X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація науково-методичного посібника С. Сельченкової і К. Селіверстової «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика розрахунку»

Завантажити презентацію

Презентація науково-методичного посібника С. Сельченкової і К. Селіверстової «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика розрахунку»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація науково-методичного посібника С. Сельченкової і К. Селіверстової «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика» Доповідач: к.п.н., доцент, старший науковий співробітник відділу архівознавства К. Селіверстова

Слайд 2

Сучасне українське архівознавство розглядає поняття “експертиза цінності” як певний спосіб (метод), за допомогою якого, на підставі функціонального аналізу фондоутворювачів (тобто їх структури, функцій, компетенції, видів діяльності і взаємозв’язків), всебічного вивчення документів (типів, видів, форм, змісту), застосування конкретних нормативних і методичних посібників з відбору документів (переліків, номенклатур справ) визначають строки зберігання документів залежно від їх історичного, наукового, культурного, соціально-правового чи практичного значення, і якими після проведення певної процедури відбору комплектується державний, комунальний чи інший архів. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 3

Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» (2007 ) закріплено таке групування критеріїв цінності документів: 1) критерії походження: •функціонально-цільове призначення юридичної особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в житті суспільства; • час і місце створення документа; Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 4

2) критерії змісту: • значущість інформації, що міститься в документі (унікальність і типовість); • повторення інформації документа в інших документах; • вид документа; • оригінальність документа; Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 5

3) критерії зовнішніх ознак: • форма фіксації та передачі змісту, засвідчення і особливості оформлення документа; • стан збереженості документа. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 6

Поняття «експертиза цінності документів» належить радянському архівознавству. Хоча слово «експертиза» латинського походження, але архівісти в переважній більшості країн ним не послуговуються: французькою – tri, англійською – appraisal, датською – selection, німецькою - bewertung, wertermittlung, італійською - іelezione, іспанською - expurgo, tria seleccion. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 7

Вперше термін «експертиза» щодо оцінювання документів почали вживати в 1920-ті роки. В 1925 р. в Україні були створені експертні комісії, а розділ у підручнику 1927 р. відомого українського архівіста В.Романовського мав назву «Експертиза підозрілих документів», в якому йшлося про «засади оцінки документів», «принципи експертизи актового матеріалу», його палеографічні особливості – тобто про те, що ми сьогодні визначаємо як критерії зовнішніх особливостей. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 8

Мета дослідження – зафіксувати теоретико-методичні надбання з питань експертизи цінності документів, а також комплексно ознайомити архівістів з проблемою, що, на наш погляд, могло б сприяти подальшим дослідженням і служити стимулом розвитку архівознавчої думки, особливо в напрямку вдосконалення системи професійних критеріїв експертизи. Об’єкт дослідження – документальний комплекс управлінської документації, яка є універсальною та фіксує найбільш повно і точно окремі події й факти суспільного життя. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 9

Цільове призначення посібника: узагальнити досвід радянського, вітчизняного, зарубіжного архівознавства з експертизи цінності документів та їх відбору на постійне зберігання, визначивши внесок українських архівістів у теорію і практику експертизи, надати на сучасній науковій та нормативно-правовій базі обгрунтування існуючій системі оцінок документів, виробити нові підходи у застосуванні принципів і критеріїв експертизи цінності документів із врахуванням потреб суспільства в архівній документній інформації. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 10

Базою для розроблення нових підходів у застосуванні критеріїв експертизи стали дослідження вітчизняних архівістів пострадянської доби з теоретичних і методичних питань експертизи цінності документів, а саме: дисертаційне дослідження С. Сельченкової «Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки», а також роботи І. Антоненко, В. Купченко, національний підручник з архівної справи; досить значна нормативно-методична документація, що регулює питання оцінки і відбору документів до НАФ, періоду після 1991 р. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 11

Структура посібника: передмова, три розділи, висновки, список джерел і літератури. У передмові вказано на актуальність теми, визначені мета, завдання, хронологічні межі й база дослідження. Розміщення матеріалу за розділами обумовлено темою посібника, який послідовно розкриває історію (перший розділ), теорію (другий розділ) і методику (третій розділ) експертизи. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 12

Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика З М І С Т З історії становлення і розвитку експертизи цінності документів Теоретико-методологічні засади експертизи цінності документів Організаційно-методичні засади експертизи цінності управлінських документів РОЗДІЛ I РОЗДІЛ II РОЗДІЛ III

Слайд 13

Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика РОЗДІЛ I. З історії становлення і розвитку ЕЦД 1.1. Експертиза цінності документів у радянському і сучасному українському архівознавстві 1.2. Основні підходи щодо оцінки і відбору документів на архівне збереження в зарубіжному архівознавстві

Слайд 14

Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика Р О З Д І Л II. Теоретико-методологічні засади ЕЦД 2.1. Зміст поняття «ЕЦД» 2.2. Аналіз поглядів на проблему ЦД 2.3. Основні принципи ЕЦД 2.4. Система критеріїв експертизи 2.5. Методи, що застосовуються в ЕЦД

Слайд 15

Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика РОЗДІЛ III. Організаційно-методичні засади ЕЦ управлінських документів 3.1. Управлінські документи як основна складова частина ННАФ 3.2. Організація ЕЦД 3.3. Особливо-сті методики ЕЦД 3.4. Нормативні та методичні посібники з ЕЦД

Слайд 16

З усіх архівних технологій експертизі належить найвідповідальніша роль у формуванні НАФ: 1) Моделювання – створення прогностичних моделей; 2) Експертиза цінності і відбір документів для внесення до НАФ або вилучення з нього; 3) Комплектування архіву; 4) Організація документів НАФ (розподіл по системі архівних установ, пофондова та внутрішньофондова систематизація, облік). Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 17

Етапи експертизи цінності документів: – експертиза цінності типологічних документальних комплексів і видів документів; – експертиза цінності документальних фондів юридичних осіб; – експертиза цінності документів у складі документальних фондів юридичних осіб; – експертиза цінності документів у складі НАФ. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 18

Еспертиза цінності документів забезпечує: - оцінку і відбір РДІ до НАФ, постійне оновлення складу документів, моніторинг та корегування якості НАФ на всіх етапах його функціонування; - впорядкування документування управлінської діяльності -моделює надходження сучасних документів (переліки); - постійне співробітництво з авторами створюваних документів, - зв'язок суспільства з майбутніми користувачами РДІ. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 19

В посібнику використано архівні документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (фонд 14) та опубліковані офіційні документи і наукові джерела. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика

Слайд 20

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! Доповідач: к.п.н., доцент, старший науковий співробітник відділу архівознавства Катерина Трифонівна Селіверстова

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука