X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Етносоціальні процеси та рівень життя населення

Завантажити презентацію

Етносоціальні процеси та рівень життя населення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Етносоціальні процеси та рівень життя населення План 1. Демографічні зміни в українському суспільстві та його соціальна диференціація. 2. Рівень життя населення. 3. Міжнаціональні відносини.

Слайд 2

Основні соціальні процеси в Україні у перші роки незалежності поглиблення соціальної поляризації суспільства; “розмивання” середнього класу; подальше зубожіння населення; зростання безробіття і незареєстрованої зайнятості; загострення “соціальних хвороб” суспільства: жебрацтва, бродяжництва, безпритульності; помолодіння злочинності; збільшення чисельності маргінальних прошарків та посилення їх впливу на суспільство.

Слайд 3

Зміни соціальної структури населення України у перші роки незалежності (у % відношенні) Верстви населення 1990 р. 1991 р. 1992 р. Злиденні Бідні Забезпечені Заможні Багаті 0,2 18,0 58,9 18,8 4,1 0,2 29,2 61,4 8,5 7,0 5,7 58,2 33,6 2,5 8,0

Слайд 4

Соціальне розшарування суспільства Причини: процес первинного накопичення капіталу відбувся вибухово, протягом кількох років; в умовах ідеологічного вакууму у суспільстві відбулася переоцінка моральних цінностей.

Слайд 5

Зміни соціальної структури населення України за роки незалежності “Рабочая газета”. № 131 від 6 вересня 2007 р. Заможні люди 1,5 % Середній клас 8,6 % Ледве зводять кінці з кінцями (на межі бідності) 25 % Бідні 38 % Убогі 9 %

Слайд 6

Проміжний підсумок Аналіз даних про розшарування населення за рівнем доходів, витрат та реального споживання свідчить про те, що переважна частина населення споживає набагато більше, ніж має офіційних доходів. Це означає, що незареєстрована зайнятість набула поширення серед усіх верств населення. Різниця полягає лише в тому, що одні групи вдаються до такої діяльності тому, що це єдине джерело реальних доходів (не кримінального походження), яке дає хоч якось прожити, а інші саме за рахунок порушення законодавства отримують високі та надвисокі доходи.

Слайд 7

Соціальні хвороби українського суспільства

Слайд 8

Зменшення чисельності населення України Причини: перехід в Україні до моделі однодітної сім'ї, прийнятої в усіх розвинених країнах світу; несприятлива економічна ситуація впродовж останніх 10 - 20 років; погіршення ситуації, пов'язаної з охороною здоров'я, особливо матері та дитини; старіння нації. Чверть населення України - люди похилого віку; висока смертність, особливо малюків першого року життя; катастрофічно низька народжуваність; зменшення в’їзду до нашої країни та збільшення кількості тих, хто з різних причин, в першу чергу економічних, залишив Україну.

Слайд 9

Динаміка зміни кількості населення України 52,1 51,8 52,0 51,9 51,5 51,1 50,7 50,2 49,9 49,4 49,0 48,1 47,8 47,4 47,1 47,0 46,7 51,7 Млн. чол. За даними Держкомстату України станом на початок вказаного року. 46,6 46,7 46,1 45,8 45,6 45,4

Слайд 10

Міграційний процес в Україні 78,3 151,3 287,8 54,5 -131,6 -169,2 -136,0 -152,0 -138,3 -133,6 -152,2 -33,8 -24,2 -8,0 4,6 - імміграція (в’їзд в Україну) - еміграція (виїзд з України) У 2005 р. вперше за останнє десятиліття в Україні зафіксовано збільшення міграційного приросту населення. -142,9

Слайд 11

Причини зниження народжуваності зниження життєвого рівня більшості населення; загострення екологічних проблем; соціально-психологічний дискомфорт; невпевненість у майбутньому.

Слайд 12

Особливості сучасної демографічної ситуації в Україні прогресуюча депуляція; старіння нації; висока смертність дітей та населення працездатного віку; посилення міграційних процесів; демографічна деформація у кількісному відношенні між чоловіками та жінками (чоловіче населення складає 67%, а жіноче – 54%); деформована вікова структура населення (співвідношення працюючої молоді і літніх людей складає 20:80); продовжуваність життя в Україні менше, ніж в розвинених країнах.

Слайд 13

Статистика свідчить Тривалість життя в Україні майже на 10 років менша, ніж у розвинених країнах світу. Вдвічі вищим, ніж у країнах Заходу, є рівень дитячої смертності. Високою є смертність населення у працездатному віці: кожна третя людина помирає так і не доживши до пенсійного віку.

Слайд 14

Потенційно загрозливі для генофонду України чинники хімічне і радіоактивне забруднення; катастрофічне зниження життєвого рівня населення; соціально-психологічний дискомфорт; невпевненість громадян України у майбутньому.

Слайд 15

Забруднення довкілля та його наслідки

Слайд 16

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин 2002 рік – 334,3 тисячі тонн 2003 рік – 344,2 тисячі тонн 2004 рік –352 тисячі тонн 2005 рік –380,5 тисяч тонн

Слайд 17

Життєвий рівень населення Криза економіки, невдалі спроби реформування господарського життя, перехід до первісних ринкових відносин негативно позначилися на матеріальному становищі основних верств суспільства. В особливо складному становищі опинилися найменш соціально захищені категорії населення – діти, пенсіонери, молодь.

Слайд 18

Чи в радість старість українцям? Станом на початок 2011 р. найбільша пенсія в Україні склала більше 20 тис. гривень. Цю суму держава виплачує щомісячно шести колишнім високопосадовцям, які вийшли на “заслужений відпочинок.” Понад 10 тис. гривень пенсії отримують 2,9 тис. осіб, по 6,6 тис. гривень – 107 тис. пенсіонерів. Мінімальна пенсія в Україні станом на 1 січня 2011 р. складає 750 грн, що відповідає встановленому державним бюджетом на 2011 рік прожитковому мінімуму.

Слайд 19

Спадок Україні у “вирішенні” національного питання з місць одвічного проживання переселялися цілі народи; переслідування національної культури та знищення національних коренів шляхом репресій проти національної інтелігенції; таврування національної самобутності народів; спотворення національної історії.

Слайд 20

Специфіка національних відносин в Україні національні відносини існують як органічно вплетені в систему матеріальних та ідеологічних відносин; центр ваги у національних відносинах поступово зміщується у сферу мови, свідомості, культури та психології; відносини між націями та народами, які населяють Україну, мають яскраво виражений історичний характер; міжнаціональні відносини в Україні вирізняються складністю, суперечливістю та мають надзвичайно уразливий характер.

Слайд 21

Проблеми національних відносин в Україні проблема міжнаціонального культурного спілкування; мовна проблема; проблема національної асиміляції; проблема національних територій.

Слайд 22

Національні меншини в Україні До національних меншин України належать громадяни України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Україна гарантує громадянам незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні права і свободи. Держава гарантує усім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою, розвиток національно-культурних традицій, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, використання національної символіки, створення своїх культурних центрів та товариств. Представники національних меншин гарантовано зберігають традиційне розселення та право на вільні контакти з своєю історичною батьківщиною. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою заборонено і карається законом. З Закону України “Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 р.

Слайд 23

Висновок Більшість населення України пов’язувала зі здобуттям незалежності надії і сподівання на докорінне поліпшення свого матеріального становища. Дійсність виявилася іншою. Економічна криза згубно позначилася на соціальній сфері і життєвому рівні населення. Разом з тим створення умов для розвитку цивілізованих міжнаціональних відносин в Україні стало важливим досягненням молодої держави. Вдалося найголовніше - зберегти мир, що є найважливішою передумовою вирішення всіх соціально-економічних і політичних питань.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія