X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Митна реформа “Обличчям до людей”

Завантажити презентацію

Митна реформа “Обличчям до людей”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Митна реформа “Обличчям до людей” Державна митна служба України «Новий митний кодекс – пріоритети та стимули»

Слайд 2

Забезпечимо митні інтереси України

Слайд 3

Митна безпека Ускорение упрощение

Слайд 4

Мисия таможенной службы Украини: обеспечение условий которые способствуют развитию внешнеэкономической деятельности, гарантирование безопасности внешней торговли и общества, защита таможенных интересов Украины. Основы деятельности таможенной службы Украины

Слайд 5

Обязанности таможенной службы контроль за безопасностью и соответствием при совершении таможенного дела управление таможенной инфраструктурой Предоставление услуг по таможенному оформлению Основы деятельности таможенной службы Украины ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДЕЙ: Концепція реформування діяльності митної служби України

Слайд 6

Современная модель функционирования таможенной службы мирового образца – это сбалансированное объединение в своей деятельности мероприятий, направленных на упрощение таможенных процедур и минимизацию национальных барьеров на пути международной торговли и методов обеспечения контроля за перемещением товаров на уровне, который позволяет осуществлять реализацию национальных экономических интересов государства и обеспечивать его безопасность. Современная модель таможенной службы

Слайд 7

Упрощение механизмов контроля Максимальна невідповідність (плановане порушення)

Слайд 8

Очікувані результати реформування митної служби України Відповідність нормативно-регуляторної бази Місії митної служби України. Скорочення кількості державних органів та видів державного контролю на кордоні. Прозорість прийняття рішень в митній справі. Мінімізація «людського фактору» при прийнятті рішень в митній справі. Дієвий захист добропорядних торговців та національних виробників від нечесної конкуренції. Ефективний захист громадян від неякісних товарів, загроз здоров’ю та безпеці. Скорочення витрат часу на митний контроль та митне оформлення. Підвищення рівня керованості митної служби та її готовності до реформи системи державної влади в Україні. Збільшення транзитного потенціалу України і запобігання переорієнтуванню вантажопотоків на сусідні країни. Покращення міжнародного іміджу держави.

Слайд 9

2004 2005 2007 2008 2009 2010 Питома вага нульових ставок ввізного мита у загальній кількості адвалерних ставок Максимальне значення 64,5% Максимальне значення 38,2% 2005 рік – початок виконання Україною тарифних зобов’язань щодо вступу до СОТ 2008 рік – вступ до СОТ 2010 рік – подальша лібералізація у відповідності до Протоколу по вступу України до СОТ Динаміка зміни структури Митного тарифу у процесі вступу України до СОТ 2006 Питома вага ставок ввізного мита у тарифному коридорі більше 10% до загальної кількості адвалерних ставок 11,1% 11,1% 19,3% 31,1% 36,3% Ставки ввізного мита у тарифному коридорі більше 10% Нульові ставки ввізного мита

Слайд 10

10 год. 40 хв. 2 год. 56 хв. За рахунок адміністративних заходів досягнено скорочення часу митного оформлення товарів при імпорті більш ніж у 3,6 рази. Організація здійснення митних процедур 1 год. 44 хв. 1 год. За рахунок адміністративних заходів досягнено скорочення часу митного оформлення товарів при експорті – на 42%. Імпорт Експорт

Слайд 11

Слайд 12

Основні міжнародні конвенції, які покладені в основу Митного кодексу

Слайд 13

За цими напрямками вже здійснено ряд важливих заходів Для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Очікувані позитивні результати прийняття Проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу

Слайд 14

Пропозиції Держмитслужби до Митного кодексу України щодо врегулювання митних порушень на основі компромісу Адміністративне врегулювання митного правопорушення – процедура, установлена національним законодавством, відповідно до якої митна служба уповноважена врегулювати митне правопорушення або шляхом винесення рішення стосовно нього, або шляхом врегулювання на основі компромісу Врегулювання на основі компромісу – угода, відповідно до якої митна служба, будучи на те уповноваженою, відмовляється від здійснення процесуальних дій стосовно осіб, причетних до митного правопорушення, якщо ці особи згодні на дотримання певних умов Пропозиції Держмитслужби до нової редакції Митного кодексу України К о м п р о м і с

Слайд 15

Порівняння норм митних кодексів ЄС та України щодо надання митними органами фінансових гарантій Пропозиції Держмитслужби до нової редакції Митного кодексу України Стаття 57 “ Обов'язкова гарантія ” Якщо надання гарантії є обов’язковим, і відповідно до правил, ухвалених згідно з частиною 3, митні органи встановлюють суму такої гарантії на рівні, що дорівнює точній сумі імпортного або експортного мита, що відповідає сумі митного боргу та інших зборів, коли така сума може бути достовірно визначена під час вимоги надання гарантії. Якщо встановити точну суму неможливо, то сума гарантії встановлюється на максимальному рівні, за результатами оцінки митних органів, суми імпортних або експортних мит, що відповідає митному боргу, та інших зборів, які були або можуть бути стягнуті

Слайд 16

Порівняння норм Конвенції про процедуру спільного транзиту та Митного кодексу України щодо надання митними органами гарантій Пропозиції Держмитслужби до нової редакції Митного кодексу України Розділ ІІІ “ Надання гарантій ” Власник надає гарантію стосовно забезпечення сплати заборгованості, яка може виникнути щодо товарів. Гарантія може бути: індивідуальною гарантією, яка охоплює єдину операцію спільного транзиту; або, у разі застосування спрощеної процедури у визначенні Статті 48, загальною гарантією, яка охоплює декілька операцій. Гарантія може бути надана: у формі готівкового депозиту у митниці відправлення, або (b) поручником на митниці гарантування. Готівкові депозити приймаються у валюті країни відправлення або іншими засобами платежу, які визнаються уповноваженими органами цієї країни. Гарантії у формі готівкового депозиту або прирівняних до нього засобів платежу подаються у відповідності до положень, які є чинними у країні відправлення.

Слайд 17

Європейське законодавство з питань митної справи

Слайд 18

Митний Кодекс Європейського Співтовариства

Слайд 19

Митний Кодекс Європейського Співтовариства

Слайд 20

Уповноважені економічні оператори

Слайд 21

Митний посередник

Слайд 22

Митний посередник

Слайд 23

Переміщення товарів громадянами

Слайд 24

Переміщення товарів громадянами

Слайд 25

Закон України про внесення змін до Митного кодексу України Концентрація в митних органах контрольних функцій, здійснюваних на кордоні Розмежування функцій прикордонної та митної служб на кордоні Впорядкування законодавства, що регламентує переміщення товарів громадянами Передбачувані зміни до інших законів України

Слайд 26

Слайд 27

Митниця глазами дітей

Слайд 28

Дякую за увагу! Державна митна служба України Митна реформа “Обличчям до людей”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика