X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психологічний супровід розвитку креативної особистості дитини

Завантажити презентацію

Психологічний супровід розвитку креативної особистості дитини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Психологічний супровід розвитку креативної особистості Практичний психолог вищої категорії Вищетарасівської ЗОШ I-III ступенів Шарий В.А.

Слайд 2

Дж.Гілфорд у психодіагностиці творчих можливостей виділяє два типи мислення : * конвергентне ( послідовне , логічне , односпрямоване ); * дивергентне (альтернативне, таке , що суперечить логіці ).

Слайд 3

КРЕАТИВНІСТЬ ( від лат.creatio – творення)- творчий дух, творчий потенціал індивіда , його творчі здібності ,що виявляються не тільки в оригінальних продуктах діяльності , але й у мисленні , почуттях та спілкуванні з іншими людьми. Мислення Спілкування Окремі види діяльності

Слайд 4

Слайд 5

Показники креативності ( за Дж.Гілфордом) швидкість думки - кількість ідей, що виникають за одиницю часу; гнучкість думки - здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу; оригінальність - здатність генерувати ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих поглядів; допитливість - чутливість до проблем у навколишньому світі; здатність до розробки гіпотези; ірреальність - логічна незалежність реакції від стимулу; фантастичність - повна відірваність відповіді від реальності при наявності логічного зв'язку між стимулом і реакцією; здатність вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу; здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі;

Слайд 6

Параметри креативності ( за Є.П. Торрансом ) Легкість - швидкість виконання текстових завдань. Гнучкість - число переключень з одного класу об'єктів на інший у ході відповідей. Оригінальність - мінімальна частота даної відповіді до однорідної групи. Точність виконання завдань.

Слайд 7

Слайд 8

Методики комплексного дослідження інтелекту : методика Дж. Айзенка ; шкільний тест розумового розвитку(ШТРР); інтелектуальна шкала Д. Векслера ( дитячий варіант); методика Р.Кеттелла; тест структури інтелекту Р. Амтхауера ; Р. Мейлі ; Г.І. Россолімо ; прогресивні матриці Дж . Равена; тест математичних аналогій В.Н.Дружиніна; субтест «Умозаключення» з інтелектуального теста Фланагана; тест технічного мислення;

Слайд 9

Методики діагностики креативності : опитувальник креативності Рензуллі ; методика невербальної креативності У. Торранса ( Воронін А.Н) діагностика творчих здібностей Е.Е.Тунік; діагностика вербальної активності С. Мєдніка ( А.Н. Воронін) ; опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом ; короткий ( вербальний ) тест творчого мислення П. Торранса; методика СОНА ( спонтанний опис нерегламентованої активності) ; тест на творчу уяву «Кола»; методика ВЕРБАЛЬНА та НЕВЕРБАЛЬНА ФАНТАЗІЯ; Опитувальник креативності Джонсона ; методика «креативного поля» Д. Б. Богоявленської ; анкети для вивчення здібностей, схильностей, нахилів.

Слайд 10

Умови формування творчого мислення, три стратегії: 1) індивідуалізація освіти; 2) дослідне навчання; 3) проблематизація. Компонентний склад креативних здібностей : - Творче мислення; - Творча уява; - Застосування методів творчості учнями в процесі виконання творчих завдань

Слайд 11

Структура психологічної служби в роботі з творчо обдарованими учнями

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу : Адміністрації: Забезпечуйте системність у роботі, що передбачає розробку індивідуальних програм. Організовуйте роботу по виявленню потенційно обдарованих дітей. Створюйте розгалужену сітку гуртків. Забезпечуйте введення психологічних дисциплін у навчальний процес. Роботу з творчо обдарованими дітьми організовуйте на основі співпраці вчителів, психологів, батьків.

Слайд 18

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу: Педагогам: Створення умов для природного самовираження учня (доброзичливість, толерантність, тактовність у взаєминах з учнями). Навчати учнів діяти незалежно (не надавати прямих вказівок). Постійне вивчення сильних та слабких сторін учнів; у роботі – спирання на сильні сторони. Привчання учнів до навичок самостійного вирішення проблем. Сприяння ініціативі учнів, позитивне ставлення та заохочення до діяльності.

Слайд 19

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу: Батькам: Ведення щоденника спостережень за розвитком дитини, аналіз процесу розвитку. Спонукання до знаходження дитиною самостійного вирішення проблем. Навчання спілкуванню із дорослими. Терпляче ставлення та відверті відповіді на запитання дітей. Сприймання дитини такою, якою вона є, не порівнюючи її з іншими дітьми.

Слайд 20

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу: Учням: Навчання самоорганізації. Навчання контролю своїх емоцій. Самостійне попередження перевантаження. Навчання спілкуванню (знаходити теми для інших, бути гарним слухачем). Дотримання гігієни розумової праці, навичок релаксації.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія