X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологія мислення і інтелекту. Патологія мислення і інтелекту

Завантажити презентацію

Психологія мислення і інтелекту. Патологія мислення і інтелекту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Психологія мислення і інтелекту . Патологія мислення і інтелекту Підготував доц. Несторович Я.М.

Слайд 2

“ Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики – такий діалектичний шлях пізнання істини, пізнання об’єктивної реальності”.

Слайд 3

Мисленням називається психічний процес, який полягає у розкритті зв`язків і залежності між предметами і явищами. Це вища форма узагальненого і опосередкованого ( через слово) відображення у свідомості людини найбільш суттєвих властивостей предметів і явищ об’єктивної дійсності та їх взаємозв’язків.

Слайд 4

Мислительні операції Аналіз – мислительний поділ осмисленого матеріалу на складові частини і виділення окремих ознак елементів, властивостей. Синтез – мисленне з’єднання в одне ціле окремих частин. Порівняння – полягає у встановленні схожості і (або) відмінності між предметами і явищами. Узагальнення – виділення головних загальних, найбільш характерних ознак для певного предмету, явища, ситуації Абстракція – виділення окремих ознак об’єкта, що вивчається.

Слайд 5

Конкретизація – мислительна операція, протилежна абстракції Класифікація – це поділ і наступне об’єднання предметів чи явищ більш загальним поняттям Систематизація – мислений розподіл предметів і явищ в певному порядку у відповідності з існуючими між ними зв’язками.

Слайд 6

Види мислення за формою існування Наглядно – дійове (практичне) - задача вирішується безпосередньо в дії, практичній діяльності. Характерне для дітей і вищих тварин. Наглядно – образне мислення повязане з конкретними образами, ситуаціями, змінами в них. Словесно – логічне (абстракне, теоретичне, понятійне) –оперування поняттями, судженнями, умовиводами. Задача в вирішується в словесній (вербальній) формі.

Слайд 7

За характером розумової діяльності виділяють: Мислення каузальне – причинно-наслідкове Вірус грипу грип Паличка tbc туберкульоз Мислення кондіціональне Враховуються умови виникнення того чи іншого явища (грип -переохолодження Tbc – неповноцінне харчування)

Слайд 8

Форми мислення Поняття – це відображення найбільш суттєвих, найбільш загальних властивостей і якостей предметів та явищ, виражене мовним знаком-словом: “дерево”, “людина”, “стіл” Судження – відображає істотні зв’язки між предметами і явищами: - вода гасить вогонь - не все те золото, що блистить Умовивід – висновок, зроблений з кількох суджень: - всі метали – провідники електрики, - мідь – метал, мідь – провідник електрики.

Слайд 9

Способи умовиводів: Індукція – рух думки від одиночних тверджень до загального знання. Дедукція – рух думки від більш загального до менш загального – (всі тіла при нагріванні розширюються, значить камінь теж розширюється). Інтуіція – стислий у часі, недостатньо усвідомлюваний безпосередній акт без попереднього логічного обмірковування.

Слайд 10

Якості (продуктивність мислення) Широта Конкретність Глибина Самостійність Критичність Гнучкість Послідовність Темп Стандартність чи оригінальність Дотепність Кмітливість Винахідливість

Слайд 11

Розлади мислення Кількісні : Пришвидшення – аж до скакання ідей Уповільнення – аж до зупинки Якісні порушення: за механізмом В’язкість (деталізація) Персеверація Стереотипія Вербігерація Резонерство Паралогічне Розірваність (розчеплення) Шизофазія (словесна мішанина)

Слайд 12

Первинна безладність (інкогеренція) Аутистичне Символічне Ментизм Порушення за змістом: Нав’язливі ідеї – раптово виникаючі думки, чужі змісту свідомості людини в даний момент, критичне ставлення до них, прагнення позбутись їх: нав’язливі спогади, страхи.

Слайд 13

Надцінні ідеї – судження, що виникають внаслідок реальних обставин, але займають домінуюче значення у свідомості людини завдяки яскраво вираженому емоційному забарвленню. Відсутня критика і недостатня корекція.

Слайд 14

Маячні ідеї – неправильний умовивід, судження, що виникає на хворобливому грунті, не відповідає дійсності, не піддається критиці і корекції, має характер непохитного переконання. Маячні ідеї за змістом: Переслідування Стосунку (відношення) Впливу Іпохондричне Величі Неповноцінності, гріховності самоприниження, самозвинувачення

Слайд 15

Виділяють первинне і вторинне маячення - первинне: порушення логіки, системи суджень при збереженні чутливого пізнання - вторинне: на фоні порушення сприйняття (ілюзій, галюцинацій) виникають маячні ідеї Наприклад: смакові галюцинації – маячення отруєння

Слайд 16

Основні маячні синдроми Параноїдний с-м: наявні маячні ідеї різного змісту, часто мало систематизовані, які поєднуються із порушенням сприймання: ілюзіями, галюцинаціями, явищами психічного автоматизму, страхом, розгубленістю, тощо. Різновидом параноїдного синдрому є с-м Кандінського-Клерамбо, який включає в себе психічні автоматизми.

Слайд 17

Виділяють асоціативний, сенсорний і руховий психічні автоматизми Асоціативний(ідеаторний): відчуження власних процесів мислення: спочатку зміни темпу мислення, явища ментизму, втрата контролю над думками,с-м відкритості думок, с-м відлуння думок(інші повторюють думки хворого). з часом –“передача думок“, ”телепатія“, “розмови розумом”. Це психічні галюцинації, а коли приєднується акустичний компонент, то це вербальні псевдогалюцинації.

Слайд 18

Нерідко – сенестопатії із впевненістю в їх “зробленості”+ вплив на фізіологічні ф-ції: псують апетит, нюх,смак,затримують сечовиділення, спричинюють статеве збудження. Це сенсорний автоматизм. Руховий автоматизм: спочатку окремі, непотрібні мимовільні жести або мімічні рухи, далі – більш складні дії та вчинки.”Хтось рухає моїми руками”,”говорить моїм язиком”. особливо яскраво відчуження”Я” проявляється при маяченні метаморфози: перетворенні субєкта в іншу особу, навіть іншої статі, тварину, неживий предмет.

Слайд 19

Слайд 20

Паранойяльний синдром характеризується наявністю систематизованого монотематичного маячення, пов’язаного з реальними подіями, але факти реальності відображаються упереджено,відповідно до маячення, іноді при формальному збереженні логічної структури доводів, але ці доведення мають 1-бічний, упереджений характер. Паронойяльні психопати. Парафренний синдром містить абсурдні, фантастичні ідеї величі, особливої місії (Ісус Христос), надприродності, як правило, на фоні зниження інтелекту, нерідко включає явища психічного автоматизму та псевдогалюцинації.

Слайд 21

Патологія інтелекту Інтелект – це сума знань, умінь, навичок, вміння набувати нові знання і використовувати їх на практиці, особливо в новій, незвичній ситуації. Інтелект формується в основному до 5–ти років, а після 5-ти років здобувається лише знання Порушення інтелекту -Інфантилізм – це універсальне чи часткове відставання від вікового рівня фізичного і інтелектуального розвитку. -Олігофренія (малоумство) – більш важкий недорозвиток інтелекту внаслідок причин, які діяли внутрішньоутробно або в ранньому дитинстві (до 3 років).

Слайд 22

Виділяють 3 ступені важкості: Дебільність Імбецильність Ідіотія

Слайд 23

Слайд 24

Деменція (набуте недоумство) виникає внаслідок різних причин, що діють упродовж життя Деменція Тотальна (дифузна, глобальна): прогресивний параліч, стареча деменція Парціальна (лакунарна): церебральний атеросклероз Псевдодеменція: Пуерилізм, синдром здичавіння, Ганзеровський синдром.

Слайд 25

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія