X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Завантажити презентацію

ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ П е т р у к В і р а А н д р і ї в н а Доктор педагогічних наук, професор, академік міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки

Слайд 2

У ПРОЦЕСІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ ВИЯВЛЕНА НИЗКА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖ: державними вимогами щодо підготовки конкурентоспроможних працівників і низьким рівнем їхньої фахової компетентності; новітніми реформами в освіті та науково-методичним забезпеченням освітніх закладів; наближенням системи освіти України до світових стандартів і низьким рівнем умінь самостійної роботи студентів; необхідності якісної фундаментальної підготовки і скороченням годин аудиторних занять для циклу цих дисциплін; сучасними вимогами до викладачів і їхньою фактичною педагогічною майстерністю.

Слайд 3

Модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання Д И С Ц И П Л І Н И Загальнотехнічні Спеціальні Гуманітарні Фундаментальні Фахова компетентність Професійна компетентність

Слайд 4

Професійна спрямованість викладання фундаментальних дисциплін це: сприяння розвитку у студентів ціннісного ставлення до обраної професії, формуванню інтересу до спеціальності і діяльності в обраній галузі виробництва, розвитку професійно важливих якостей і моральних рис, які закладають базові основи професійної компетентності; забезпечення фундаментальної підготовки студентів з урахуванням програмного рівня (стандарту) теоретичних знань, умінь і навичок з предметів циклу; формування підсистеми теоретичних знань і практичних умінь, які сприяють: засвоєнню спеціальних (профільних) дисциплін; оволодінню професією, застосуванню цих знань у різних умовах майбутньої практичної діяльності з урахуванням зміни науково-технічних процесів;

Слайд 5

Шляхи реалізації професійної спрямованості викладання фундаментальних дисциплін: Аналіз і уточнення змісту фундаментальних дисциплін, що відповідають спеціальним дисциплінам. Наприклад, з величезної кількості розділів вищої математики для загального курсу у технічному ВНЗ треба відібрати тільки ті розділи і теми, що мають подальше застосування у спеціальних курсах, предметах та інших фундаментальних дисциплінах для кожної спеціальності. Професійна спрямованість теоретичного матеріалу (супроводження прикладами зі спеціальних дисциплін, майбутньої професії; міжпредметний зв'язок з іншими фундаментальними дисциплінами). На практичних заняттях, при виконанні лабораторних робіт обов’язково (де це можливо) поряд з розв’язуванням стандартних задач розв’язувати прикладні задачі з технічним змістом відповідної спеціальності. У процесі розв’язання прикладних задач використовувати алгоритми розв'язання, математичне моделювання. Розглядати різні методи розв’язування технічних задач у процесі поступового викладання логічно пов’язаного теоретичного матеріалу. Обов’язково робити висновки після отримання результату розв’язання прикладних задач з точки зору інших дисциплін, виробництва.

Слайд 6

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Мета професійно спрямованих занять - формування базового рівня професійної компетентності

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ЗАПРОПОНОВАНОЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Слайд 11

МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ (результати педагогічного експерименту) Експериментальна група; 1 – високий 2 – достатній 3 – середній 4 – низький - - Контрольна група

Слайд 12

Результати порівняння показників сформованості базових професійних компетенцій у студентів 2 – го курсу навчання

Слайд 13

Наші пропозиції створити єдиний інженерний професійно спрямований курс фізико-математичних дисциплін для технічних ВНЗ, що забезпечить перехід на більш високий рівень викладання всіх технічних дисциплін; забезпечити навчальний процес фундаментальних дисциплін інноваційними методиками на основі телекомунікаційних технологій, тобто: створити "банк" інноваційних технологій, які розроблені і доступні сьогодні в Україні; розробити інноваційні, професійно спрямовані методики для фундаментальних дисциплін із застосуванням міжпредметних зв’язків; організувати регулярне видавництво методичних матеріалів для викладачів, в яких можна ознайомитись з методичними системами, методиками організації навчального процесу з будь-яких навчальних предметів для формування професійно значущих якостей майбутніх випускників; змінити підхід до навантаження викладачів фундаментальних дисциплін, стимулювати їхню працю над розробками методичних матеріалів для навчального процесу

Слайд 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне