X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С

Завантажити презентацію

Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю.С.

Слайд 2

Місія та цілі підприємства 1. Ієрархія цілей підприємства 2. Визначення місії підприємства 3. Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії 4. Бачення і місія фірми

Слайд 3

Ієрархія цілей підприємства Після діагностики, аналізу та прогнозування змін середовища підприємства визначають головні орієнтири його діяльності – місію і цілі.

Слайд 4

Ієрархія цілей підприємства Цілі підприємства – це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.

Слайд 5

Ієрархія цілей підприємства ФУНКЦІЇ ЦІЛЕЙ: критеріїї для прийняття рішень; ініціатива або мотив дій персоналу; інструмент управління (вимоги до персоналу, визначення напрямків розвитку підприємства); координація (безконфліктність прийняття рішень, узгодження дій підрозділів); контроль (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

Слайд 6

Ієрархія цілей підприємства Цілі мають бути: Науково-обгрунтованими; Конкретними (цифри і факти); Реальними, досяжними (нереальні призводять до демотивації виконавців); Не суперечити законодавству; Зрозумілими виконавцям (однозначні для сприйняття, чіткі);

Слайд 7

Ієрархія цілей підприємства Вимірюваними (можна оцінити виконання); Гнучкими (коригуються залежно від змін середовища); Адекватними зовнішньому і внутрішньому середовищу; Сумісними, взаємо погодженими (не суперечать одна одній, з місії випливають довгострокові цілі, а з них - короткострокові);

Слайд 8

Ієрархія цілей підприємства Коректними (сформульовані економічно грамотно, відповідають дійсності); Прийнятними (влаштовували і об’єктів, і суб’єктів впливу); Деталізованими по структурних підрозділах і функціональних службах підприємства.

Слайд 9

Ієрархія цілей підприємства Основні сфери, в яких підприємства встановлюють свої цілі: позиція на ринку; доходи підприємства; впровадження інновацій; робота з клієнтами; ефективний менеджмент; потреби та добробут співробітників; соціальна відповідальність.

Слайд 10

Ієрархія цілей підприємства Формування цілей Аналіз середовища і пошук цілей. Вибір і встановлення цілей для підприємства в цілому та аналіз їх реалізуємості і відповідності вимогам. Побудова ієрархії цілей (дерева цілей). Перегляд і уточнення цілей в процесі реалізації стратегії.

Слайд 11

Ієрархія цілей підприємства Приклади формулювання цілей: досягти лідируючого положення в галузі шляхом збільшення частки ринку до __%; забезпечити випуск наступних товарів в обсягах___; досягти наступних показників якості __; скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на __ днів; вийти на наступні нові ринки до наступних дат; знизити витрати на одиницю продукції на __; освоїти такі нові види товарів і послуг __

Слайд 12

Ієрархія цілей підприємства Ієрархія цілей конкретизація цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня та доведення їх до кожного виконавця. Ранжування, декомпозиція цілей.

Слайд 13

Ієрархія цілей підприємства Співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії: а) цілі вищого рівня мають ширший характер і більший часовий інтервал для досягнення; б) цілі нижчого рівня є засобом досягнення цілей вищого рівня.

Слайд 14

Ієрархія цілей підприємства Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить внесок у досягнення цілей підприємства в цілому. Ранжування проводиться за допомогою декомпозиції цілей, яка вимагає побудови „дерева цілей».

Слайд 15

Ієрархія цілей підприємства „Дерево цілей” – це графічне зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.

Слайд 16

Ієрархія цілей підприємства Вимоги до побудови «дерева цілей»: на кожному рівні сукупність цілей, підцілей, завдань повинна відповідати обсягам і вкладатися в строки виконання цілей вищого рівня; відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних рівнях „дерева цілей»;

Слайд 17

Ієрархія цілей підприємства декомпозиція місії і мети на всіх рівнях повинна проводитись за одним методологічним підходом; цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах, строках з визначенням конкретних виконавців.

Слайд 18

Ієрархія цілей підприємства Побудова «дерева цілей»: генеральна мета розкладається на окремі складові; генеральна мета досягається за умови виконання підцілей; для досягнення кожної підцілі визначаються конкретні заходи (що, коли, хто, як).

Слайд 19

Визначення місії підприємства Місія – найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства, як правило, зовнішнього спрямування, що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в суспільстві.

Слайд 20

Визначення місії підприємства Головними принципами формування місії є: Стислість і декларативність формулювання (інколи одним реченням, гаслом). В місії відсутні конкретні цифри росту і розвитку підприємства, засоби досягнення успіху. Зовнішня спрямованість на потенційного споживача.

Слайд 21

Визначення місії підприємства Основні цільові групи, інтереси яких треба враховувати при визначенні місії: власник підприємства; співробітники підприємства; споживачі продукції; ділові партнери; органи місцевого самоврядування, які взаємодіють з підприємством.

Слайд 22

Визначення місії підприємства Фактори, що впливають на формулювання місії (за Ф.Котлером): Стан середовища підприємства. Ресурси підприємства. Історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія. Стиль діяльності власників і менеджерів. Специфічні особливості підприємства.

Слайд 23

Визначення місії підприємства Місія є базою: для розробки і узгодження цілей; для розробки планів на підприємстві; для об’єднання дій персоналу; для відносин із зовнішніми суб’єктами.

Слайд 24

Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії Зміст місії може включати параметри: опис товарів і послуг, які пропонуватиме підприємство; характеристика ринків – визначення основних споживачів, на яких розрахована продукція підприємства;

Слайд 25

Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії основні цілі підприємства, подані через якісні характеристики: порівняння, зростання, згортання, стабілізації; декларативна характеристика технологій та інновацій: найпрогресивніші інноваційні технології, новітні досягнення науки;

Слайд 26

Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії філософія підприємства – основні погляди і цінності, що визнаються всіма членами колективу і є основою мотивації дій; внутрішня концепція підприємства: конкурентоспроможність продукції і підприємства, свої сильні сторони; зовнішня концепція підприємства, її імідж: проголошення відповідальності перед споживачами, регіоном, суспільством.

Слайд 27

Бачення і місія фірми Приклади формулювання місії: Г.Форд місію своєї кампанії сформулював так: «Ми постачаємо людям дешевий транспорт». Місія фірми «Соні»: «Здійснюючи прогрес, служити всьому світу». Інші приклади: «Що добре для країни, то добре для фірми» «Ми допомагаємо зрозуміти світ» «Смакує по-домашньому («Верес») Місія може формулюватися і ширше.

Слайд 28

Бачення і місія фірми Whirlpool Corporation Стати компанією, яка лідирує в задоволенні потреб місцевих та іноземних покупців в товарах тривалого використання та послугах. Для виконання цього ми повинні бути найкращими в тому, що ми робимо, мати висококваліфікований персонал, виробляти якісну продукцію і надавати послуги, спрямовані на постійне задоволення запитів покупців у всьому світі. Маrriot Надання послуг з розміщення й обслуговування, з метою створення стійкого, довготривалого й взаємовигідного співробітництва з клієнтами, співробітниками, акціонерами і суспільством.

Слайд 29

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне