X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток територіальних міграційних систем в світлі викликів сучасної кризи в країні

Завантажити презентацію

Розвиток територіальних міграційних систем в світлі викликів сучасної кризи в країні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток територіальних міграційних систем в світлі викликів сучасної кризи Садова Уляна Ярославівна Інститут регіональних досліджень НАНУ, доктор економічних наук

Слайд 2

Рис. Динаміка показників рівня вимушеної неповної зайнятості населення України та в її регіонах (1997-2009рр.)

Слайд 3

Заборгованість з виплати заробітної плати і міграційне вибуття населення (2000-2010рр.)

Слайд 4

Порівняльна характеристика кількості українських мігрантів, які знаходилися на території Російської Федерації згідно російської та української статистики.

Слайд 5

Виклики міграційних процесів Глобалізація та одночасна регіоналізація міграційних процесів під впливом економічних воєн (текстильні, автомобільні) - боротьба за зайнятість. Зайняітсь критерій поступлень в казну; Якісні зміни у структурі міграційних потоків (циркулююча міграція, кругова рееміграція, освітня міграція); Визначальна роль економічної (трудової) міграції; Зростання ролі міграційного капіталу у ході пошуку шляхів виходу економіки регіонів з кризи Ріст нелегальної міграції (праця без контрактів та угод); Ріст обсягів та розширення географії вимушеної міграції (рейдерство і закриття підприємств,…); Зростання ролі міграції в стабілізації процесів демовідтворення регіонів; Двоїстий характер міграційної політики (як зовнішньої, так і внутрішньої) відповідно до існування двоїстості ринку праці Існує два умовних типи міграційних систем: із правом довготривалого перебування, що пов'язане з трудовою міграцією Із правом короткотермінового перебування іноземців для задоволення пікового складу на сезонну міграцію і кон'юнктурну зайнятість. Країни, що орієнтувалися на довготермінову трудову міграцію: Мета подолання демографічної кризи – підбір орієнтований на робочу силу виключно з допомогою ринкових критеріїв (кваліфікована робоча сила) Країни, що орієнтувалися на короткотермінову трудову міграцію: - Мета – вирішення поточних проблем, проте, через тривале використання праці іммігрантів та практики об'єднання сімей де-факто перетворюються в країни імміграції (див. мусульманське населення)

Слайд 6

Міграційна система: міждисципінарний дискурс (система – від давньогр.. σύστημα — «поєднання») — множина взаємоповязаних елементів, відособлених у межах певного часового інтервалу від середовища на основі системоутворюючої ознаки і яка як єдине ціле здатна здійснювати певні функції. міграційна система – це: – певний спільний простір -територіальний та соціальний (економічний, культурний, політичний), - у якому країни виїзду і призначення поєднуються через міграцію (“комплексна” міграційна теорія”) - сукупність ланок міграційної сфери суспільства на тому чи іншому рівні організації та розвиту міграційної активності населення (різних видів) або основних елементів в загальній мережі систем більш високого рангу з врахуванням їх правового статусу, характеру взаємозв’язків (перш за все, соціальних, трудових), форм вияву ознак системотворчого начала (відношень власності). – фрагмент реальності, а точніше частина суспільства, що функціонує на певній території, окунтуреної політико-адмітративними границями (опорний каркас) з системоформуючим ядром – (бі-) або поліполярним центром концентрації осіб-мігрантів (ТМС як окремий підвид ТСС). - ринок праці, створений шляхом поєднання різних договорів та трудових угод. Територіальні міграційні системи (ТМС) – це міжнародні ринки праці на певних територіях, які створюються шляхом різних договорів та трудових угод («синтетична» міграційна теорія, Дуглас Массей, 2004р.).

Слайд 7

ТМС в світлі економічних теорій Міграційний капітал регіону (рух, формування та розподіл )-перекази, споживання та заощадження) Міграційний ефект регіону -ресурс, прибуток (від тимчасових географічних диспропорцій на РП) Міграційна мотивація у регіоні 2 категорії мігрантів: “білі” комірці “заробітчани” (портрет заробітчан – - тимчасова зайнятість, дохід без претензій на соціальний статус та престиж, система найму – вербування РС) Міграційні соціальні мережі регіону – (як основа міграційної інфраструктури та міграційного бізнесу) Міграційна активність у регіоні (боротьба за нові джерела інформації - ресурси та можливості - зростання) Міграційний потенціал регіону ріст міграції веде до нової міграції

Слайд 8

МІГРАЦІЯ в світлі положень загальної теорії управління Теорія міграції – в основі міграції (еміграції) лежить різниця в соціальній і податковій системах, що характеризують країну походження та країну іміграції робочої сили. Теорії зовнішньої торгівлі – з підвищенням рівня розвитку країни спостерігається диференціація не лише товарів, котрі призначені для обміну на ринку, але й кваліфікаційної структури робочої сили Теорія інтеграції – міграція робочої сили має місце до того часу, поки в інтеграційному просторі не вирівняється гранична продуктивність праці, й заробітна плата не стане відповідати рівню кваліфікації (якщо культурні і мовні відмінності не є вирішальними).

Слайд 9

МІГРАЦІЙНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ТМС УКРАЇНИ – наслідки кризи Дефіцит зведеного бюджету України (2003-2009рр.) *елімінація – виключення невідомих ланок системи **стигма – ознака проти себе Дистанційна родина Етнічні квартали Елімінація українських популяцій* Міграційний капітал Масова культура Стигматизація** соціальної структури

Слайд 10

Міграційний приріст й статусна структура зайнятих у розрізі РРП України (2008р.) Сальдо міграції та кількість прибулих в Україну

Слайд 11

МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ТА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЕЖТІВ УКРАЇНИ

Слайд 12

МІГРАЦІЙНІ ПЕРЕХОДИ РОЗВИТКУ ТМС УКРАЇНИ наслідки кризи ”Вимір часу заснований не на русі, а на зміні властивостей тіла або явища” (В.Вернадський) Періодизаційний календар період напіврозпаду життєвого циклу релігії Період напіврозпаду життєвого циклу сім'ї період напіврозпаду життєвого циклу епохи Період розпаду життєвого циклу виду економічної діяльності (поділ праці) Період розпаду життєвого циклу соціуму (суспільної групи) Індикатор: швидкість змін продуктивності праці Міграційний перехід – зміна напрямку дії факторів виштовхування та притягання РС

Слайд 13

Будь який час повинен мати власну систему відліку: - систему координат (для вимірювання швидкості), - синхронізатор часів ТСС різного рівня Час – ознака економічного циклу чи його фази (час піднесення, час застою, час депресії, час війни, час відродження, час перебудови) – теорія циклів. Кожна фаза має свою ціну часу. Час - це гроші. Щоб вийти з кризи слід управляти швидкістю (змінами рівня продуктивності праці). Ціна праці в Україні в умовах кризи:- - Середньомісячна зарплата: 2008р. -1806грн.(342,9$США при курсі 5,267грн), 2009 р. – 1906грн.(244,6$США при курсі 7,791грн. ) Індекс номінальної зарплати (до попереднього року): 2008р.-133,7%, 2009р. -105,5% Індекс реальної зарплати: 2008р.- 106,3%, 2009р. – 90,8%. Заощадження населення: 2008р. – 52011 млн. грн., 2009р. - 82466 млн.грн. Регіональні ринки праці і дефіцит кваліфікації в Україні: -- коефіцієнт напіврозпаду компетентності спеціаліста – період часу, протягом якого компетентність спеціаліста знижується з моменту закінчення ним навчального закладу на 50%. (США – К=4-5 років) Криза і ріст безробіття в Україні: (2007р. – 6,4%, 2008р. – 6,4%, 2009р.- 8,8%).

Слайд 14

ПОКАЗНИКИ МІГРАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ РЕГІОНУ Коефіцієнт міграційного потенціалу регіону Коефіцієнт міграційної привабливості регіону Показники розраховуються за наступними формулами: Умовні позначення: і– номер регіону в’їзду особи-мігранта j- номер регіону виїзду особи-мігранта аіj – кількість осіб-мігрантів, які виїжджають з регіону i та в’їжджають в регіон j. Кіj – коефіцієнт міграційного потенціалу регіону, що характеризує розподіл міграційного потоку з регіону j , де: Vij – сумарна кількість осіб-мігрантів, що вибули з регіону i та в’їхали у регіон j. Fіj – коефіцієнт міграційної привабливості регіону, що характеризує розподіл джерел формування міграційного потоку у регіон j. , де: Wij – сумарна кількість осіб-мігрантів, що прибули у регіон j. , де:

Слайд 15

Порядок розрахунку окремих показників ефективності міграційних процесів регіону Розраховується для кожного регіону. Характеризує територіальну зосередженість іммігрантів.. За рівномірного розподілу іммігрантів між регіонах усі значення , - частка іммігрантів у регіоні j у загальній чисельності іммігрантів країни, Коефіцієнт є узагальнюючою характеристикою відхилення територіального розподілу іммігрантів (між регіонами) від рівномірного. Його значення коливаються у межах від 0 до 1. Чим помітніша концентрація іммігрантів у певних регіонах, тим більше значення , - частка іммігрантів у регіоні j у загальній чисельності іммігрантів країни, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТМС РЕГІОНУ Пор. 1. Назва показника зміст розрахунок 1 Коефіцієнт локалізації міграційних потоків (емігрантів, іммігрантів) =1. - частка населення (або площі) у регіоні j у загальній чисельності (або площі) населення країни 2 Коефіцієнт концентрації міграційних потоків (емігрантів, іммігрантів) відхиляється від 0 - частка населення (або площі) у регіоні j у загальній чисельності населення (або площі) країни 3 Коефіцієнт збалансованості міграційних потоків (емігрантів, іммігрантів) Характеризує територіальну врівноваженість потоків емігрантів та іммігрантів. У випадку нормальної збалансованості К balans прямує до 0. n – кількість регіонів, Аі – кількість осіб, які прибули в регіон, Ві – кількість осіб, які вибули з регіону

Слайд 16

Міжрегіональний розподіл міграційних потоків у розрізі ТМС Карпатського регіону України (2008р.). Назви областей Kij (потенціал) Fij(привабливість) мінімальне значення максимальне значення мінімальне значення максимальне значення 1 Закарпатська 0,125 (Луганська) 2,717 (Львівська) 0,007 (Луганська) 0,174 (Львівська) 2 ІваноФранківська 0,132 (Донецька) 7,216(Чернівецька) 0,006 (Кіровоградська, Сумська) 0,261 (Львівська) 3 Львівська 0,159(Луганська) 3,283(Тернопільська) 0,007 (Кіровоградська, Луганська) 0,149 (м.Київ, Ів.-Франківська) 4 Чернівецька 0,135 (Полтавська) 6,459 (Ів.-Франківська) 0,005 (Луганська) 0,19 Ів.-Франківська

Слайд 17

Висновки дослідження та рекомендації: 1. ТМС України розвиваються на основі об»єктивних соціальних та економічних законів, проте тенденції їх функціонування і розвитку не враховуються в державі. Особливої уваги вимагають депресивні регіони. 2. Міграційний капітал у депресивних регіонах виступає потужним джерелом зняття соціальної напруги, яка є наслідком кризи. Його слід коректно залучати для потреб регіонального людського розвитку. 3. Слід терміново вирішити питання як не лише утримати кваліфікованих робітників в Україні, але й повернути тих, які мають міграційний досвід, знання. 80% трудових емігрантів ніколи не повернеться в Україну із зарплатою на рівні прожиткового мінімуму. 4. Капіталізації знань людини мало, має бути технічна сторона забезпечення вирішення проблеми, в т.ч. через формування спеціальних регіональних, міських і інших Програм.

Слайд 18

Дякую за увагу! *** E-mail: sad2004@rambler.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія