X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підходи до вдосконалення системи соціальної допомоги в сучасності Україні

Завантажити презентацію

Підходи до вдосконалення системи соціальної допомоги в сучасності Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Пілотні Проекти Соціальної Допомоги Семінар “Представлення та обговорення проміжних результатів впровадження та оцінки пілотних проектів соціальної допомоги” Підходи до вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні Януш Ширмер 2 березня 2010

Слайд 2

Наші задачі… Створення, впровадження і оцінка наслідків Пілотних проектів СД з метою демонстрації можливих підходів до удосконалення системи СД в Україні 2

Слайд 3

Цілі цього семінару: Огляд вибраних результатів, що досягнуті в рамках програми Оцінка результатів і збір відгуків Обговорення та досягнення консенсусу між усіма зацікавленими сторонами Встановлення пріоритетів: визначення напрямів подальшої роботи 3

Слайд 4

У цій презентації: 4

Слайд 5

Завдання Наше завдання: розробити альтернативні пропозиції щодо вдосконалення системи СД в Україні та презентація їх оцінки (аналіз витрат і вигод), аналізуючи цілий ряд питань: Адресність і справедливість Стимули і вплив Повнота і уніфікація/гармонізація; узгодженість Вимірюваність та звітність Доступність/наявність інформації; прозорість та запобігання шахрайству Ефективність процедур та зниження витрат (видатки бюджету) Стійкість/надійність і довгостроковий вплив Соціальні та економічні цілі політики 5

Слайд 6

П’ять пілотів Завдання виконуються в рамках п’яти пілотів: 1. Поліпшення механізму житлових субсидій 2. Вдосконалення механізмів надання пільг 3. Встановлення єдиних критеріїв оцінки доходів сімей 4. Зміцнення інституційної ролі та правових основ діяльності соціального інспектора 5. Забезпечення взаємодії між управліннями праці та центрами зайнятості населення: обмін інформацією, навчання та зайнятість працездатних членів малозабезпечених сімей 6

Слайд 7

Пілоти, #1, #2 і #5: в основному аналітичний аналіз: оцінка СД в Україні; застосування міжнародного досвіду Пілоти #3 і #4: переважно польові роботи, за безпосередньої участі пілотних управлінь та отримувачів СД Пілоти #1 і #3: включають оцінку доходів для надання СД Пілот #2: обмежувався аналізом пільг на ЖКП, транспорт і зв'язок; в даний час для отримувачів пільг не проводиться оцінка доходів; в деяких випадках розглядається впровадження тестування доходів для отримання пільг Пілот #4: фокусується на соціальних інспекторах, взаємодіючи з іншими пілотами, включає оцінку доходів Пілот #5: аналіз міжнародного досвіду; сформульовано декілька пропозицій щодо співробітництва між управліннями праці та центрами зайнятості Діяльність в рамках пілотів 7

Слайд 8

Пілотні райони/управління Пілоти #3 і #4 проводяться в п’яти управліннях праці та соціальної політики:  Баштанка / Миколаївська область  Кіцмань / Чернівецька область  Корюківка / Чернігівська область  Луганськ / Луганська область  Умань / Черкаська область 8

Слайд 9

Наша діяльність (1) Збір інформації та оцінка ефективності системи СД в Україні, її основних позитивних і негативних сторін; розробку детальних завдань для програми Допомога в створенні п'яти пілотних управлінь; найм координаторів програми та їх помічників, надання обладнання, підтримка щоденної діяльності в рамках пілотів Ініціювання інформаційної кампанії (листівки); підготовка навчальних матеріалів та проведення кількох навчальних класів Оцінка відповідного міжнародного досвіду: (1) передові практики; (2) порівняльний аналіз СД України та інших країн, на основі чого (3) проводиться використання цього досвіду після адаптації до конкретних умов України, та (4), розробка пропозицій 9

Слайд 10

Наша діяльність (2) Консультації та обговорення із зацікавленими сторонами; інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; фокус-групи за круглим столом із заявниками Збір та аналіз даних про заявників в п'яти пілотних управліннях Розробка точних статистичних економетричних моделей Розробка комплексної методології оцінки доходів від сільського господарства; також експериментальна методологія розрахунку / оцінки доходу від не сільськогосподарських активів Прогнозування доходів сім'ї, незадекларованого і загального, за допомогою регресійних моделей та інших методів оцінки негрошових доходів Комп'ютерне моделювання гіпотетичних кількісних сценаріїв для перевірки / оцінки альтернативних концепцій поліпшення системи надання СД Моніторинг пілотних управлінь, початковий аналіз та оцінка їх результатів 10

Слайд 11

Наша діяльність (3) Під керівництвом і в тісній співпраці з МПСП розробляються попередні пропозиції щодо поліпшення в окремих областях системи надання СД; були проведені консультації зі співробітниками пілотних управлінь Розробка системи МіО (моніторингу та оцінки) Підготовка документів для робочої групи МПСП; створення декількох комп'ютерних програм, написання навчальних матеріалів до них, підготовку попередніх регулятивних документів та підготовка PowerPoint презентацій Написання звітів (близько 100), що документують та презентують результати нашої діяльності 11

Слайд 12

Наші звіти Україна: Політика надання допомоги на ЖКП; Моделювання сценаріїв реформ в житловому секторі; Cоціальні інспектори; Інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; Порівняльний аналіз даних: ОУЖД 2006, ОУЖД 2008 і даних, зібраних пілотними управліннями; Співпраця з центрами зайнятості; Нормативи щодо СД у транспорті і зв'язку; Участь України у міжнародних конвенціях; Концепція удосконалення СД Пілоти: Інтерв'ю зі співробітниками управлінь; Фокус-групи з отримувачами СД; Значення комісії; Відмови в наданні СД; Досвід надання СД в Миколаївській області; Пропозиція акту інспектування; Початкове обстеження заявників на отримання СД і опис результатів; Оновлені обстеження і опис результатів; Пропозиції за новими процедурами отримання СД; Доповідь про хід роботи в пілотних управліннях; Порівняльний аналіз результатів оцінки доходу сімей; Пропозиції щодо МіО Міжнародний досвід: Критерії для надання допомоги на дітей; Прожитковий мінімум як поріг для надання СД; Запобігання шахрайству; Політика залучення безробітних в Болгарії; Трансформація системи СД в Республіці Молдова; Реформи соціальних пільг в Киргизії; Передовий досвід взаємодії управлінь праці та центрів зайнятості в ЄС; СД у США; Політика надання допомоги на ЖКП в Центральній Європі; СД в галузі транспорту; Соціальні електронні карти; Отримувачі СД; Сім'я чи домогосподарство; Застосування методів непрямої оцінки доходів Методологія: Методи оцінки доходу; Методологія оцінки доходу; Підвищення адресності на основі бальної оцінки доходів; Використання економетричних моделей; Оцінка доходів від сільськогосподарської діяльності; Підходи до оцінки доходів від несільськогосподарської діяльності 12

Слайд 13

Два паралельні напрями діяльності 1. Загальні питання: спрямовані на формулювання більш загальних підходів / концепцій, пов’язаних із наданням СД, які допомагають ефективніше виконати наші завдання, зокрема: Забезпечити хорошу основу для нашої роботи та інтегрувати нашу діяльність в єдине ціле Визначити основні напрямки нашої діяльності; встановити пріоритети Забезпечити послідовність і уникнути дублювання Розробити довгострокову стратегію 2. Спеціальні питання: виконання наших спеціальних завдань, що перераховані у ТЗ і на прохання МПСП Результати окремих спеціальних питань будуть представлені на цьому семінарі 13

Слайд 14

Загальні питання: Динамічний підхід Включає урахування не тільки поточного статусу, але й очікуваний розвиток протягом наступного десятиліття. Навіть якщо належні умови для певного типу змін відсутні, необхідно розробити підготовчі заходи. Наголос робиться не тільки на конкретних змінах у наданні СД, а й (і навіть переважно) на більш широкому контексті реформ: створення інституційних умов, нарощування потенціалу, стимулювання, очікувані соціально-економічні наслідки, витрати, можливі труднощі і ризики. Особлива увага приділяється європейському досвіду (часто випробуваний), який в багатьох випадках відображає майбутні умови і потреби України; також допомагає полегшити поступову інтеграцію у ЄС. 14

Слайд 15

Загальні питання: Інноваційний підхід У багатьох європейських країнах багато нестандартних підходів було розроблено / випробувано / реалізовано, і ми повинні розглянути деякі нові підходи. У наданні СД немає строгих міжнародних стандартів. Підхід “один розмір застосовується для всього” не використовується. Приклади можливих нових підходів: Нові підходи до оцінки доходів для надання СД (Секція 3) Нові процедури, пов'язані з вимогами додаткових заяв, які будуть зроблені заявниками про витрати на їх життя і джерела покриття, використання часу, зусилля на пошук роботи і тощо. Пошук деяких альтернатив до трансфертів у формі СД, наприклад, участь комерційних банків в укладенні договорів з людьми, які мають деякі активи (запас), але не мають доходів (потік), що може полегшити тягар бюджетних витрат 15

Слайд 16

Загальні питання: Правила і процедури Впорядкування СД Відкрита структура прийняття рішень: соціальний інспектор > комісія (апеляція) > суд Стримування і противаги: баланс прав і обов'язків Скорочення винятків (і виключень із винятків) Спрощення документообігу Пільги Скасування більшості пільг (деякі з них несумісні з ринковою економікою) Залучення деяких з них до засобів тестування доходу Введення соціальних електронних карт 16

Слайд 17

Загальні питання: Уроки з ЄС Спільне фінансування витрат на СД з місцевих бюджетів Підтримка місцевого самоврядування; допомагає врахувати регіональні відмінності, забезпечує кращі стимули використання коштів (ризик несумлінності) Ризики: Може ускладнити систему СД і негативно впиває на гармонізацію Більш широке залучення неурядових організацій до процесу надання СД і заохочення до державно-приватного партнерства (поширене у Західній Європі) Підтримує розвиток плюралістичного, демократичного суспільства; підвищує прозорість та інформативність; може скоротити витрати Може ускладнити СД, має потребу в сильному громадянському суспільстві Використання сучасних технологій, наприклад, соціальних електронних карт, банкоматів, а також мобільних телефонів 17

Слайд 18

Сесія 1 Соціальні інспектори (Пілот #4): альтернативи реформування Зміни, що лежать на поверхні, чи більш радикальні зміни Більше гнучкості / свободи дій чи жорсткі правила і докладні керівні принципи Поточні обов'язки і відповідальність чи Європейська модель (розділення функцій інспектора / аудитора від соціального працівника) Горизонтальна модель (звітність керівникам управлінь) чи вертикальна модель (звітність до центрального органу) Соціальні електронні картки Можуть використовуватися в громадському транспорті, наданні фінансових, соціальних та медичних послуг; також в проведенні платежів за субсидійовані товари та послуги Скорочують трансакційні витрати і шахрайство; підвищують прозорість та звітність; допомагають гармонізувати систему СД Потребують підготовчих робіт; повинні вводитися поступово 18

Слайд 19

Сесія 2 Субсидії на ЖКП (Пілот #1) Декілька сценаріїв: альтернативні гіпотетичні пороги для отримання допомоги; оцінка впливів на кількість отримувачів, рівні бідності, вразливі групи населення, бюджетні витрати тощо Пропозиції від “консервативних” (незначні зміни) до “радикальних” (далекосяжні перетворення) Транспорті пільги (Пілот #2) Можливі напрями реформ: зменшення кількості отримувачів, скасування безкоштовних послуг, фінансування з місцевих бюджетів Два сценарії реформ: (1) вдосконалення існуючої системи та (2) поступова зміна і перехід до монетизації Добровільні громадські роботи для безробітних (Пілот #5) Може сприяти поліпшенню адресності СД, зменшенню безробіття і неформального сектору економіки, збереженню бюджетних витрат Буде впливати тільки на невелику кількість отримувачів СД 19

Слайд 20

Сесія 3 (НОД: Пілот #3) Базові концепції та міжнародний досвід Задовільні результати оцінки доходів в Україні; методи непрямої оцінки доходів, що застосовуються для окремих заявників; має потребу в істотній підготовчій роботі (покращення і удосконалення: правил і процедур надання СД, даних, і аналітичних потужностей) Дані з пілотних управлінь та процедури Два обстеження заявників; комп’ютеризований ввід даних заявників: моніторинг діяльності; інтерв’ю з персоналом та фокус-групи; початкові пропозиції Економетричні моделі Строгий статистичний аналіз, експериментування з декількома моделями (лінійна, лог-лінійна, нелінійна, двокрокова Гекіт тощо), оновлені до лютого 2010 Пропозиції щодо нових процедур надання СД (третій тур) Детальні/розширені принципи і правила для оцінки бідності та порогу надання СД Тестування бідності на основі доходу та тестування бідності не на основі доходу (Акт інспекції) Рандомізація перевірок та інспекцій Алгоритм процедури: ПОЧАТКОВЕ ІНТЕРВ’Ю => ЗАЯВА => ПЕРЕВІРКА ТА ІНСПЕКЦІ НА ДОМУ => ОЦІНКА => РІШЕННЯ 20

Слайд 21

Коментарі та пропозиції janusz.szyrmer@case-research.eu jszyrmer@yahoo.com Дякую! 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія