X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Суверенітет народу і державний суверенітет"

Завантажити презентацію

"Суверенітет народу і державний суверенітет"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

  Суверенітет народу і державний суверенітет: проблеми співвідношення понять.

Слайд 2

внутрішню : виражає верховенство і повноту державної вла ди відносно до усіх інших організацій у політичній системі су спільства, її монопольне право на законодавство, управління і юрисдикцію усередині країни в межах усієї державної тери торії; Відрізняють дві сторони державного суверенітету

Слайд 3

зовнішню : виражає незалежність і рівноправність держави як суб'єкта міжнародного права у взаємовідносинах з іншими дер жавами, недопустимість втручання у внутрішньодержавні спра ви ззовні.

Слайд 4

Суверенітет народу (народ - громадяни всіх національнос тей, що мешкають на території даної країни) означає верховен ство народу як джерела і носія влади, його право самому вирі шувати свою долю, безпосередньо або через представницькі ор гани брати участь у формуванні напрямку політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність .державної влади.

Слайд 5

Суверенітет держави не обов'язково припускає суверенітет народу. Суверенітет держави може поєднуватися з відсутністю суверенітету народу, з наявністю тоталітарного режиму, деспотії. Як правило (але не завжди), відсутність зовнішнього сувере нітету держави спричиняє втрату суверенітету народу як внут рішньої свободи його політичного стану. У демократичній дер жаві джерелом і основою співробітництва усіх влад є установча влада народу. Тут суверенітет народу є джерелом державного су веренітету. Яким є співвідношення суверенітету держави і суверенітету народу?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство