X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Шляхи правового захисту сім‘ї державою.

Завантажити презентацію

Шляхи правового захисту сім‘ї державою.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Шляхи правового захисту сім‘ї державою Виконав: Студент 2-Б л/с Кравченко Богдан

Слайд 2

Демократичне і правове суспільство, яке будується в Україні за її Конституцією, орієнтується на сім'ю, жінку і дитину як на вищу цінність, на визнання пріоритетності їх інтересів.

Слайд 3

Україна взяла на себе ряд зобов'язань з покращення добробуту дітей — зокрема, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. Ця Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року.

Слайд 4

Слайд 5

Упродовж 1991—2000 рр. українське законодавство щодо забезпечення прав жінок і дітей розвивалося та вдосконалювалося досить динамічно, а створена нормативна база їх правового та соціального захисту в цілому відповідає основним вимогам Оттавської хартії, напрямам європейської політики «Здоров'я для всіх», міжнародному пактові про економічні, соціальні і культурні права.

Слайд 6

Права, щодо захисту сім‘ї закріплені Конституцією України.

Слайд 7

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Слайд 8

Стаття 43.  … Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Слайд 9

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Слайд 10

Законодавство України про охорону здоров'я базується на Конституції України і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я.

Слайд 11

Розділ VII  ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ

Слайд 12

Стаття 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров'я матері та дитини …Охорона здоров'я матері та дитини забезпечується організацією широкої мережі жіночих, медико-генетичних та інших консультацій, пологових будинків, санаторіїв та будинків відпочинку для вагітних жінок і матерів з дітьми, ясел…; наданням жінці відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами з виплатою допомоги по соціальному страхуванню…; виплатою у встановленому порядку допомоги у зв'язку з народженням дитини і допомоги на час догляду за хворою дитиною; забороною застосування праці жінок на важких і шкідливих для здоров'я виробництвах…

Слайд 13

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених

Слайд 14

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я дітей і підлітків Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя. У разі порушення цього обов'язку, якщо воно завдає істотної шкоди здоров'ю дитини, винні у встановленому порядку можуть бути позбавлені батьківських прав…

Слайд 15

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Слайд 16

Стаття 61. Дитяче харчування Держава забезпечує дітей віком до трьох років виготовленими переважно на промисловій основі з екологічно чистої сировини якісними дитячими сумішами та іншими продуктами дитячого харчування. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних та інших нормативних вимог щодо продуктів дитячого харчування покладається на органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Слайд 17

Стаття 62. Контроль за охороною здоров'я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах

Слайд 18

Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку Діти з дефектами фізичного або психічного розвитку, які потребують медико-соціальної допомоги і спеціального догляду, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть утримуватися в будинках дитини, дитячих будинках та інших спеціалізованих дитячих закладах за державний рахунок. Сім'ям або особам та закладам, на утриманні яких перебувають такі діти, надається медико-соціальна допомога у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слайд 19

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей При неможливості госпіталізації або відсутності показань до стаціонарного лікування хворої дитини мати або інший член сім'ї, який доглядає дитину, може звільнятися від роботи з виплатою допомоги з фондів соціального страхування у встановленому порядку. При стаціонарному лікуванні дітей віком до шести років, а також тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують за висновком лікарів материнського догляду, матері або іншим членам сім'ї надається можливість перебувати з дитиною в закладі охорони здоров'я із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та виплатою допомоги по соціальному страхуванню у встановленому порядку.

Слайд 20

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків Виробниче навчання підлітків дозволяється відповідно до законодавства за тими професіями, які відповідають їх віку, фізичному і розумовому розвитку та стану здоров'я. Трудове та виробниче навчання здійснюється під систематичним медичним контролем.

Слайд 21

Стаття 66. Обов'язкові медичні огляди працюючих підлітків Медичний огляд підлітків є обов'язковим для вирішення питання про прийняття їх на роботу. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитись регулярно, але не рідше одного разу на рік.

Слайд 22

Втіленню закріплених Конституцією та Законом України («Основи законодавства України про охорону здоров'я») прав та гарантій матері і дитини сприяють прийняті за роки незалеж ності законодавчі та нормативні акти, програми, які стосуються охорони здоров'я матері і дитини :

Слайд 23

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державну допомогу сім'ям з дітьми

Слайд 24

П О С Т А Н О В А Про Довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства

Слайд 25

П О С Т А Н О В А Про Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності

Слайд 26

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки

Слайд 27

П О С Т А Н О В А Про Національну програму планування сім'ї

Слайд 28

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА "ДІТИ УКРАЇНИ"

Слайд 29

З огляду на несприятливу економічну і демографічну ситуацію в Україні Указом Президента була схвалена Цільова комплексна програма генетичного моніторингу в Україні на 1999 2003 рр.

Слайд 30

Крім того, з урахуванням труднощів у наданні кардіологічної допомоги дітям було затверджено : П О С Т А Н О В А Про затвердження комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби

Слайд 31

З урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, етапу здоров'я жінок та дітей і основних напрямів реформування охорони здоров'я указами Президента України у 2001 р. затверджені  У К А З Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року Національна програма «Репродуктивне здоров'я 2001—2005»

Слайд 32

Отже, прийняті за роки незалежності України законодавчі й нормативні акти щодо правового захисту сім'ї в основному відповідають міжнародним вимогам, проте потребують чіткого , впорядкування і обов'язкового дотримання.

Слайд 33

Джерела https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index https://studopedia.su/17_117627_shlyahi-pravovogo-zahistu-simi-derzhavoyu.html https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Слайд 34

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство