X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Експертиза психологічного інструментарію

Завантажити презентацію

Експертиза психологічного інструментарію

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Експертиза психологічного інструментарію

Слайд 2

Наказ МОН України № 330 від 20.03.2001р. “Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України”

Слайд 3

Терміни проведення експертизи: Експертиза психологічного інструментарію проводиться 3 рази на рік: листопад січень квітень

Слайд 4

Основні напрямки соціально-психологічних досліджень у ЗНЗ: Визначення психологічної готовності дітей до школи; Дослідження психологічної адаптації; Дослідження пізнавальної сфери дітей; Профдіагностика; Дослідження особливостей особистості; Дослідження міжособистісних стосунків; Дослідження особливостей навчально-виховного процесу.

Слайд 5

Основні напрямки соціально-психологічних досліджень у ДНЗ: Дослідження адаптації новоприбулих дітей; Дослідження психофізіологічних особливостей дітей раннього віку; Діагностика психічних вікових новоутворень та виявлення порушень у розвитку (дітей різних вікових категорій); Дослідження емоційної сфери; Дослідження міжособистісних стосунків; Дослідження готовності дітей до школи; Дослідження особливостей навчально-виховного процесу.

Слайд 6

Вимоги до організації дослідження Психодіагностичні методики повинні бути: Валідними; Надійними; Адаптованими в певному етнічно-культурному просторі; Повно описані; Мати змістовні роз'яснення щодо їх використання

Слайд 7

Схема програми психологічного дослідження 1. Визначення проблеми дослідження. Передбачає опис наявної проблемної ситуації та потреби, доцільності подолання труднощів, що виникли в навчально- виховному процесі. 2. Визначення об'єкта і предмета дослідження Обов'язково вказати вікову категорію обстежуваних дітей. Об'єктом може виступати психічне явище певної категорії учнів (дітей), які підлягають дослідженню. Предмет - це завжди окремі психічні властивості, стани, процеси, функції, види поведінки, діяльності і спілкування, взаємозв'язки між психічними явищами, характеристики певних явищ тощо.

Слайд 8

3. Створення гіпотези, визначення мети, постановка завдань. 4.0бгрунтування вибору методів і методик та опис психодіагностичного інструментарію за схемою: Назва методики Автор Літературне джерело Яку функцію (якість, явище,особливість тощо) досліджує Назва шкал, що використовуються. Критерії оцінки та інтерпретації даних Термін проведення дослідження Схема програми психологічного дослідження

Слайд 9

ПЕРЕЛІК психодіагностичних методик, що використовуються в роботі практичного психолога _________________________________________________________________________ (назва навчального закладу, ПІБ) № Назва методики, автор, джерело Спрямованість методики Для якого віку використовується Для розв'язання якого завдання використовується Примітка 1. Визначення психологічної готовності дітей до школи

Слайд 10

ПЕРЕЛІК психокорекційних програм, що використовуються в роботі практичного психолога ____________________________________________________________________ (назва навчального закладу, ПІБ) № Назва програми, автор, джерело Спрямованість програми Для якого віку використовується Для розв'язання якого завдання використовується Примітка 1. Адаптаціяновоприбулих дітей до умов навчального закладу

Слайд 11

Форма титульної сторінки авторської корекційно-розвивальної (просвітницької) програми ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням педради (методради) Рішенням міської експертної комісії ЗОШ (ДНЗ) №____ КУ “Лисичанський методичний центр” Від “___” ________20___р. від “___”__________20__р. , протокол №__ Голова міської експертної комісії ____________________________ Назва програми _____________________________________________________________________ Автор (автор-упорядник) _________________________________________________________ (ПІБ психолога, навчальний заклад)

Слайд 12

Правила оформлення психокорекційної програми Пояснювальна записка Тематичний план Розписані заняття Список використаної літератури (не менш 8-10 джерел) Додатки

Слайд 13

Пояснювальна записка включає: Мету програми (сприяти; розвивати; формувати); Завдання програми (розвивати, сприяти, формувати, діагностувати, коригувати); Перелік методів та форм, які були використані під час занять; Перелік діагностичних методик; Структура програми занять; Тематичний план (кількість занять, годин); Тривалість занять; Критерій добру дітей до корекційної групи, їх кількість; Очікувані результати від роботи (підвищення рівня…, розвиток… тощо).

Слайд 14

Структура заняття Тема заняття Мета заняття (встановлення…, створення…, розвиток…, формування…, стимулювання… тощо) Обладнання (кольорові олівці, аркуші паперу, таблиці, картки, пісочниця, мультимедійне обладнання, аудіоапаратура, музичний супровід тощо) Хід заняття (назва вправи чи гри, кількість використаних хвилин, інструкція для дітей чи психолога, хід гри)

Слайд 15

Список літератури Джерела розташовані в алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів; Друкується на мові оригіналу; Складають відповідно чинних стандартів (ДСТУ 3582-97 “ Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила ”.

Слайд 16

Додатки Кожний додаток починається з нової сторінки; Позначаються послідовно великими літерами української абетки (крім літер І, Є, Ї, Й, О, Ч, Ь). Наприклад, “ Додаток А”; Має заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту; До додатків можна включати анкети, тести, таблиці цифрових даних, протоколи досліджень, інструкції та опис методик, ілюстрації допоміжного характеру.

Слайд 17

Алгоритм написання просвітницької програми І. Пояснювальна записка: Обґрунтування написання програми. Форма роботи (гурток, факультатив, додаткові заняття). Загальна кількість годин, кількість занять і час одного заняття. Вікова категорія дітей, на яку направлена програма. Мета. Завдання. Етапність роботи або структура. Види робіт (ігри, тренінги, заняття, лекції, бесіди…). ІІ. План – сітка (або навчальний план) з розбивкою тем за годинами ІІІ. Основна частина Опис кожної теми і кожного заняття. Якщо входять ігри – вказується мета і завдання або спрямованість кожної гри. ІV. Додатки (якщо є). V. Список використаних джерел.  

Слайд 18

БАЖАЮ УСПІХІВ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія