X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання мобільних та ігрових технологій у навчальному процесі середньої школи

Завантажити презентацію

Використання мобільних та ігрових технологій у навчальному процесі середньої школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання мобільних та ігрових технологій у навчальному процесі середньої школи Зубанова Ольга Михайлівна заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель інформатики Одеської ЗОШ № 106

Слайд 2

Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе,щоб жити в цьому новому оточенні. Норберт Вінер,американський вчений, математик і філософ Необхідність ІКТ

Слайд 3

Ігрові технології навчання

Слайд 4

Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри Гра, будучи розвагою, відпочинком, здатна перерости у навчання, у творчість, у терапію, у модель типу людських відносин і проявів у праці.

Слайд 5

У сучасній школі ігрова діяльність використовується в таких випадках: як самостійні елементи в технології для засвоєння поняття, теми та навіть розділу навчального предмета; як елемент більш загальної технології; як урок або його частина (введення, контроль); як технологія позакласної роботи.

Слайд 6

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку: чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю.

Слайд 7

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять відбувається за такими основними напрямами: дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний матеріал використовується в якості її засобу; до навчальної діяльності додаємо елемент змагання, що переводить дидактичне завдання в ігрове; успішне виконання дидактичного завдання пов'язується з ігровим результатом.

Слайд 8

У грі немає джерела знань, що пізнається легко, немає учнів. Процес навчання розвивається мовою дій, учаться й учать усі учасники гри в результаті активних контактів один з одним. Ігрове навчання ненав'язливе. Гра здебільшого добровільна й бажана.

Слайд 9

Основні функції ігор Соціокультурне призначення гри. Функція самореалізації людини у грі. Комунікативна гра. Ігротерапевтична функція гри. Функція корекції у грі. Розважальна функція гри.

Слайд 10

Ігрові мотиви й організація ігор Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, сприяють використанню різних способів мотивації.   Мотиви спілкування: учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, учаться спілкуватися, ураховувати думку товаришів; при вирішенні колективних завдань використовуються різні можливості учнів; спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню міжособистісних відносин.

Слайд 11

Вибір гри Вибір гри в першу чергу залежить від того, яка дитина, що їй необхідно, які виховні завдання вимагають свого розв'язання. Якщо гра колективна, необхідно добре знати, який склад гравців, їх інтелектуальний розвиток, фізична підготовленість, особливості віку, інтереси, рівні спілкування й сумісності тощо. Вибір гри залежить від часу її проведення, природно-кліматичних умов, довжини часу, світлового дня й місяця її проведення, від наявності ігрових аксесуарів, від конкретної ситуації, що склалася в дитячому колективі.

Слайд 12

Організовуючи дидактичну гру, вчитель виконує такі основні функції: конструює програму ігрової діяльності учнів і програму управління нею; організовує та забезпечує ігрову діяльність відповідними засобами; спрямовує процес дидактичної гри; вносить корективи у свою діяльність і діяльність учнів.

Слайд 13

Зразки мовознавчих ігор Ребуси Розгадавши ребуси, визначте рід іменників. Якого роду не названо?    

Слайд 14

Гра ‟Словознайко” Вправа на спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або в множині. Відгадайте загадки.   1. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. (Молоко). 2. У зимову веселу пору ми кращі друзі дітвори. Вивозять діти нас нагору, а ми веземо їх з гори. (Сани). 3. Хто входить і виходить, той перший нам руки подає, а ми стоїмо завжди при вході, нас в хаті кілька є. (Двері). 4. Хто голівку свою влітку накриває і по двадцять хусток має. (Капуста)   Учні запитують слова – відгадки, визначають число іменників і роблять висновок, що в українській мові є іменники, які вживаються тільки в однині або тільки у множині.

Слайд 15

Лінгвістична вікторина Назвіть слово, що вживається у множині. Назва обласного центру в Західній Україні, 8 букв (Чернівці). Сільськогосподарське знаряддя праці, 6 букв (Граблі). Інструмент, яким користуються кравці, 6 букв (Ножиці). Свято з нагоди закінчення жнив, 7 букв (Обжинки). Широкі штани, які носили козаки, 8 букв (Шаровари).

Слайд 16

Фрагмент уроку української мови з використанням ігрових технологій Урок 1 Клас: 6 Тема: Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Мета: поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників у власних висловлюваннях; привернути увагу дітей до народних символів України; виховувати любов до рідної мови, Батьківщини.

Слайд 17

Хід уроку На етапі практичної роботи 4.1. Гра “Лото назв” На картках написано по декілька слів, що означають назви предметів. Учитель розкриває зміст певного слова, а учні повинні знайти його на картках і закрити. Виграє той, хто першим закриє усі назви на своїй картці. Для гри можна використовувати такі слова (іменники): акваріум, метро, верблюд, гербарій, театр, вогнище, компас, ліщина. Для вчителя: Скляний ящик з водою для риб. (Акваріум). 2. Жуйна тварина з одним чи двома горбами. (Верблюд). 3. Колекція засушених рослин. (Гербарій). 4. Приміщення, де відбуваються вистави. (Театр). 5. Купа дров або хмизу, які горять. (Вогнище). 6. Прилад для визначання сторін світу. (Компас). 7. Лісовий чагарник, на кущах якого ростуть горішки. (Ліщина). 8. Підземна міська залізниця. (Метро).

Слайд 18

На підсумковому етапі 5.2. Кросворд На дошці намальований кросворд. Учні відповідають на запитання і вписують відповіді. 1. Особиста назва людини, що дається їй після народження. (Ім’я) 2. Косметична мазь. (Крем) 3. Твір образотворчого мистецтва, виконаний з натури. (Етюд) 4. Механізм для підіймання й переміщення вантажів. (Кран) 5. Велика рибальська сітка. (Невід) 6. Зимовий віз на полозах. (Сани) 7. Кімната в школі, де здійснюється навчальний процес. (Клас)

Слайд 19

Конфуцій сказав: «Учитель та учень ростуть разом». Ігрові форми уроків дозволяють рости як учням, так і вчителеві.  

Слайд 20

Діалог поколінь Хто осягає нове, плекаючи старе,той може бути вчителем. Конфуцій

Слайд 21

Інформаційно-комунікаційні технології Це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку.

Слайд 22

Види інформаційної діяльності Інформація пошук подача передача обробка перетворення збереження використання

Слайд 23

Учасники навчального процесу Інформаційно Освітнє Середовище Інфосфера ІКТ ОСВІТА Засоби навчання Моделі навчання ІКТ в освіті

Слайд 24

Рівні інформаційно-технологічної компетентності Грамотність Компетентність Зрілість Комп`ютерна

Слайд 25

Види сучасних ІКТ * Текстові редактори ** *** Гіпертекстові редактори Редактори мультімедійних презентацій

Слайд 26

Види сучасних ІКТ Електронна пошта Форум Аудіо-,відео чат Засоби ІР-телефонії Платформи для мережевих курсів Інтернет-технології першого покоління

Слайд 27

Види сучасних ІКТ Блоги,сайти,мікроблоги ВікіВікі Сервіси для зберігання фото,відео,презентацій Соціально-пошукові системи Контактні сервіси Інтернет-технології другого покоління

Слайд 28

Види сучасних ІКТ 4. Хмарні технології 5. Геосервіси 1. Smart-технології 2.Web-Syndication 3. Second Life Технології Веб 3.0 (мобільні технології) * ** *** ***** ****

Слайд 29

Засоби ІКТ Інформаційні ресурси Обладнання Освітні електронні видання

Слайд 30

Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Повідомляють знання, формують уміння, навички навчальної або практичної діяльності Призначені для відпрацювання умінь і навичок, повторення та закріплення пройденого матеріалу Знаходять інформацію, формують уміння і навички по систематизації інформації Навчальні Тренажери Інформаційно-пошукові

Слайд 31

Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Візуалізують об`єкти, явища, процеси з метою їх дослідження та вивчення Подають відповідний аспект реальності для вивчення його структурних або функціональних характеристик Дозволяють проводити віддалені експерименти на реальному обладнанні Демонстраційні Імітаційні Лабораторні

Слайд 32

Класифікація засобів ІКТ за методичним призначенням Дозволяють моделювати об`єкти, явища,процеси з метою їх дослідження та вивчення Автоматизують різноманітні розрахунки та інші рутинні операції Призначені для створення навчальних ситуацій, в яких діяльність учнів реалізується в ігровій формі Моделюючі Розрахункові Навчально-ігрові

Слайд 33

Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Мобільні педагогічні програмні засоби – це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи учнів та діяльність вчителів, доступність матеріалів яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового з’єднання

Слайд 34

Засоби мобільних інформаційно-комунікаційних технологій навчання Апаратні Програмні мобільні пристрої ноут(нет)буки планшети кішенькові ПК мp3-програвачі електронні книжки мобільні системи підтримки навчання мобільні ППЗ мобільні системи комп'ютерної математики системи зворотного зв'язку SRS

Слайд 35

ВЧИТЕЛЬ ШКОЛА Аудиторне навчання УЧЕНЬ Позакласна робота Самостійна робота учня Мобільне навчальне середовище

Слайд 36

Мобільне математичне середовище – це мережне програмно-методичне забезпечення, що надає можливість: - мобільного доступу до математичних об’єктів (створення, використання, поширення), інтеграції аудиторної і позакласної роботи у безперервний навчальний процес, організації в межах одного середовища повного циклу навчання. Особливості мобільного математичного середовища: виконання на широкому спектрі комп’ютерних пристроїв, що надає можливість використовувати в навчальному процесі з вищої математики мультимедійні дошки, нетбуки та смартфони; виконання та зберігання математичних об’єктів на мережних серверах, що забезпечує уніфікований доступ до навчальних матеріалів як в класі, так і за її межами; можливість застосування ефективних педагогічних технологій організації роботи над навчальними проектами у навчальних спільнотах. Мобільне математичне середовище

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

WAP-інтерфейс (виконання команд та їх коротких послідовностей) Інтерфейс XML-RPC (використання засобів Sage у інших Web-додатках)→Moodle Web-інтерфейс (виконання команд, розробка програм мовою Python) Консольний інтерфейс Тренажери Динамічні моделі Навчальні експертні системи Лекційні демонстрації Навчальні матеріали Методичне забезпечення Мобільний доступ до ядра СКМ Мобільна СКМ Sage Wiki Розширюваність системи Мобільна мова програмування Python Відкритий код Вільно поширюване та комерційне ПЗ Архітектура мобільного математичного середовища

Слайд 41

Ключові тренди ІТ-сфери, що впливають на освіту в 21 стлітті Веб-пошук Змішане навчання (blended learning) Вільнопоширюване програмне забезпечення (F/OSS) Вільнопоширювані навчальні курси (Open Course Ware) Навчальні портали Учні як вчителі Електронне спіробітництво Альтернативна реальність, що включає серйозні ігри Мобільне навчання в режимі реального часу Мережі персоналізованого навчання Платформи для розробки (CMS) Хмарні обчислення (технології) (Cloud Computing)

Слайд 42

1. На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для навчальних закладів важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому учень знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці. Висновки:

Слайд 43

2. Технології електронного, дистанційного і мобільного навчання є інноваційними технологіями, на основі яких у в навчальних закладах повинно створюватися нове навчальне середовище, де учні можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює учня до самоосвіти та навчання протягом усього життя. Висновки:

Слайд 44

інформаційно-комунікаційні технології дозволяють мені розмовляти зі школярами їхньою мовою Я візьму їх у свій кошик тому що…

Слайд 45

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне