X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Концептуальні засади реформування податкового законодавства

Завантажити презентацію

Концептуальні засади реформування податкового законодавства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Концептуальні засади реформування податкового законодавства

Слайд 2

Програма діяльності Кабінету Міністрів України схвалена постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 № 799-VII Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік (проект) Основні засади реформування податкового законодавства

Слайд 3

Цілі і завдання змін податкового регулювання: Невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Жорстка економія бюджетних коштів. Ретельний перегляд чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності. Кардинальне зменшення різного роду субсидій, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують державні фінанси та сприяють поширенню корупції. Повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, які дозволяють незаконно уникати оподаткування в Україні. Механізми реалізації програми – Закони України: «Кодекс економічного зростання» (нова редакція Податкового кодексу); Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного контролю у сфері надання податкових пільг та стимулів та децентралізації); Зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування). Програма діяльності  Кабінету Міністрів України схвалена постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 № 799-VII

Слайд 4

скорочення кількості податків і зборів; сприяння розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового (соціального) навантаження на фактори виробництва; мінімізація ризиків ухилення від сплати податків; спрощення адміністрування податків; удосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільськогосподарських підприємств; удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків і зменшенню податкових зобов’язань, а також механізмів здійснення контролю за трансфертним ціноутворенням; удосконалення надання податкових та митних пільг; адаптація податкового та митного законодавства України до законодавства Європейського Союзу та ін. Пріоритетні завдання податкової політики з прийняттям нового Податкового кодексу України Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік (проект)

Слайд 5

зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів; удосконалення розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (зокрема, зарахування до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, частини податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб); підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування; формування нових міжбюджетних відносин. Бюджетна децентралізація Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік (проект)

Слайд 6

Цілі реформування податкової системи на короткостроковий період Формування податкової системи, що сприятиме економічному зростанню та детінізації економіки. Відповідність податкових надходжень реальним можливостям економіки (податкове навантаження). Забезпечення узгодженості та збалансованості інтересів загальнодержавного управління і місцевого самоврядування. Децентралізація фіскальних повноважень на користь територіальних громад та органів місцевого самоврядування інших рівнів.

Слайд 7

1. Оптимізувати склад податкової системи України з метою її спрощення та приведення у відповідність до складу податків у класифікації державних доходів, покладеній в основу статистики державних фінансів МВФ, і класифікації податків у Європейській системі рахунків (ЄСР-95). 2. Зменшити кількість платежів на рік, витрат часу й коштів на ведення податкового обліку і сплату податків: спростити форми податкових декларацій та зменшити кількість додатків до них; упровадити електронний документообіг між платниками і контролюючими органами (впровадження електронного кабінету для всіх платників податків без виключень). Шляхи досягнення поставлених цілей

Слайд 8

Шляхи досягнення поставлених цілей 3. Побудувати взаємовідносини між податковими органами і платниками переважно на засадах партнерства: забезпечення захисту законних прав та інтересів платників податків; забезпечення виконання законодавства усіма учасниками податкових відносин та формування довіри у платників до податкової служби; підвищення якості та результативності податкового контролю завдяки: удосконалення ризикоорієнтованих моделей контролю на основі критеріїв ризику; розширення бази оподаткування за рахунок несумлінних платників податків та платників, що працюють в тіньовому сегменті економіки; запровадження подання усіма фізичними особами так званої «нульової декларації» та обов’язкового загального щорічного декларування.

Слайд 9

Шляхи досягнення поставлених цілей Знизити загальне податкове навантаження на економіку до рівнів частки податкових платежів у ВВП окремих постсоціалістичних і розвинутих країн ЄС, таких як Німеччина, Ірландія, Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія, зокрема шляхом: зменшення кількості податків і зборів; унеможливлення стягнення контролюючими органами податків і зборів понад встановлений податковим законодавством розмір.

Слайд 10

Шляхи досягнення поставлених цілей 5. Уніфікувати підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та фінансового результату за бухгалтерською (фінансовою) звітністю – визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток шляхом корегування прибутку за фінансовою звітністю на постійні та тимчасові податкові різниці по доходах і витратах та постійні податкові різниці, що виникають за окремими операціями. 6. Удосконалити систему трансфертного ціноутворення в частині відповідальності платників податку, рівня штрафних санкцій, періоду та форм звітності тощо.

Слайд 11

Шляхи досягнення поставлених цілей 7. Оптимізувати систему податкових пільг шляхом: скасування галузевих податкових пільг і запровадження інвестиційної податкової знижки та податкову знижку на Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), що рекомендуються до застосування Комісією ЄС; законодавче визначення конкретних умов надання й використання податкових пільг; введення податкових пільг за усіма податками у структуру казначейського звіту про видатки бюджетів та забезпечення вільного доступу до методики визначення втрат бюджету від надання податкових пільг; здійснення моніторингу та контролю за ефективністю використання податкових пільг.

Слайд 12

Шляхи досягнення поставлених цілей 8. Підвищити соціальну справедливість шляхом запровадження єдиної прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб за сукупністю усіх видів доходів, з урахуванням особливостей формування пасивних доходів. 9. Забезпечити детінізацію доходів фізичних осіб шляхом: надання можливості громадянам легалізувати своє майно та активи (як передумова впровадження жорстких методів контролю податкових зобов'язань) через інструменти податкової амністії та /або легалізації запровадження «нульової» декларації станом на певну дату; впровадження щорічного обов'язкового декларування активів і пасивів; запровадження непрямих методів контролю податкових зобов'язань.

Слайд 13

Шляхи досягнення поставлених цілей 10. Забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ шляхом: підвищення правової та податкової дисципліни контролюючих органів і платників; підвищення якості планування податкових надходжень до бюджету; забезпечення контролю за рухом товарів і послуг та запровадження зовнішнього обміну інформацією з країнами-партнерами та контрагентами в зовнішньоекономічній сфері; удосконалення механізму автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Слайд 14

Шляхи досягнення поставлених цілей 11. Розширити базу акцизного податку шляхом включення до переліку підакцизних товарів електроенергії та природного газу, які входять до гармонізованої номенклатури товарів у країнах – членах ЄС. 12. Зменшити можливості ухилення від сплати акцизного податку та усунути подвійне оподаткування акцизним податком операцій з постачання моторних палив, до складу яких додається біоетанол. 13. Встановити справедливу плату за користування надрами, засновану на принципі рентного доходу, що дозволить змінити пропорцію його розподілу між надрокористувачами і державою на користь останньої .

Слайд 15

Шляхи досягнення поставлених цілей 14. Привести систему оподаткування АПК у відповідність з вимогами СОТ і ЄС, зокрема: гармонізувати спеціальний режим оподаткування ПДВ у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства зі спільним режимом фіксованої ставки ПДВ для фермерів у країнах ЄС; скасувати фіксований сільськогосподарський податок з одночасною можливістю використання сільськогосподарськими товаровиробниками спрощеної системи оподаткування (єдиного податку); привести рівень орендної плати за використання земельних ділянок до економічно обґрунтованого з урахуванням потенціалу сільськогосподарських земель та технологічних особливостей її використання; розширити базу податку за землю за рахунок земель, які тимчасово не використовуються в агропромисловому виробництві.

Слайд 16

Шляхи досягнення поставлених цілей 15. Забезпечити місцеві бюджети надійними джерелами надходжень: податок на нерухоме майно, перетворивши його на податок з широкою базою і ставками, диференційованими в залежності від площі нерухомості; запровадити оподаткування комерційної нерухомості; включити до складу місцевих податків плату за землю; запровадити місцеву надбавку до ставок екологічного податку за викиди, скиди забруднюючих речовин тощо (у диференційованих розмірах від 0% до 200%); відновити у складі місцевих податків податок з реклами.

Слайд 17

Шляхи досягнення поставлених цілей 16. Забезпечити поступове наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС, зокрема: запровадити положення Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість (протягом 5 років*); запровадити Директиви Ради № 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року та № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року стосовно загальних умов акцизного та про структуру та ставки акцизного податку на тютюнові вироби (кодифікація) (протягом 2 років*), за винятком статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19, для яких графік імплементації буде встановлений Радою Асоціації; гармонізувати структуру акцизних податків на спирт та алкогольні напої (протягом 5 років*) (Директива Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої); запровадити розділ 3 Директиви Ради № 2007/74/ЄС від 20.12.2007 року про звільнення від податку на додану вартість і мита щодо кількісних обмежень на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (протягом 3 років*); підготувати підґрунтя щодо запровадження Директива Ради № 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства (оподаткування енергопродуктів та електроенергії), з огляду на майбутні потреби України щодо захисту навколишнього середовища та енергоефективності; здійснити заходи по гармонізації з законодавством держав-членів ЄС про податки з обороту, а саме заходи для відшкодування ПДВ суб’єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства (тринадцята Директива Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17.11.1986). *з дати набрання чинності угоди про асоціацію з ЄС

Слайд 18

Гнучке поєднання механізмів фінансового управління для підтримки поміркованого податкового навантаження. Транспарентність у відношеннях держави, бізнесу, громадського суспільства. Соціалізація податкової політики з урахуванням світових тенденцій. Адаптація до міжнародної практики оподаткування. Відповідність нагальним економічним викликам держави. Реформування податкового законодавства має відбуватися в площині стратегічних цілей

Слайд 19

Інститути наднаціонального (Директива Ради 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість) і національного законодавства країн ЄС стосовно оподаткування податком на додану вартість здійснюють постійну роботу над удосконаленням його відповідності сучасним економічним викликам. Застосування ПДВ у фінансовому секторі ґрунтується на чіткому визначенні понятійно-термінологічного апарату стосовно підходу звільнення страхових і фінансових послуг. Серед страхових, фінансових операцій, а також у сфері управління інвестиційними фондами не вважається за доцільне звільняти: операції із виконання стандартизованих послуг, що надаються кол-центрами. Актуальні питання в сфері оподаткування ПДВ у країнах ЄС щодо регулювання звільнених операцій фінансового сектора

Слайд 20

Підтримка пропонованих рішень можлива за умови широкого обговорення із громадськістю та бізнесу. Висновки Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство