X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості навчання дорослих

Завантажити презентацію

Особливості навчання дорослих

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості навчання дорослих Ольга Рудіна, проректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат пед. наук, доцент Company LOGO

Слайд 2

Мотивація професійного розвитку неперерна освіта (frequent continuing education) 1 Навчання протягом життя (life-long learning) 2 глобалізація 3 розвиток інформаційного суспільства 4

Слайд 3

Андрагоги мають враховувати в навчальному процесі: етапи творчого розвитку дорослого як професіонала значення навчання для розв'язання особистих і професійних проблем дорослого якості дорослого як суб'єкта навчання значення практичного досвіду для професійного розвитку

Слайд 4

На професійну діяльність андрагогів впливають Внутрішні (особистісні) Посилення культуротворчої функції освіти Освіта стає самоцінностю Освіта впливає на зміну ціннісних орієнтацій особистості професіонала фактори Зовнішні Модернізація формує спрямованість на довготривалі інновації Інновації змінюють світогляд людини Інновації породжують тривожність у професійній діяльності

Слайд 5

Особливості взаємодії андрагогів та “дорослих” учнів прагнуть до максимального використання життєвого та професійного досвіду вирішують професійні проблеми на основі набутих знань активні та самостійні в процесі навчання віддають перевагу активним методам навчання, діалогу є партнерами у спільній діяльності з андрагогом Учень-професіонал Андрагог

Слайд 6

Нестабільність (синергетичність) у сфері професійної діяльності дозволяють здійснювати професійну діяльність у постійному оновленні фахових знань та умінь у розвитку комплексу професійних компетент-ностей потреба в інноваційному середовищі особистий запит - потреба

Слайд 7

Андрагогічний цикл Андрагогічний цикл відбиває концепцію неперервного професійного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти на основі компетентнісного подходу (Т.М. Сорочан)

Слайд 8

Зміст курсів визначають Інтеграція обумовлена об’єктивними процесами взаємозв’язку і взаємозалежності різних наукових дисциплін і потребує від кваліфікованого працівника широкої загальної культури й обізнаності у багатьох суміжних галузях Спеціалізація працівника сприяє розвитку виробничих сил, науки, культури відповідає різноманітності задатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого виду діяльності, забезпечує прибуток (ефективність) професійної діяльності

Слайд 9

Концепція Пітера Сенге Ґрунтується на п'яти «уміннях організації»: Перше – майстерність розвитку особистості Друге – інтелектуальні моделі Третє – загальне розуміння Четверте – групове навчання П'яте – системне мислення

Слайд 10

«Період напіврозпаду компетентності» - одиниця виміру старіння знань (Л.П. Пуховська) У результаті появи нової інформації компетентність фахівця знижується на 50 % У 1940 р. – через 12 років у 1960 р. – через 8-10 років У 1980 р. – через 2-3 роки У 2000 р. – через 1-2 роки

Слайд 11

Провідні характеристики-вимоги до професії в системі “людина - людина” висококваліфікована професія професія, яка вимагає неперервного навчання мобільна професія професія, яка ґрунтується на партнерстві (Довідкова система ЄС)

Слайд 12

Організація, яка навчається (learning organizatjon) має неперервний та випереджаючий характер охоплює всіх співробітників спрямоване на розвиток конкретного комплексу компетентностей компетентності, пов'язані з компетенцією в конкретній організації Корпоративне навчання фахівців

Слайд 13

Компетентність – ближче до “знаю, як”, ніж “знаю, що” (з доповіді В. Хутмахера на симпозиумі ЮНЕСКО, присвяченому проблемам європейської освіти в 1996 р.)

Слайд 14

Ключові компетентності (рада Європи) Політичні та соціальні компетентності Компетентності, пов'язані з життям у мультикультурному суспільстві Компетентності, які стосуються володіння усним та письмовим спілкуванням Компетентності, пов'язані з розвитком інформаційного суспільства Готовність і здатність учитись протягом усього життя (Міжнародне дослідження “Визначення та відбір компетентностей” 1997-2003 рр.)

Слайд 15

Освітній простір підвищення кваліфікації : багатовимірний навчальний простір, ефективна взаємодія, професійні новоутворення фахівця Компетентний спеціаліст – ефективність праці – економічний прибуток принципи навчання дорослих Запит до системи підвищення кваліфікації

Слайд 16

Вітаємо професійні діалоги! Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Україна, 91031, Луганськ, вул. Слов'янська 1-б, т. (0642) 505218 E-mail: lippo@mageal.net rudina@mageal.net Company LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія