X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 8.150108“МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ" ТА 8.150109 "РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 8.150108“МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ" ТА 8.150109 "РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 8.150108 “МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ" ТА 8.150109 "РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Слайд 2

Актуальність дослідження Підготовка фахівців регіонального та місцевого управління пов’язується з соціально-економічним розвитком територій шляхом більш повного та ефективного залучення в господарський оборот їх ресурсного потенціалу, використан- ня переваг територіального поділу і кооперації праці на ос- нові розширення повноважень та підвищення відповідальності регіональних і місцевих органів влади за вирішення поточних проблем і формування перспективних завдань територій. Це вимагатиме від державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування фундаментальних знань з питань регіонального та місцевого розвитку, застосування на практиці нових форм та методів управління територіями.

Слайд 3

Основні наукові результати розроблено профіль компетенцій фахівця з питань регіонального управління; розроблено профіль компетенцій фахівця з питань місцевого самоврядування; розроблено зміст дисциплін спеціалізації “Організація регіонального управління” та “Регіональний розвиток” спеціальності “Регіональне управління”; розроблено зміст дисциплін спеціалізацій “Організація місцевого самоврядування” та “Місцеве господарювання” спеціальності “Місцеве самоврядування”; підготовлено методичне забезпечення спеціалізації “Організація регіонального управління” та “Регіональний розвиток” спеціальності “Регіональне управління”; підготовлено методичне забезпечення спеціалізацій “Організація місцевого самоврядування” та “Місцеве господарювання” спеціальності “Місцеве самоврядування”; досліджено особливості сучасного стану регіонального та місцевого розвитку; досліджено інновації публічного адміністрування на місцевому рівні.

Слайд 4

Апробація одержаних результатів Основні наукові результати НДР апробовано на 21 вітчизняних і міжнародних науково-теоретичних та практичних конференціях.

Слайд 5

Практичне впровадження результатів НДР Впроваджено у навчальний процес галузеві стандарти: освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців за спеціалізацією С.09.1 "Організація регіонального управління" та спеціалізацією С.09.2 "Регіональний розвиток" спеціальності 8.150109 "РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"; освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців за спеціалізацією С.08.1 "Організація місцевого самоврядування" та С.08.2 "Місцеве господарювання" спеціальності 8.150108 "МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ“; Окремі результати наукового дослідження були використані департаментом регіональної політики Міністерства регіонального розвитку і будівництва України (довідка про впровадження від 3 серпня 2010 р. №3/3-3/764 ); асоціацієй малих міст України (акт впровадження від 2 серпня 2010 р.); Вінницькою обласною державною адміністрацією (акт впровадження від 27 квітня 2010 р.); міською радою м. Могилева-Подільського Вінницької області (акт впровадження від 4 серпня 2010 р.).

Слайд 6

Практичне впровадження результатів НДР видано 1 підручник, 3 навчальних посібника, 5 методичних рекомендацій; опубліковано 16 наукових статей у фахових виданнях; з 1 вересня 2010 року в НАДУ здійснюється підготовка фахівців за спеціалізаціями “Регіональне управління” та “Місцеве самоврядування”.

Слайд 7

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік галузеві стандарти: освітньо- кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та освітньо-професійна програма (ОПП) - 4; звіт за тематикою роботи -1; кількість виданих наукових праць - 34.

Слайд 8

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2011 рік 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 8.150108 “МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ” ТА 8.150109 “РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” (продовження НДР) 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне