X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Атестація педагогічних працівників

Завантажити презентацію

Атестація педагогічних працівників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Якісний склад педкадрів за стажем роботи

Слайд 4

Нормативно-правова база Планування роботи в атестаційний період Діяльність атестаційної комісії Атестація педагогічних працівників Підвищення фахової майстерності Реалізація самоосвітньої діяльності вчителя Педагогічна діагностика

Слайд 5

З високими моральними рисами; З відповідною педагогічною освітою й належним рівнем професійної підготовки; Який здійснює педагогічну діяльність; Який забезпечує результативність і якість своєї роботи; Фізичний і психічний стан якого дає змогу виконувати професійні обов”язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти. ( Із Закону України “Про загальну середню освіту” (п.1 ст.24).

Слайд 6

Слайд 7

Демократизм Гласність Всебічність Систематичність Колегіальність Доступність Спрямованість Самовдосконалення Моральне і матеріальне заохочення

Слайд 8

учителі Учителі-дефектологи Вихователі ГПД Логопеди Педагоги-організатори Соціальні педагоги Практичні психологи

Слайд 9

Які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи менш ніж 3 роки Які перебувають на тривалому лікуванні та у відпустці з догляду за дитиною до 3-річного віку.

Слайд 10

подати заяву на позачергову атестацію подати заяву на відмову від чергової атестації,якщо на це є підстава на обов’язкове ознайомлення зі змістом атестаційного листа не пізніше, ніж за 10 днів до засідання атестаційної комісії На обов’язкове отримання другого примірника атестаційного листа під розпис після рішення атестаційної комісії

Слайд 11

аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень учнів, тестування участь вихованців у Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін, у конкурсах і змаганнях аналізу участі педагога в навчально-виховному процесі школи врахування думок колег, батьків та учнів

Слайд 12

До 20 вересня адміністрація школи видає наказ “ Про створення атестаційної комісії” До 10жовтня атестаційна комісія приймає: - списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації - заяви від педагогічних працівників на позачергову атестацію - заяви на відмову від атестації - подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання - подання про присвоєння працівнику більш високої кваліфікаційної категорії До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки працівників, що атестуються, графік роботи атестаційної комісії. Працівники ознайомлюються з графіком під підпис. До 15 березня атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються. До 1 березня керівник закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності у міжатестаційний період. До 1 квітня атестаційна комісія: - розглядає атестаційні листи, проводить підсумкове засідання та ухвалює відносно кожного працівника рішення ( в присутності працівника чи без нього) ( п.3.4) - протоколи завіряють своїми підписами всі члени атестаційної комісії з обов’язковим позначенням результатів таємного голосування. - на підставі рішень атестаційної комісії адміністрація школи видає наказ “ Про результати атестації” протягом 5 днів після засідання комісії.

Слайд 13

Планування роботи в атестаційний період Перспективне 2012р. 2015р. Зорій Н.М. 1. Рожанська Г.В. Стронь М.С. 2. Чеховський Р.Я. Івашків В.В. 3. Шищак О.М. 2013р. 2016р. 1. Куцій С.Ю. 1. Костишин Ж. Р. 2. Рибчак С.А. 2. Федорович Р.М. 3. Боринець С.Б. 3. Олексюк С.С. 4. Лисів Н. О. 2014р . 5. Чеховська С.М. Сем’янчук Г.Є. 6.Зорій О. М. Поточне 2012р. Зорій Н.М. Стронь М.С. Івашків В.В. Куцій С. Ю.

Слайд 14

План атестації педагогічних працівників Заходи Термін Відповідальний Відмітка про виконання Переглянути перспективний план атестації вчителів, внести необхідні зміни серпень директор Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації вересень директор Підготовити й видати наказ “ Про здійснення атестації педпрацівниками у навчальному році” До 20 вересня директор Прийняти заяви про позачергову атестацію або відмову від неї До 10.10 Заст. директора Внести питання атестації у план методичної роботи жовтень Заст. директора Розглянути подані документи, затвердити графік атестації,довести його під підпис до осіб, що атестуються До 20.10 Атестаційна комісія

Слайд 15

Поновити куточок “ Атестація в школі” жовтень Заст.директора Надати в райвно відомості про атестацію педпрацівників на кваліфікаційну категорію “ спеціаліст вищої категорії” та присвоєння( підтвердження)педагогічного звання жовтень директор Підготувати бланки атестаційних листів встановленого зразка листопад діловод Здійснити кваліметричні дослідження з метою визначення рейтингу педагогів, що атестуються Лютий-березень психолог Провести відкриті уроки та позакласні заходи Згідно індивідуального плану Учителі, що атестуються Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки,виконати контрольні зрізи знань з метою об’єктивного оцінювання роботи вчителя Жовтень-березень До 15.03 Атестаційна комісія

Слайд 16

Перевірити ведення шкільної документації: календарні плани, журнали, учнівські зошити та щоденники. Протягом атестаційного періоду Заст.директора Ознайомити педагогів з їхніми характеристиками ( під підпис) За 10 днів Секретар атест.комісії Провести засідання атестаційної комісії, розглянути атестаційні матеріали За графіком Голова атест. комісії Видати наказ за результатами атестації директор Внести в особові справи педагогів , що атестувались, необхідні зміни діловод Звіт про підсумки атестації подати до управління освіти директор

Слайд 17

Циклограма атестації педагогічних працівників Алгоритм атестаційних заходів Термін виконання Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію вересень Ознайомлення з основними вимогами до атестації в школ вересень Курсова підготовка Вересень-березень Участь в тестуванні, анкетуванні Січень-лютий Звіт про участь у роботі методоб’єднань березень Результати вивчення та впровадження в практику ППД лютий Звіт про особисті творчі досягнення березень Участь у конкурсі “ Учитель року” Грудень-січень Відкриті уроки Протягом навч.року Відкриті виховні заходи Протягом навч.року Результативність олімпіад Грудень-лютий Творчий звіт “ Від атестації до атестації” березень Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації Березень-квітень

Слайд 18

План індивідуальної підготовки вчителя Зорій Н.М. до атестації у 2011-2012н.р. Зміст роботи Термін Вик. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію До 1 жовтня Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками педпрацівників , для яких встановлено кваліфікаційні категорії До 20 жовтня Консультація з членом атестаційної комісії про порядок атестації Сем’янчук Г.Є. Проведення відкритих уроків: Тема уроку:Іван Липа. Дарунок Долі і вміння ним скористатися. Поведінка братів-близнят - різні життєві шляхи Тема уроку:Способи творення дієслів. Не з дієсловами. 15.04.2011р. 16.11.2011р Проведення позакласних заходів Тема заходу:” Мово моя українська, мово моя материнська Тема заходу:Голодомор 1932-33р. в Україні –геноцид українського народу 09.11.2011р. Листопад 2010р. Виступ на педагогічній раді з теми:Спільна робота класного керівника з батьками. Виступ на засіданні МО з теми:Формування системи виховної роботи в напрямку духовності учнів.

Слайд 19

І засідання (жовтень) Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. Затвердження плану роботи комісії,графіка атестації. ІІ засідання (грудень) Про процес вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Вироблення рекомендацій окремим педагогам,які атестуються. ІІІ засідання (березень) Про результати вивчення роботи вчителів, які атестуються. Розгляд і оцінювання атестаційних матеріалів. Ухвалення рішення. ІV засідання (квітень) Про підсумки атестації.

Слайд 20

Система неперервної освіти вчителів Зовнішній рівень Самоосвіта Курси підвищення класифікації Творчі відрядження Конференції, семінари всіх рівнів Майстер-класи Внутрішкільний рівень Психолого-педагогічні семінари, тренінги Дидактичні тренінги Комп’ютерні курси Творчі групи Робота над індивідуальною методичною проблемою Робота з літературними джерелами Виступи на засіданнях кафедр Атестація педагогічних працівників

Слайд 21

Підвищення фахової майстерності Курсова перепідготовка Діагностування рівня педмайстерності Школа молодого педагога Робота творчих лабораторій Підвищення класифікації за місцем роботи Індивідуальний план підвищення педмайстерності Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду Робота інформаційно-методичного центру Самоосвіта Традиційні та нетрадиційні форми роботи Робота МО та творчих груп

Слайд 22

Особиста методична картка вчителя, що атестується Прізвище, ім’я, по батькові Зорій Наталія Миколаївна Рік народження 11.10.1967 р. Освіта вища Посада вчитель Пед. Стаж 24, зокрема в даній школі 12 Нагороди Грамота обласного відділу освіти за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови ( 2006, 2007рр.) Курси 2011р. Проблема, над якою працюю Культура мовлення на уроках української мови Відкриті уроки: 1. “Іван Липа. Дарунок долі і вміння ним скористатися. Поведінка братів-близнят – різні життєві шляхи.”(5 клас) 2. “Способи творення дієслів. Не з дієсловами” (7 клас) Заходи: 1. “Мово моя українська, мово моя материнська.” 2. “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – геноцид українського народу.” Переможці олімпіад Досвід, що використовую

Слайд 23

Оцінювання діяльності педагогічного працівника ( Пам’ятка вчителю, що атестується) І. Під час атестації звертати уваги на: 1. Рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності. 2. Глибину і якість навчальних досягнень учнів. 3. Використання оптимальних форм і методів на уроках та в позакласній роботі. 4. Методичну активність педагогів ( запровадження інноваційних технологій у навчальну та виховну роботу, методичні ідеї, знахідки тощо). 5. Керівництво науковою роботою учнів. 6. Підготовку переможців і призерів олімпіад. 7. Володіння державною мовою України. 8. Участь у роботі МО. 9. Роботу вчителя як класного керівника. 10. Оснащення педагогічного процесу ( кабінет, якість дидактичного матеріалу).

Слайд 24

ІІ. Учитель, що атестується, повинен підготувати: Плани: календарні, поурочні, самоосвіти. Дидактичний матеріал, яким користується. Кабінет. Матеріали роботи класного керівника: плани виховної роботи; психолого-педагогічні спостереження; конспекти виховних заходів; протоколи батьківських зборів. ІІІ. Під час оцінювання діяльності вчителя слід врахувати його участь у громадському житті колективу Відповідно до затвердження форми атестаційного листа, вивчення роботи та оцінювання діяльності педагогічного працівника доцільно здійснювати за такими напрямами: Рівень професійної діяльності педагога за оцінкою адміністрації школи. Професійна діяльність педагога на рівні МО. Рівень професійної діяльності в школі, визначений його колегами. Рівень професійної діяльності педагога в оцінці учнів. Рівень професійної діяльності діяльності педагога в оцінці батьків учнів.

Слайд 25

АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності адміністрацією закладу № Критерії оцінювання Ступінь оцінювання за критеріями: 1б. 2б. 3б. 1 Рівень теоретичної підготовки з предмета викладання 2 Рівень практичної підготовки з предмета викладання 3 Результативність роботи(участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, які відбувалися в міжатестаційний період) 4 Наявність власних методик викладання, педагогічних технологій, методичних розробок тощо 5 Участь у поширенні інноваційного педагогічного досвіду (організація семінарів, нарад, читань, публікацій, видань тощо) 6 Рівень відкритих навчально-виховних заходів, які прово див педагог у міжатестаційний період 7 Внесок у створення (поповнення) матеріально-технічної бази закладу (кабінету) 8 Допомога колегам у роботі 9 Рівень виконавчої дисципліни 10 Рівень загальної культури

Слайд 26

АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності методичним об'єднанням № Критерії оцінювання Ступінь оцінювання за критеріями: 1б. 2б. 3б. 1 Наукове обгрунтування досвіду роботи, застосування педагогічних інновацій, педагогічних технологій 2 Розробка та видання методичних рекомендацій, посібників, підручників за міжатестаційний період 3 Поширення та впровадження інноваційного педагогічного досвіду 4 Надання практичної допомоги колегам у роботі 5 Надання допомоги молодим педагогам (наставництво, практична допомога тощо) 6 Ефективність та результативність роботи в методичному об'єднанні 7 Участь у фахових семінарах, конференціях тощо

Слайд 27

АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності колегами по роботі № Критерії оцінювання Ступінь оцінювання за критеріями: 1б. 2б. 3б. 1 Рівень загальнопедагогічної підготовки 2 Уміння організувати навчально-виховний процес та ефективність навчально-виховної роботи 3 Надання дієвої допомоги молодим учителям та іншим педагогічним працівникам 4 Впровадження інноваційного педагогічного досвіду в практику роботи освітніх установ 5 Внесок у створення (поповнення) матеріально-технічної бази закладу (кабінету) 6 Рівень і ефективність роботи з батьками учнів (вихованців) 7 Рівень виконавчої дисципліни 8 Авторитет серед учнів (вихованців) 9 Прояв моральних рис (порядність, чесність тощо) 10 Рівень загальної культури

Слайд 28

АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності учнями № Критерії оцінювання Ступінь оцінювання за критеріями: 1б. 2б. 3б. 1 Уміння педагога цікаво організувати вивчення предмета, який він викладає. 2 Уміння педагога цікаво організувати роботу факультативу, гуртка, секції 3 Глибина знань, які дає вчитель 4 Ерудиція педагога (глибина знань з певних галузей) 5 Свідома дисципліна на заняттях, які проводить педагог 6 Справедливість педагога стосовно інших людей 7 Вимогливість педагога стосовно себе 8 Авторитет педагога в учнівському середовищі

Слайд 29

АНКЕТА оцінюваний педагогічної діяльності батьками учнів № Критерії оцінювання Ступінь оцінювання за критеріями: 1б. 2б. 3б. 1 Рівень і глибина знань (розвитку дитини), які, з вашої точки зору, дає педагог вашій дитині 2 Позитивний вплив педагога на виховання вашої дитини 3 Зацікавленість вашої дитини в уроках (заняттях) які проводить педагог 4 Зацікавленість вашої дитини в роботі факультативу, гуртка, секції яку веде педагог 5 Ставлення педагога до вашої дитини 6 Авторитетність педагога для вас як для батьків дитини 7 Прояв моральних рис (порядність, чесність тощо) 8 Рівень загальної культури педагога

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне