень готовності учнів до засвоєння нового матеріала.

Слайд 18

* Проектування матриці тесту Сформулювати мету оцінювання. Описати домен, що діагностується. Створити 2(N)-вимірну матрицю тесту, що може містити зміст, рівні засвоєння знань, умінь, навичок. Визначити співвідношення окремих елементів структури змісту тесту. Установити специфікацію тестових завдань.

Слайд 19

* Структурований зміст Матриця (структура) тесту

Слайд 20

* Шаблон матриці змісту тесту РІВНІ ЗАСВОЄННЯ Кількість завдань за рівнем З М І С Т Рівень1 Рівень2 Рівень3 Тема 1 15% Тема 2 20% Тема N 65% Кількість завдань за темою 30% 50% 20% 100%

Слайд 21

* Література Агрусті Г., Артемчук Л., Булах І. Вілмут Дж., Лукіна Т., Мруга М. Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика / Під заг. ред. І. Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с. Болюбаш Я. Я., Булах І. Є., Мруга М. Р., Філончук І. В. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідальність. Наукове видання. – К., 2007. – 272 с. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. – К., 2006. – С. 134–142. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М., 2002. – 296 с. Паращенко Л. І. Тестові технології у навчальному закладі: Метод. посібник / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський, Г. І. Леонська. – К. – 2006. – С. 10–37.

Слайд 22

* Запам’ятайте! Тестування – найгірша з форм контролю, але краще за неї поки не знайшли. Оцінювання – це не меч правосуддя, а його терези.

Слайд 23

* Дякуємо за увагу! Бажаємо: об'єктивності, коли Ви виступатимете в ролі того, ХТО оцінює, справедливості, коли Ви будете в ролі того, КОГО оцінюють!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Тестова категорія