X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Завантажити презентацію

Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Виконав: студент групи 6Р01 «Регіональна економіка та місцеве самоврядування Щуцький Владислав

Слайд 2

План 1. Поняття, принципи, правове регулювання та ознаки зовнішньоекономічної діяльності 2.Види зовнішньоекономічної діяльності. Заборана на експорт та імпорт 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні права та обвязки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 4. Поняття та ознаки зовіншньоекономічного договору 5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Висновки Список використаної літератури

Слайд 3

Слайд 4

Значна частина міжнародних принципів зовнішньоекономічної діялності діє в межах інтеграційних угруповань. Так, принципи ЗЕД у Європейському Союзі містяться в Білій книзі (1985 р.) і включають: — контроль і оформлення документів на товари, що перетинають національні кордони; — свободу пересування осіб для працевлаштування або постійне місце проживання у будь-якій країні; — уніфікацію технічних норм і стандартів; — відкриття споживчих ринків; — лібералізацію фінансових послуг; — поступове відкриття ринку інформаційних послуг; — лібералізацію транспортних послуг; — створення сприятливих умов для промислового співробітництва з урахуванням законодавства про права на інтелектуальну і промислову власність; — усунення фіскальних бар'єрів.

Слайд 5

Правове регулювання Конституція України (зокрема, положення щодо визначення виключно законами засад зовнішньоекономічної діяльності - п. 9 ст. 92; щодо закріплення за Кабінетом Міністрів України такого повноваження, як організація та забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, - п. 8 ст. 116. Господарський кодекс України від 16 січня 2003p. Митний кодекс України від 12.12.1991 р Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» Закон України від 24.02.1994 р. "Про міжнародний комерційний арбітраж" визначає правовий статус цього юрисдикційного органу, що вирішує спори між українськими та іноземними суб'єктами господарювання за умови наявності відповідної домовленості між ними. Закон України від 02.12.1997р. «Про торгово-промислові палати в Україні» Закон України «Про регулювання товарообмінних (обмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 № 351-XIV

Слайд 6

Ознаки зовнішньоекономічної діялності : а) за своєю сутністю це господарська діяльність, тобто «діяльністю суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність»(ч.1 ст. З ГК); б) ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав; в) вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

заборона експорту та імпорту: – експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання Українського народу, що визначається згідно з законами України; – імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров’ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища; – імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду і т.д., які супере- чать відповідним нормам Конституції України; – експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності. Законами України можуть встановлюватися обмежен- ня/заборони і щодо певних методів імпортування товарів в Україну. Це стосується так званого демпінгу (демпінгового імпорту) та суб- сидованого імпорту

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Спеціальні права Суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності:

Слайд 14

спеціальні обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної:

Слайд 15

Слайд 16

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має забезпечувати: – захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; – створення рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; – заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Слайд 17

Верховній Раді України як вищому органу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать: 1) прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зо- внішньоекономічної діяльності; 2) затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України; 3) встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України.

Слайд 18

на території України запроваджуються такі правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяльності

Слайд 19

До основних повноважень Кабінету Міністрів України належать: 1) здійснення координації діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності; координування роботи торговельних представництв України в іноземних державах; 2) приймання нормативних актів управління з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України; 3) проведення переговорів й укладення міжурядових договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Слайд 20

Національний банк України здійснює облік і розрахунки понаданих і одержаних державних кредитах і позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України; здійснює інші функції відповідно до законів України («Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України» та ін.). Антимонопольний комітет України здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції.

Слайд 21

Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» відносить до органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю місцеві Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи; територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Компетенція місцевих Рад та їх виконавчих і розпорядчих органів визначається зазначеним Законом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» відносить до органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю місцеві Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи; територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Компетенція місцевих Рад та їх виконавчих і розпорядчих органів визначається зазначеним Законом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, згідно з ст. 35 останнього до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері зовнішньоекономічної діяльності належать: а) власні (самоврядні) повноваження: – укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; – сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; – сприяння у створенні на основі законодавства спільних із іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць; б) делеговані повноваження: – організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; – створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності; – забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України.

Слайд 22

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 2. Департамент зовнішньоекономічної діяльності є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Головною метою діяльності департаменту є: 1) розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розвитку міжнародних економічних зв'язків та підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав; 2) забезпечення реалізації єдиної митно-тарифної та нетарифної політики; 3) забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 4) контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності (українськими та іноземними) чинного законодавства України, міжнародного права та міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічних відносин та застосування (скасування) спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства. Структура та чисельність департаменту визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи: управління зовнішньоекономічної політики управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Слайд 23

Висновок Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. У сучасних умовах ЗЕД держав являє собою систему економічних відносин, які складаються при обміні ресурсами між країнами та їх економічними суб'єктами. Економічні відносини запроваджують усі аспекти економічного життя держави: виробництво, торгівлю, інвестиційну сферу та фінанси. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керівники та спеціалісти в процесі прийняття тих чи інших рішень керуються рядом принципів, які декларуються у спеціальних документах або є своєрідною нормою, звичаєм. Сучасна система ЗЕД характеризується певними рисами. Створення нового механізму зовнішньоекономічних зв'язків передбачає вирішення трьох основних блоків проблем: формування необхідної законодавчої бази, створення відповідного економічного середовища, розвиток інституційних структур, що регулюють зовнішньоекономічні зв'язки.

Слайд 24

Список літератури 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003p. 3. Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» 4. Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» 5. Закону України «Про захист національного виробника від субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 р 6. Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. 7. Постанова Кабінету Міністрів «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» від 20 серпня 2014 р. № 459  8. Наказ Міністерствао Економічного розвитку і торгівлі Ураїни «Про затвердження Положення про департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності» від 3 квітня 2015 року N 328 9. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство