X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Страхові операції"

Завантажити презентацію

"Страхові операції"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Страхові операції Образец подзаголовка Эта презентация демонстрирует новые возможности PowerPoint. Ее рекомендуется просматривать в режиме показа слайдов. Эти слайды должны дать вам представление о том, какие эффектные презентации можно создать с помощью PowerPoint 2010. Для доступа к другим образцам шаблонов перейдите на вкладку "Файл", а затем щелкните "Образцы слайдов" на вкладке "Создать".

Слайд 2

Страхування — економічні відносини, в яких приймає участь мінімум дві сторони, одна з яких — це страхова організація, тобто страхувальник, який формує умови страхування, а інша — фізична або юридична особа, тобто страховик.

Слайд 3

Страховий ринок – це особливі соціально-економічне середовище і сфера економічних відношень, де об’єктом купівлі-продажу (товаром) є страхова послуга, формуються попит і пропозиція на неї. Основна мета страхового ринку – забезпечення безперервності процесу суспільного відтворення через продаж специфічної фінансової послуги (страхової гарантії), що здійснює матеріальну компенсацію шкоди (збитку), яка заподіяна майновим інтересам страхувальників у результаті настання подій, що називаються страховими випадками. 

Слайд 4

Страховий ринок може бути охарактеризований за територіальним і галузевим (видовим) принципом. У територіальному аспекті можна виділити: • внутрішній (місцевий) страховий ринок; • національний (зовнішній) страховий ринок; • міжнародний (світовий) страховий ринок. Внутрішній страховий ринок – місцевий ринок, де є безпосередній попит на страхові послуги з боку клієнтів, що може бути задоволений конкретними страховиками. Національний (зовнішній) страховий ринок – той ринок, який перебуває у межах певної держави, охоплює декілька внутрішніх ринків і до структури якого належать багато страхових компаній, котрі діють як у межах держави, так і за кордоном. Міжнародний (світовий) страховий ринок – це пропозиція і попит на страхові послуги у масштабах світового співтовариства.

Слайд 5

3 За галузевою (видовою) ознакою виділяють ринки:  • особистого страхування;  • майнового страхування; • страхування відповідальності; • страхування економічних ризиків; • перестраховування.

Слайд 6

Країнами-лідерами експорту страхових послуг є Велико-Британія США Італія Німеччина Франція Швейцарія. Міжнародні страхові організації можна класифікувати наступним чином: страхові холдінг-компанії, які є власністю акціонерів, чия відповідальність за збитки обмежується вартістю акцій, які їм належать; взаємні компанії, власниками яких є власники полісів, які розподіляють отриманий прибуток; колективні товариства взаємного страхування; кептивні страхові компанії; взаємні асоціації, які гарантують відшкодування збитку і приймають до страхування ризики від осіб, зайнятих в окремій галузі промисловості.

Слайд 7

Страхування зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій. Міжнародні страхові операції – це система господарських зв’язків між національними економіками різних країн по реалізації страхового фонду. Міжнародні страхові операції за організаційно-правовою ознакою поділяються на такі групи: 1. Прямі міжнародні договірні операції. 2. Прямі страхування. 3. Посередницькі страхування. 4. Операції міжнародного перестрахування.

Слайд 8

Прямі міжнародні договірні операції означають, що полісоутримувач (страхівник) однієї країни заключає договір страхування зі страхувателем іншої країни. Дані операції укладаються як безпосередньо головною конторою головного страхувальника, так і через страхових брокерів. Прямі страхування означають, що договори страхування укладаються через агентські організації страхувальника за кордоном. Ці операції здійснюються, коли відсутній національний страховий ринок, є конкретні фінансово-комерційні переваги (більш низькі тарифи, більший обсяг страхового покриття, валютні фактори тощо) чи факти юридичного (фактичного) примушення (наприклад, у відповідності з зовнішньоторговим контрактом на умовах СІФ), коли експортер приймає зобов’язання застрахувати товар у іноземного страхувальника, призначеного імпортером. Посередницькі страхування означають, що договори страхування укладаються юридичними самостійними страховими компаніями за кордоном, тобто дочірніми страховими компаніями.

Слайд 9

Перестрахування – це система економічних відносин, у відповідності з якою страхуватель, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страхувателям з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Перестрахування представляє собою страхування одним страхівником (перестрахуватель) на певних договірних умовах ризику виконання всіх чи частини своїх зобов’язань перед страхувателем у іншого страхувальника (перестрахівника).

Слайд 10

Страхування зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій, які здійснюють такі міжнародні страхові інститути: асоціації, бюро, об’єднання, товариства, комітети, союзи, федерації.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне