X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інклюзивне навчання

Завантажити презентацію

Інклюзивне навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інклюзивне навчання

Слайд 2

План роботи 1 частина Нормативно-правова база та документація. Інклюзивна освіта у Новій українській школі. Особливості діяльності Інклюзивно-ресурних центрів. Стан запровадження інклюзивного навчання в Україні. 2 частина Практична

Слайд 3

У новому Законі про освіту, що набрав чинності 28.09.2018: наведено тлумачення: інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. інклюзивне освітнє середовище — це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. у статті 20 остаточно врегульоване питання інклюзивного навчання, де відповідно до частини першої: заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання осіб з ООП але у разі звернення особи з ООП або її батьків такий клас утворюється в обов’язковому порядку.

Слайд 4

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 № 872 Пунк 6 У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками. Діяльність працівників психологічної служби (практичних психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні кабінети.

Слайд 5

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.08.2017 № 588

Слайд 6

Корекційно-розвиткова робота - комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.

Слайд 7

Інклюзивна освіта в Новій українській школі З 2017 року розвиток інклюзивної освіти увійшов до пріоритетних напрямів Нової української школи. У 2017/2018 навчальному році впровадження інклюзивного навчання здійснювалося на виконання: Закону України «Про освіту» Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затв. розпорядженням КМУ від 23.11.2015 № 1393-р доручення Прем’єр-міністра України від 04.05.2017 № 15455/6/1-17 до пункту 2 розділу ІІ Протоколу першого засідання Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» від 31.03.2017. 06.09.2018 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 04.07.2018 № 8556. Так, ЗУ «Про загальну середню освіту» доповнено статтею 161 «Інклюзивне навчання».

Слайд 8

ІРЦ працюють з дітьми з ООП від 2 до 18 років шляхом:

Слайд 9

проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, зокрема й IQ (здійснює практичний психолог центру) розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги участь педагогічних працівників центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у ЗЗСО та ЗДО, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних ЗЗСО з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою їх батьків або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини

Слайд 10

надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з ООП щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям консультування батьків або законних представників дітей з ООП стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з ООП потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються

Слайд 11

організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів Постанова «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 № 545

Слайд 12

Динаміка збільшення кількості шкіл, які мають інклюзивні класи (2016/2017-2017/2018 н.р.р.) регіональний розріз Складено за даними інклюзивної та позашкільної освіти МОН України

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне