X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Страхові зобовьязання

Завантажити презентацію

Страхові зобовьязання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ВІКТОР СУСЛОВ Міжнародна конференція “ Ефективне регулювання ринку фінансових послуг – шлях до Європейської інтеграції ” 8 грудня 2009 року

Слайд 2

Державний реєстр фінансових установ * Вид фінансової установи Станом на 30.09.2007 Станом на 30.09.2008 Станом на 30.09.2009 Страхові компанії 442 475 475 НПФ 95 104 109 Адміністратори НПФ 44 49 48 Кредитні спілки 784 819 821 Інші кредитні установи 7 16 29 Юридичні особи публічного права 26 29 29 Фінансові компанії, з них: 159 192 198 факторингові компанії 30 47 50 лізингодавці 23 33 35 Ломбарди 306 312 345 Інші фінансові установи (довірчі товариства) 2 3 3 Разом в Реєстрі 1 865 1 999 2 057

Слайд 3

Активи небанківських фінансових установ (млрд.грн.) *

Слайд 4

СТРАХУВАННЯ *

Слайд 5

Динаміка основних показників страхового ринку Валові страхові премії, виплати та резерви, млн.грн. Чисті страхові премії та виплати, млн.грн. *

Слайд 6

Структура страхових премій та виплат (відшкодувань), за результатами роботи страховиків за 9 місяців 2009 року, млн.грн. Страхові платежі Страхові виплати *

Слайд 7

* Динаміка структури активів страховиків, якими дозволено представляти кошти страхових резервів    Активи страховиків   млн. грн. Приріст, %   станом на 30.09.08 станом на 30.09.2009 Загальні активи по балансу 37 306,8 41 753,5 11,9% Активи, визначені ст.31 Закону України «Про страхування», у тому числі: 22 169,7 23 101,2 4,2% грошові кошти на поточних рахунках 1 791,4 1 595,0 -11,0% банківські вклади (депозити) 6 827,6 6 103,7 -10,6% банківські метали 64,0 90,2 40,9% нерухоме майно 1 705,3 2 026,6 18,8% акції 7 775,2 9 606,9 23,6% облігації 683,9 599,7 -12,3% іпотечні сертифікати 66,7 20,7 -69,0% цінні папери, що емітуються державою 293,5 506,2 72,5% права вимоги до перестраховиків 2 887,3 2 479,4 -14,1% інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України 65,3 61,1 -6,4% кредити страхувальникам-громадянам 0,8 0,8 0,0% довгострокові кредити для житлового будівництва 0,1 0,1 0,0% готівка в касі 8,5 11,1 30,6%

Слайд 8

Розміщення коштів страхових резервів станом на 30.09.2009, млн.грн. * Структура активів, якими представлені кошти страхових резервів, змінилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: на 6% зросла частка нерухомого майна: на 3% зросла частка банківських металів на 8% зменшилась частка г/к на поточних рахунках; по 2% зросли частки державних ЦП та іпотечних сертифікатів Загальні активи – 41 753,5 млн.грн. Активи визначених категорій - 23 101,2 млн.грн. Страхові резерви – 9 366,5 млн.грн.

Слайд 9

Розвиток ринку автострахування (КАСКО та “Автоцивілка”) млн.грн. млн.грн. *

Слайд 10

СИСТЕМА НПЗ *

Слайд 11

Діяльність НПФ Співвідношення загальних активів НПФ та інвестиційного доходу, млн.грн. Динаміка кількості укладених пенсійних договорів та учасників НПФ *

Слайд 12

Діяльність НПФ Співвідношення пенсійних внесків та виплат, млн.грн. Структура пенсійних внесків станом на 30.09.2009, млн.грн. *

Слайд 13

КРЕДИТНІ УСТАНОВИ *

Слайд 14

Діяльність кредитних спілок Кількість членів КС, тис. осіб Співвідношення активів та капіталу КС, млн. грн. Динаміка залучених та виданих коштів КС, млн.грн. *

Слайд 15

Діяльність інших кредитних установ * Діяльність ін. кредитних установ, млн.грн. Діяльність юридичних осіб публічного права, млн.грн.

Слайд 16

ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ *

Слайд 17

Діяльність фінансових компаній, обсяги фінансових послуг, млн.грн. * Вид фінансової послуги 9 міс. 2007 9 міс. 2008 9 міс. 2009 Темпи приросту, % 2008/2007 2009/2008 Залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва житла 4 196,9 3 886,0 1 744,9 -7% -55% Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів 125,4 122,9 116,3 -2% -5% Надання позик 71,3 90,5 48,2 27% -47% Надання порук (поручительств) 3,8 0,0 0,3 - - Фінансовий лізинг 8,6 10,1 2,5 18% -75% Надання гарантій 4,6 22,6 7,8 395% -65% Факторинг 168,0 753,7 1 007,8 349% 34% Операції з обміну валют 6 359,4 8 254,5 12 690,9 30% 54% Операції з переказу грошових коштів 1 033,2 1 266,7 4 941,8 23% 290% Всього 11 971,2 14 406,9 20 560,5 20% 43%

Слайд 18

Основні показники з діяльності щодо будівництва житла, млн.грн. * Інформація одо вартості об'єктів будівництва, щодо яких довірителями оформлено право власності почала надходити до Держфінпослуг лише у 2008 році у зв’язку із розширенням обсягів звітної інформації, що надається регулятору. *

Слайд 19

Сума виданих кредитів з 9 місяців 2009 року становила 2 655,8 млн.грн. та у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року зросла на 61,5%. Протягом 9 місяців 2009 року ломбардами надано 5,6 млн.од. фінансових кредитів, що у 1,5 рази більше, ніж за 9 місяців 2008 року. Діяльність ломбардів, видані кредити, млн.грн. *

Слайд 20

Лізинг Вартість договорів фінансового лізингу за галузями, станом на кінець періоду, млн.грн. *

Слайд 21

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ *

Слайд 22

Контроль за належним виконанням страховиками зобов’язань за укладеними договорами страхування та перестрахування Недопущення неплатоспроможності страховиків шляхом: Встановлення вимог до чистих активів Встановлення вимог щодо розміщення коштів страхових резервів Розширення обсягу інформації для розкриття у звітних даних Підвищення прозорості діяльності страхового рику, зокрема, шляхом запровадження складання звітності за МСФЗ Напрями державного регулювання (1) Страхування *

Слайд 23

Напрями державного регулювання (2) Система НПЗ Підтримка системи НПЗ з метою підвищення функціонування НПФ, а також забезпечення адекватного механізму регулювання цих інституцій з метою захисту прав та інтересів споживачів послуг з НПЗ Забезпечення створення фінансового інструментарію для інвестиційної діяльності НПФ, який забезпечує надійність та прийнятну доходність Нагляд за справедивим та об’єктивним визначенням розміру пенсійних накопичень учасників НПФ шляхом визначення одиниці пенсійних внесків Вдосконалення системи розкриття інформації про діяльність НПФ та оптимізації звітності з НПЗ Розробка методик оцінки діяльності НПФ, та оцінки фінансових інструментів, які входять до складу активів НПФ, встановлення відповідних критеріїв ефективності Посилення взаємодії регуляторів, які здійснюють контроль у сфері НПЗ *

Слайд 24

Напрями державного регулювання (3) Фінансові компанії та кредитні установи Забезпечення фінансової стійкості фінансових компаній, шляхом: Встановлення вимог до якості їх активів; Збільшення капіталізації фінансових компаній; Запровадження елементів системи ризик менеджменту у кредитних установах, шляхом: Оцінки платоспроможності кредитора; Контролю грошових потоків; Створення системи прозорості діяльності та розкриття інформації щодо фінансового стану фінансових компаній, шляхом запровадження: МСФЗ; найкращої світової практики корпоративного управління у фінансових установах. *

Слайд 25

Дякую за увагу! www.dfp.gov.ua Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство