X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Завантажити презентацію

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ Особисті немайнові права та обов'язки дітей. Особисті немайнові права та обов'язки батьків. Майнові права батьків і дітей. Опіка, піклування, усиновлення

Слайд 2

ДИТИНА МАЄ ПРАВО: противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї; звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій; звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років; на безпосереднє спілкування, зокрема якщо хтось із батьків перебуває у надзвичайній ситуації (лікарні, місця затримання та позбавлення волі тощо); по досягненню 7 років давати згоду на зміну свого прізвища (у разі зміни прізвища обома батьками)

Слайд 3

по досягненню 14 років давати згоду на зміну свого по батькові (у разі, якщо батько змінив своє ім'я) по досягненню 10 років давати згоду спільно з батьками визначати своє місце проживання по досягненню 14 років самостійно визначати своє місце проживання, якщо батьки проживають окремо на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї

Слайд 4

Неповнолітні діти - батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно; які досягли 14 років, мають право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї дитини; у суді мають право на безоплатну правову допомогу.

Слайд 5

Обов'язки повнолітніх дітей (дочки, сина) діти, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу, та надавати їм допомогу; повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування.

Слайд 6

Батьки мають право на визначення прізвища, імені та по батькові дитини; на зміну прізвища дитини (до досягнення дитиною 7 років); на зміну по батькові дитини (якщо батько змінив своє ім'я) до досягнення нею 14 років; пріоритетне право перед іншими особами на особисте виховання дитини; залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам; обирати форми та метоли виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства

Слайд 7

на безперешкодне спілкування з дітьми, зокрема якщо хтось із них перебуває у надзвичайній ситуації (лікарні, місцях позбавлення волі тощо); на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина; звергатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень; звернутися за захистом прав та інтересів дітей І тоді, коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом;

Слайд 8

визначати місце проживання дитини (за згодою батьків до досягнення дитиною 10 років, а з 10 років - за спільною згодою батьків і самої дитини); перед іншими особами на те, щоб малолітня дитина проживала з ними; вимагати відібрання малолітньої дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення.

Слайд 9

Батьки зобов'язані забрати дитину із пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я; невідкладно, але не пізніше 1 місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в ДОРАЦС; виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини; піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя; поважати дитину.

Слайд 10

Важливо знати!!! мати та батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою; розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини; здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності;

Слайд 11

батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини, а відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства; ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом; забороняються будь-які види експлуатації та фізичні покарання дитини батьками;

Слайд 12

Майнові права батьків і дітей батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна; при вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків; майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини; майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Слайд 13

права батьків і дітей на користування житлом, яке є власністю когось із них, встановлюються законом; якщо у малолітньої дитини є майно, батьки управляють ним без спеціального на те повноваження, але вони зобов'язані вислухати думку дитини щодо способів управління її майном; при вчиненні одним із батьків правочинів (угод) щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків; батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно

Слайд 14

після припинення управління батьки зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього; неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо управління майном дитини є підставою для покладення на них обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду; дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання дітей та на невідкладні потреби сім'ї; неповнолітня дитина розпоряджається доходами від свого майна, а також має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджатися ними відповідно до ЦКУ.

Слайд 15

аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням; неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання; у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини; батьки зобов'язані передавати у користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток.

Слайд 16

Важливо знати !!! батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття; батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надати; повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Слайд 17

Опіка і піклування над дітьми - це правова форма захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, які внаслідок певних обставин не можуть здійснювати їх самостійно встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування; опіка встановлюється над малолітньою дитиною, яка не досягла 14 років; піклування встановлюється над неповнолітньою дитиною у віці від 14 до 18 років; встановлюється над дитиною органом опіки і піклування, які ведуть справи опіки та піклування, зокрема контролюють умови утримання, виконання, навчання дитини тощо.

Слайд 18

Опікуном або піклувальником може бути лише повнолітня дієздатна особа, яка дала на це письмову згоду Дитина над якою встановлено опіку має право: 1) на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку ; 2) на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності; 3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування; 4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

Слайд 19

Опікун (піклувальник) 1) зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання нею повної загальної середньої освіти; 2) мас право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини; 3) має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду 4) не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичам

Слайд 20

Слайд 21

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду Усиновленим : може бути дитина (кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується); може бути повнолітня особа, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, але лише у виняткових випадках і за рішенням суду; дитина, покинута в пологовому будинку (іншому закладі охорони здоров'я) або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути усиновлена після досягнення нею 2-місячного віку, а дитина, яку було підкинуто чи знайдено - після спливу 2 місяців з часу її знайдення; якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні

Слайд 22

Усиновлювачем дитини може бути: 1) дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини; 2) старша за дитину не менше як 15 років: різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою, ніж 45 років 3) усиновлювачем повнолітньої особи може бути повнолітня дієздатна особа (різниця у віці не може бути меншою 18 років); усиновлювачами можуть бути подружжя (має переважне право на усиновлення), а також особи, зазначені в СКУ; усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі; переважне перед іншими особами право на усиновлення однієї і тієї ж дитини має громадянин України: 1) в сім'ї якого виховується дитина; 2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється; 3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; 4) який є родичем дитини

Слайд 23

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ УСИНОВЛЕННЯ з моменту усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням; при усиновленні дитини однією особою особисті та майнові права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка; з моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права та обов'язки між особою, яка усиновлена (а в майбутньому між її дітьми, внуками), та усиновлювачем і його родичами за походженням; усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини; усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача у такому ж обсязі, який має дитина щодо своїх батьків.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство