X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Логічні вирази та логічні операції

Завантажити презентацію

Логічні вирази та логічні операції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 1. Логічні вирази та логічні операції 10-В 23.11.2012 Алгоритми з розгалуженням «Алгоритми з розгалуженнями» Мета : вивчити поняння умови, логічного виразу та логічних операцій

Слайд 2

Алгоритми з розгалуженням Дія n Крім лінійних алгоритмів нам приходиться в житті виконувати такі алгоритми де за певних умов виконується та чи інша дія. Такі алгоритми називаються - розгалуженими Дія 3 Дія 1 Дія 2 ПОЧАТОК Введення Виведення Кінець ПОЧАТОК Введення Умова Дія 2 Дія 1 Виведення Кінець ЯКЩО ТО Інакше

Слайд 3

Алгоритми з розгалуженням Повна форма розгалуження Скорочена форма розгалуження Істинна Хибна Істинна ПОЧАТОК Введення Умова Дія 2 Дія 1 Виведення Кінець ПОЧАТОК Введення Умова Дія 1 Виведення Кінець

Слайд 4

Алгоритми з розгалуженням Якщо умова То дія 1 Інакше дія 2 все Якщо умова То дія 1 все Якщо - if То - then Інакше - else Опис команди розгалуження If then else Умова істинна Дія 1 Дія 2

Слайд 5

Алгоритми з розгалуженням Умова – це вираз логічного (булівського) типу Результатом виконання логічного виразу є логічне значення True або False Умова - проста та складена Проста умова: х>=y, a

Слайд 6

Алгоритми з розгалуженням Логічна операція AND (і, та, кожне, обидва) Складена умова (проста умова 1) and ( проста умова 2) вірна, якщо вірні обидві простих умови. У інших випадках така складена умова невірна. Таблиця істинності логічної операції and якщо одна з умов має значення FALSE . Весь вираз буде мати значення FALSE. Операцію and називають логічним множенням. Значенняумови1 Значенняумови2 Значеннярезультату TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE

Слайд 7

Алгоритми з розгалуженням Приклади складання умов з логічною операцією AND Ствердження Умова Число Xналежитьінтервалу [-2, 5],тобто-2

Слайд 8

Алгоритми з розгалуженням Приклади обчислення логічних виразів з логічною операцією AND Програма ПоясненняРезультат Const X=10;  VarZ:Boolean; Begin  Z:=(x>2)and(x2вірно, аx0)and(b>0)and(c>0);  writeln(z); end. a=2; b=2; c=3, томуa>0вірно,b>0вірно,c>0вірно, томуівесьвиразвірний. TRUE

Слайд 9

Алгоритми з розгалуженням Логічна операція OR (або, хоча б одне) Складена умова (проста умова 1) or (проста умова 2) не вірна, якщо не вірні обидві простих умови. У інших випадках така складена умова вірна. Таблиця істинності логічної операції or Обчислюючи складену умову з логічною операцією or, можна не перевіряти значення другої умови, якщо одна з умов має значення TRUE . Весь вираз буде мати значення TRUE. Операцію or називають логічним додаванням. Значенняумови1 Значенняумови2 Значеннярезультату FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE

Слайд 10

Алгоритми з розгалуженням Приклади складання умов з логічною операцією OR Твердження Умова Хоча б одне з чисел X та Y додатне (x>0)or(y>0) Натуральне число X закінчується цифрою 2 або 3 (x mod 10=2)or(x mod 10=3) Точка з координатами X та Y належить I або IIІ чверті координатної площини (X>0)and(y>0)or(x

Слайд 11

Алгоритми з розгалуженням Приклади обчислення логічних виразів з логічною операцією OR

Слайд 12

Алгоритми з розгалуженням Логічна операція XOR (тільки одне, при різних) Складена умова (проста умова 1) xor (проста умова 2) вірна, при різних значеннях операндів. При однакових значеннях операндів така складена умова невірна. Таблиця істинності логічної операції xor Обчислюючи складену умову з логічною операцією xor, потрібно перевіряти значення обох умов. Логічну операцію xor називають рос. „исключающее или”. Без цієї операції можна обійтись, але її використання значно скорочує запис.

Слайд 13

Алгоритми з розгалуженням Приклад складання умови з логічною операцією XOR Ствердження Умовабезxor Умовазxor Тільки одне з чисел X та Y парне (x mod 2=0)and(y mod 20) or (x mod 20)and(y mod 2=0) (x mod 2=0) xor (y mod 2=0)

Слайд 14

Алгоритми з розгалуженням Приклади обчислення логічних виразів з логічною операцією XOR Програма Пояснення Результат Const X=1; y=-1;  VarZ:Boolean; Begin  Z:=(x*yx);  writeln(z); end. X=1; y=-1, томуx*yxневірно.Тобтопростіумовимаютьрізні значення, тому весьвиразвірний. TRUE Const X=1; y=2;  VarZ:Boolean; Begin  Z:=(x*yx);  writeln(z); end. X=1; y=2; томуx*yxвірно.Тобтопростіумовимаютьоднаковівірнізначення, тому весьвиразневірний. FALSE Const X=2; y=1;  VarZ:Boolean; Begin  Z:=(x*y=3)xor(y>x)and(x+y>2);  writeln(z); end. X=2; y=1; Спочаткуобчислюєтьсязначенняпростихумов:   x*y=3невірно   y>xневірно   x+y>2вірно. Потімобчислюєтьсялогічнаопераціяand. (y>x)and(x+y>2)–невірно.Тодіпершаумова-невірна, другаумова-невірна,значенняоднаковіівесьвиразневірний. FALSE

Слайд 15

Алгоритми з розгалуженням Логічний префікс NOT (не). Складена умова not (умова 1) вірна, якщо (умова 1) невірна. І навпаки, складена умова невірна, якщо (умова 1) вірна. Таблиця істинності логічної операції not Значення умови 1 Значення результату FALSE TRUE TRUE FALSE

Слайд 16

Алгоритми з розгалуженням Приклади складання умов з логічною операцією NOT Ствердження Умовабезnot Умовазnot Число X неналежіть інтервалу[-2, 5] (x5) Not((x>=-2)and(x

Слайд 17

Алгоритми з розгалуженням Приклади обчислення логічних виразів з логічною операцією NOT ПРОГРАМА ПОЯСНЕННЯ Результат Const X=10;  VarZ:Boolean; Begin  Z:=not((x>=1)and(x=1)and(x=1)and(x=1 –вірно,not(x>=1) –невірно.Наступнаопераціяand, уякоїпершаумованевірна, томузначеннядругоїумовиможнанеобчислювати, весьвиразбуденевірний FALSE

Слайд 18

Алгоритми з розгалуженням

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука