X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прості і складні речовини

Завантажити презентацію

Прості і складні речовини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.. Чисті речовини і суміші. ». Урок №9

Слайд 2

Мета: Закріпити уявлення про атомно-молекулярну будову речовини; сформувати знання про прості та складні речовини, органічні та неорганічні речовини, чисті речовини та суміші, природні та штучні суміші; ознайомитися з найпоширенішими простими і складними речовинами довкілля; навчитися розрізняти окремі чисті речовини та суміші.

Слайд 3

Завдання для роботи на дошці. Намалюйте молекулу води і поясніть її будову. Намалюйте молекулу кисню і поясніть її будову.

Слайд 4

Дайте відповіді на запитання В яких агрегатних станах речовини відбувається дифузія? Наведіть приклади. Що таке атом? Чим атом відрізняється від молекули? Що називають дифузією? Чому дифузія відбувається швидше в гарячих рідинах, ніж у холодних?

Слайд 5

Фронтальна бесіда Що називають агрегатним станом речовини? В якому агрегатному стані можуть перебувати речовини? Наведіть приклади різного агрегатного стану води? В якому агрегатному стані речовина стискується? Для якого агрегатного стану речовини характерна текучість? Чи має рідкий стан форму? Чи має рідкий стан об’єм? Чи має форму та об’єм газоподібний стан речовини? В якому агрегатному стані речовина займає весь об’єм?

Слайд 6

Фронтальна бесіда Чим тверда речовина відрізняється від рідкої? Чим тверда речовина відрізняється від газоподібної? Що називають дифузією? Від чого залежить дифузія? Де дифузія відбувається швидше у газах чи рідинах? Чому? Чи є дифузія у рідких речовин? Приклади.  Чи є дифузія у газоподібних речовин? Приклади. Чи є дифузія у твердих речовин? Приклади. Як впливає температура на дифузію?

Слайд 7

План Прості і складні речовини. Неорганічні й органічні речовини. Значення простих і складних речовин для людини. Чисті речовини і суміші. Повітря — природна суміш.

Слайд 8

Речовин які ми використовуємо у побуті.

Слайд 9

Чим відрізняються між собою слідуючі речовини О2, Н2, Н2О, СО2? 

Слайд 10

Молекули яких речовин показані на малюнку

Слайд 11

Речовини, утворені хімічними елементами одного виду, називають простими (наприклад, озон, графіт, алмаз).

Слайд 12

Які елементи входять до складу води? Вода є простою чи складною речовиною?

Слайд 13

Речовини, утворені за допомогою різних хімічних елементів (атомів), називають складними (наприклад, вода, повітря, цукор).

Слайд 14

Прості речовини утворені з атомів одного хімічного елемента, а складні — з атомів різних хімічних елементів.

Слайд 15

складаються з атомів одного елемента складаються з атомів двох і більше елементів Чому в природі існує більше складних речовин, ніж простих?

Слайд 16

Речовину, що містить лише частинки однієї речовини, називають чистою.

Слайд 17

речовину, утворену сукупністю кількох чистих речовин, які не втратили своїх властивостей, називають сумішшю

Слайд 18

Види сумішей Однорідна Неоднорідна Не можна, навіть використовуючи мікроскоп, виявити частинки інших речовин Неозброєним оком або за допомогою мікроскопа можна знайти частинки інших речовин

Слайд 19

Пригадайте, що входить до складу повітря? Повітря є сумішшю чи чистою речовиною? Це природна чи штучна суміш?

Слайд 20

Слайд 21

Заповніть таблиці, навівши приклади відомих вам простих і складних речовин, чистих речовин і сумішей. Прості речовини Складні речовини Чисті речовини Суміші

Слайд 22

Із запропонованих речовин виберіть прості та складні і запишіть їх у схему: О2, Н2, Н2О, СО2, С2Н5ОН, О3.

Слайд 23

Із наведеного переліку виберіть чисті речовини та суміші: ґрунт, газована вода, дистильована вода, кров, молоко, морська вода, залізо, мідь, дощова вода.

Слайд 24

Що знаходиться в хімічному стакані? Повітря – це суміш чи чиста речовина? Чому ви вважаєте, що повітря – суміш?

Слайд 25

Узагальнення і систематизація вивченого. Чим відрізняється проста речовина від складної? Чим відрізняється чиста речовина від суміші? Які види сумішей ви знаєте? Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідної? До якого типу сумішей належить повітря?

Слайд 26

Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінці тексту запитання. За зразком у підручнику спробувати виготовити з простого паперу фільтр.

Слайд 27

Презентація створена з використанням Інтернет-ресурсу http://images.yandex.ua/

Слайд 28

Молодці! Ви гарно працювали!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство