X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Завдання кафедри

Завантажити презентацію

Завдання кафедри

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кожна дитина – це Всесвіт. Збагатити його духовністю, любов'ю і гармонією – покликання вчителів кафедри філологічних наук, творчих та талановитих, вимогливих і цілеспрямованих, толерантних і товариських людей, закоханих у свою справу. Звіт підготувала завідуюча кафедрою філологічних наук Посмітна Олександра Василівна

Слайд 2

Завдання кафедри забезпечення безперервної освіти вчителів кафедри з основ використання ІКТ, ППЗ,ЦР тощо підвищення ефективності та якості навчання шляхом активного впровадження ІКТ удосконалення науково - методичного забезпечення навчально - виховного процесу через поповнення електронних портфоліо і використання його матеріалів створення, зберігання і використання навчально-методичних і інших ресурсів, що забезпечують проведення навчального процесу через Інтернет систематичне поповнення банку цифрових освітніх ресурсів з предметів формування інформаційної культури учнів, що включає культуру читання, пошуку і переробки інформації; забезпечення участі вчителів кафедри в ІКТ проектах та конкурсах

Слайд 3

Ларіонова Л.В.Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови і літератури як засіб формування творчого розвитку гімназистів Філь Г. Б. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі як засіб активізації діяльності гімназистів Cлічна Г. Б. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання української мови і літератури як один із шляхів підвищення рівня навчальних досягнень учнів Посмітна О.В. ІКТ як ефективний засіб інноваційної діяльності на уроках світової літератури і формуванння інформаційної компетентності вчителя та учнів Старостенко Т. В. Застосування інтерактивних форм і методів навчання в системі роботи вчителя-словесника з метою підвищення ефективності навчального процесу. Білоус М.М. Інтерактивне навчання із використанням мультимедійних засобів як умова розвитку особистості Папазян І.Г ІКТ як засіб розвитку особистості учнів на уроках російської мови та літератури Теми самоосвіти

Слайд 4

Курси ІКТ № П.І.Б. Інтел Партнерство Веб2.0 Microsoft 1. Білоус М.М. + + 2. Ларіонова Л.В. + + 3. ПосмітнаО.В. + + 4. СлічнаЛ.Г. + + 5. СтаростенкоТ.В. + + + 6. ФільГ.Б. + + 7. ПапазянІ.Г.

Слайд 5

Візитки вчителів кафедри в ЗапоВікі

Слайд 6

Слайд 7

Участь вчителів кафедри в ІКТ проектах та конкурсах П.І.Б.вчителя Назвапроекту,конкурсу Результативність Білоус М.М обласнийконкурснавчальнихпроектівзапрограмоюIntel®« Мипочинаємотворити»,обласнийконкурспрезентаційдлявчителівфілологїв"На рубеже времён" 2 місце Підсумкидо 1липня2012 р.. Ларіонова Л.В. пілотнийпроектНаціональногопроекту "Відкритийсвіт»,участь увебінарі«ПідготовкаучнівдонаписанняробітМАН»,Обласнийконкурс накращеелектроннепортфоліодлявчителівукраїнськоїмовиталітератури Підсумки–червень2012 року.  ПосмітнаО.В. проект«ФізикитаЛірикизВеб2.0»;обласнийконкурснавчальнихпроектівзапрограмоюIntel®проектів« Мипочинаємотворити»,обласнийконкурсВікі-статей"Рандеву с символом страны»длявчителівросійськоїмови,літератури відзнаказа участь упроекті 2 місце Підсумкидо 1липня2012 р.. СлічнаЛ.Г конкурс"Samsungназустрічзнанням2011«,Обласнийконкурс накращеелектроннепортфоліодлявчителівукраїнськоїмовиталітератури Підсумки–червень2012 року.  СтаростенкоТ.В. Обласнийконкурс накращеелектроннепортфоліодлявчителівукраїнськоїмовиталітератури Підсумки–червень2012 року.  ФільГ.Б. конкурс"Samsungназустрічзнанням2011«,Обласнийконкурс накращеелектроннепортфоліодлявчителівукраїнськоїмовиталітератур Підсумки–червень2012 року. 

Слайд 8

Використання вчителями кафедри електронних засобів та цифрових ресурсів в організації НВП

Слайд 9

Українська мова та література -Дидактичні мультимедійні матеріали з літератури 5-10кл. -Тренінг-програма “Українська мова та літературана 200 балів” - Тренінг-програма “Українська мова -9,5 кл. -Електронний навчально-методичний комплект “Українська мова 6кл.” -ППЗ українська мова -6 кл. -ППЗ українська література-6 кл. -ППЗ конструктор уроків(укр.мова 7кл. -Електронні словники (перекладний,етимологічний,тлумачний,орфографічний) -Аудіодиск “Збірник текстів для диктантів” -Аудіозаписи народних пісень. класична музика -Фільми за творами І,Франка,О.Довженка,П.Куліша, П.Тичини Програмні, мультимедійні (відео,аудіо… фільми) засоби, накопичені та систематизовані вчителями(диски, касети, папки на комп’ютерах) навчального призначення

Слайд 10

Російська мова та світова література - Электронное пособие Русский язык. 7-8 классы. Редактор тестов" серии "Тестовый контроль - Компакт-диск “Страна Лингвиния. Орфографическпй диктант. Часть 1. -Компакт-диск "Русский язык. 5–11 классы - электронное пособие “Русская орфография” - Зарубіжна література. 6 кл.Посібник-хрестоматія» - Зарубіжна література. 5-6 кл. 7кл. - Навчальний компакт-диск «Міфи Давньої Греції», - Компакт-диски«Герои мифов и легенд», Античная мифология - Компакт-диск «Энциклопедия и словари» - Колекція фільмів за творами російських і зарубіжних письменників - Аудіочитання поезія - блог”Філологія” Єсеніна.Блока,Пушкіна,Ахматової,Крилова, Лєрмонтова, Маяковського, Фєта,Тютчева, Цвєтаєвої - Відеоролики за програмою10-11 кл.”Зарубіжна література” (біографіяАхматової, Брехта, Камю,Хемінгуея, Кафки, Пастернака, Шекспіра,Шоу, Кіплінга, Ж.Верна, О.Генрі, Екзюпері)-на дисках Аудіозаписи романсів ,створених за поезією еоПушкіна,Ахматової,Лєрмонтова, Фєта,Тютчева , Цвєтаєвої Відеоальбом- на сервері в Інтернеті- блог”Філологія”

Слайд 11

Методичні розробки та методичний супровід щодо роботи з електронними посібниками та цифровими ресурсами П.І.Б.вчителя Рекомендації Пам’ятки Інструкції Білоус М.М. РекомендаціїпоподготовціурокузвикористаннямІКТ Як працювати над проектом. Алгоритм роботи над проектом Ларіонова Л.В. -щодовпровадженнямультимедійних технологій -щодовикористанняІКТнауроках мови і л-ри Робота над проектом ПосмітнаО.В. -попошукуінформаціївІнтернеті -щодооформленнямультимедійноїпрезентації»Основные правила и рекомендации, которые помогут защитить глаза от вредного воздействиякомпьютера Памяткапороботізінформаційнимиджерелами Памятка дляучня«Якстворитивіртуальнуекскурсію" Прощо треба знати при роботі в Інтернеті СлічнаЛ.Г. щодо роботи з електронними словниками Робота накомп’ютеріпри використанні тренажера для ЗНО СтаростенкоТ.В. -щодовикористання ІКТ на уроках мови і л-ри Робота у групах над проектом ФільГ.Б. -щодороботи з електронними словниками Робота накомп’ютеріпри використанні тренажера для ЗНО

Слайд 12

Теоретичні матеріали з основ використання ІКТ,ЦР,ППЗ,презентацій, офісних додатків П.І.Б.вчителя Теоретичні матеріали Де висвітлювали досвід Білоус М.М. “Портфоліонавчальногопроекту”,“Підготовкапроекту-презентації щодо висвітлення можливостейвикористанняпроектів” ТТК Ларіонова Л.В. “Використанняінформаційних технологій навчання на уроках української мовиталітератури” Кафедра ПосмітнаО.В. «Використаннямультимедійнихтехнологій упроцесівивченнязарубіжноїлітератури», «ІКТякефективний засіб інноваційної діяльності на уроках світовоїлітератури”,”ІКТ всамоосвітній діяльностівчителя”,“Науковаорганізація праці вчителя-словесниказасобами MSoffice2003,2007”,З досвіду роботи по створенню електронногопортфоліо Кафедра курси педрада кафедра МОвчителіврос.мови СлічнаЛ.Г «ВикористанняІКТв процесі викладання української мови та літератури як один з шляхів підвищення рівня навчальних досягнень учнів зпредметів.”“ІКТ в роботі зобдарованими” МО Обл.семінар СтаростенкоТ.В Рекомендаціїдороботинад проектом ТТК ФільГ.Б. «Вимогидомультимедійноїпрезентації» “ІКТ в роботі зобдарованими” ТТК Обл.семінар ПапазянІ.Г “Створеннямультимедійноїпрезентації» Кафедра

Слайд 13

Наші побажання 2.Проходження курсів “Дидактичне проектування електронних ППЗ”(виізні курси, організатор ЗОІППО) 1.Оснащення класів технікою, яке дозволить забезпечити доступність до ресурсів усього інформаційного середовища гімназіі

Слайд 14

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне