X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра”

Завантажити презентацію

“Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра” Аналітичне дослідження

Слайд 2

Аналітичне дослідження здійснено у тісній співпраці між Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН, Житомирською міською радою, Головним управлінням статистики у Житомирській області, експертами з ґендерних питань

Слайд 3

Чи є в Державі щось краще за можливість гідним чином віддати належне як жінкам, так і чоловікам? Певна річ, немає Платон Мета дослідження : Відображення реального становища жінок і чоловіків міста в економічній та політичній сферах, в освіті та охороні здоров’я, дозвіллі та відпочинку, громадському житті в динаміці протягом часу дії Закону України « Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2006-2010рр.)

Слайд 4

Завдання дослідження 1. Здійснити збір статистичних і офіційних даних за 2006-2010 рр. щодо : - демографічної ситуації; - соціально-економічних показників становища жінок та чоловіків; - представництва жінок і чоловіків в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; - зайнятості і безробіття серед жінок та чоловіків; - стану здоров’я жінок та чоловіків, фізичної культури та спорту; - освіти і науки; - сімейної політики; - показників рівня злочинності і насильства в сім’ї.

Слайд 5

Завдання дослідження 2. Здійснити порівняльний аналіз даних та простежити динаміку з метою виявлення ґендерних диспропорцій у різних сферах життєдіяльності громади міста. 3.Проаналізувати можливості формування гендерної культури засобами зовнішньщї реклами; 4. Узагальнити схему міського механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 5. Визначити наявні ресурси та можливі перешкоди у забезпеченні рівних прав жінок та чоловіків. 6. Виробити рекомендації щодо можливостей подолання ґендерного дисбалансу в різних сферах життєдіяльності міста.

Слайд 6

Методи - Аналіз нормативно-правових документів; - збір, систематизація і порівняльний аналіз статистичних та офіційних даних за 2006-2010 рр.; - визначення гендерних диспропорцій у різних галузях і сферах життєдіяльності громади міста; - узагальнення результатів і відображення їх у гендерному портреті м.Житомира; вироблення рекомендацій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у м.Житомирі. Об’єкт дослідження: населення м. Житомира за статтю.

Слайд 7

Механізм забезпечення ґендерної рівності у м.Житомирі :

Слайд 8

Результати дослідження За останні роки ситуація стосовно представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування почала змінюватися: кількість жінок-депутатів міської ради зросла майже вдвічі, а їх частка збільшилась на 10 в.п. порівняно із попереднім скликанням і становить 21,7% від загальної кількості депутатів УІ скликання. Проте певний дисбаланс простежується і говорить про недостатню присутність жінок на рівні прийняття рішень.

Слайд 9

Результати дослідження Спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків у м.Житомирі від 19,2% до 11,7% протягом років, що аналізувалися. Протягом аналізованих років зросла частка жінок у загальній кількості працюючих як наслідок більшої залученості жінок до продуктивної праці. Цей процес відбувається внаслідок активної життєвої позиції жінок, а також під впливом економічної кризи.

Слайд 10

Результати дослідження Збільшився відсоток молодих жінок-держслужбовців: 49,9% жінок-держслужбовців у віці до 34 років, а чоловіків вказаного віку - 42,8%. Зросла частка жінок, які підвищили кваліфікацію, і у 2009 році перевищила відповідний відсоток чоловіків. Серед студентів навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації (училищ, коледжів, технікумів) переважають чоловіки (53,8%), серед студентів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (інститутів, університетів) – жінки (57%). Здобуття освіти за спеціальностями відповідає існуючій сегрегації на ринку праці і є традиційним великою мірою через вплив ґендерних стереотипів.

Слайд 11

Результати дослідження Серед слухачів аспірантур та докторантур переважають жінки, їх відсоток значно зріс з початку 2007 до початку 2011 року на 13,7 в.п. та 11,8 в.п. відповідно, у загальній же кількості докторів та кандидатів наук переважають чоловіки. Жінки переважають серед молодших вікових груп як серед кандидатів, так і серед докторів наук.

Слайд 12

Результати дослідження Сумарний показник народжуваності дещо збільшувався протягом 2005-2009 рр. Піднявся рівень народжуваності серед жінок старших вікових груп і зменшився серед жінок, молодших 20 років, збільшилась питома вага народжень других, третіх та четвертих дітей за черговістю народження. Спостерігається позитивна динаміка щодо партнерських пологів від 0% у 2006 р. до 100% – 2011 р. та щодо кількості чоловіків, які беруть відпустки по догляду за дитиною від 1,1% на початок 2010 р. до 2,7% станом на липень 2011р.

Слайд 13

Результати дослідження Позитивні тенденції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, участі жінок у продуктивній сфері діяльності, на рівні прийняття рішень, залучення чоловіків до участі у вихованні дітей, участі у партнерських пологах тощо більше простежуються стосовно категорії населення міста, яке молодше 40-річного віку.

Слайд 14

Результати дослідження Протягом років змінилося співвідношення безробітних жінок і чоловіків відповідно від 74,6% і 25,4% на початок 2007 р. до 61,8% і 38,2% на початок 2011р. Безробіття серед чоловіків має латентний характер, вони рідше, порівняно з жінками, звертаються до центру зайнятості. Сфери працевлаштування та навчання щодо перекваліфікації мають стереотипний характер, що потребує додаткового аналізу.

Слайд 15

Результати дослідження Смертність жінок від нещасних випадків у кілька разів нижча за чоловічу, кількість чоловіків, потерпілих від травматизму, значно перевищує кількість жінок (69,7% - виробничі травми та 43,4% - нещасні випадки), що може бути пов’язано із високим рівнем ризикованої поведінки у чоловіків.

Слайд 16

Результати дослідження Розрив у пенсійному забезпеченні жінок та чоловіків складає 23,2%, при цьому співвідношення між пенсіями жінок і чоловіків у середньому становило 76,8% у 2010р. Відбувається погіршення стану здоров’я, зокрема репродуктивного, як жінок, так і чоловіків.

Слайд 17

Результати дослідження Тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків: у 2010р. померлі жінки прожили в середньому 71,9 року, чоловіки – 62,4 року, отже різниця склала 9,5 року. Ґендерні диспропорції, що спостерігаються, можуть негативним чином впливати на соціально-економічний розвиток міста.

Слайд 18

Дослідження ґендерного портрету міста є важливим етапом у формуванні політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому рівні, оскільки дані, вміщені в ньому : - стануть основою для суспільних дискусій про шляхи вдосконалення та оптимізацію соціально-економічної політики в місті; - нададуть можливість простежити динаміку змін становища жінок і чоловіків у м.Житомирі, спрогнозувати перспективи розвитку; Можливості використання

Слайд 19

Можливості використання - зможуть бути використаними у науковій та дослідницькій роботі, покликаній пояснити закономірності розвитку ґендерних взаємовідносин; при проведенні ґендерного аналізу за різноманітними методиками усіх сфер економіки тощо; - стануть основою для подальших, більш глибоких, вузькогалузевих досліджень.

Слайд 20

Висновок З огляду на вищезазначене, ґендерний портрет м.Житомира може стати важливим інструментом у процесі прийняття управлінських рішень, формування та затвердження бюджету, розробки соціально-економічних програм та заходів тощо.

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія