X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологічний супровід розвитку

Завантажити презентацію

Психологічний супровід розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Психологічний супровід розвитку обдарованості  особистості учня

Слайд 2

“Немає необдарованих дітей - є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку”. (І. Мороз) Спеціалістів не можливо ростити з безініціативних людей, які не розвинули свій особистий творчий потенціал, і тому необхідно займатися пошуком та навчанням, розвитком талантів не тільки на ранніх етапах дитячого розвитку, а і в старшому шкільному віці.

Слайд 3

Завдання семінару: В ході семінару ми спробуємо перекинути місток від фундаментальних проблем природи обдарованості, інтелекту і творчих здібностей до практичної роботи з обдарованими та здібними дітьми. Розглянемо систему роботи та етапи психологічного супроводу обдарованих та здібних учнів. В тренінговій формі познайомимось з практичними вправами щодо розвитку соціально-комунікативної компетентності, нестандартного мислення, зниження стану напруги.

Слайд 4

Мета психологічного супроводу: створення умов для виявлення, підтримки та розвитку здібних та обдарованих дітей, їхньої особистісної та соціальної самореалізації, професійного самовизначення, збереження психологічного та фізичного здоров'я.

Слайд 5

Завдання супроводу: сприяння формуванню позитивної  Я-концепції; розвиток соціально-комунікативної компетентності, розвиток лідерських якостей учнів; розвиток емоційної стійкості, формування навичок саморегуляції; розвиток психологічної компетентності педагогів та батьків.

Слайд 6

Обдарованість - це системна якість психіки, якість, що розвивається протягом життя та визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних) результатів у одному чи декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. (Д.Богоявленська, В.Шадриков) Рівні здібностей: здібності – обдарованість – талант - геніальність. Здібності - індивідуальні особливості, які дають змогу в рівних умовах успішно опановувати певну діяльність. Здібності мають відношення до успішного виконання будь-якої діяльності, але, разом із тим, не зводяться до самих знань, умінь і навичок, хоча і зумовлюють легкість і швидкість набуття цих знань. (Б. Теплов)

Слайд 7

Глосарій: Творчість - продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення. Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі. Талановита дитина – дитина, яка володіє дуже високим ступенем здібностей, при чому ці здібності вже значною мірою реалізувалися в конкретних, суспільно значимих продуктах. При чому обов’язкова наявність творчого начала та домінування вроджених якостей. Геніальність - найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини.

Слайд 8

Відповідно до теорії Дж.Рензулли, обдарованість є сполучення трьох основних характеристик: інтелектуальних здібностей (перевищуючих середній рівень); креативності (несхожість, нестандартність рішень); наполегливості (мотивація, орієнтована на задачу)

Слайд 9

Передумовою творчого розвитку є: домінуюча роль пізнавальної мотивації; дослідницька творча активність; оригінальність мислення; можливість прогнозування і передбачення; здатність до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі інтелектуальні, естетичні, моральні оцінки

Слайд 10

На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута? А. вроджена (генетично закладена) Б. більше вроджена, ніж набута В. однаково Г. більш набута, ніж вроджена Д. набута (розвинулась в процесі життя)

Слайд 11

Риси обдарованих дітей «+» вже відомо, «-» суперечить вашим уявленням, «!» є цікавим і неочікуваним, «?» незрозуміло, є бажання дізнатися більше

Слайд 12

Слайд 13

Здібності:

Слайд 14

Етапи психологічного супроводу Діагностичний Виявлення здібних і обдарованих дітей шляхом спостереження, вивчення продуктів діяльності, анкетуваннябатьків, учителів, психодіагностики (інтелектуальний, мотиваційний компонент, творчі здібності) Поглиблена діагностика: емоційний стан, інтереси та схильності, індивідуально-психологічні особливості темпераменту, характеру, самооцінки, соціальний статус в колективі. Підсумок діагностичного етапу: - створення інформаційної бази даних здібних та обдарованих дітей; створення індивідуальної психолого-педагогічної картки здібної (обдарованої) дитини; вироблення рекомендацій для всіх учасників НВП щодо психологічної підтримки та розвитку учнів; розробка індивідуальної програми психологічного супроводу.

Слайд 15

Психоло- гічнапідтримка, корекція,розвиток особистостіучня 1.Допомога у проходженні індивідуального освітнього маршруту. 2.Консультації за проблемами (самовизначення, самоорганізації, емоційної саморегуляції,тривожності, міжособистісних стосунків тощо). 3. Психологічна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 4.Корекційно-розвиваюча,тренінговаробота.

Слайд 16

Психоло- гічнапідтримка, корекція,розвиток особистостіучня адаптація учня в групі однолітків, формування позитивної Я-концепції, розвитоктворчих здібностей, розвиток лідерських якостей, формування навичок подолання стресових ситуацій, розвиток комунікативної компетентності, подолання труднощів у процесі спілкування з однолітками й дорослими, ефективна організації навчальної праці,прийомисамоорганізації. В старшому шкільному віці особливу значущість набуває діяльність по професійному супроводу школярів, навчання їх навичкам ефективного використання часу,цілепокладанню, створенню часової перспективи майбутнього.

Слайд 17

Формування педагогічного колективу, готового працювати з обдарованими учнями. 1.Робота творчих груп із проблем обдарованості дітей. 2. Розробка рекомендацій по роботі з обдарованими та здібними учнями. 3. Організація та проведення семінарів, круглих столів, консультацій, консиліумів з питання роботи з обдарованими та здібними учнями.

Слайд 18

Просвіта батьків Тематичні батьківські збори 2. Індивідуальні консультації 3. Консультування, надання рекомендацій: Особистість і проблеми обдарованої дитини. Як викликати підлітка на відвертість. Поради батькам щодо виховання обдарованої дитини в сім’ї. Труднощі на шляху розвитку обдарованої дитини. Як їх перебороти.

Слайд 19

Моніторинг ефективності роботи зі здібними та обдарованими учнями Аналіз результатів діяльності учасників педагогічного процесу та побудова перспективи подальшої роботи.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія