X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Коли порушується кримінальна справа

Завантажити презентацію

Коли порушується кримінальна справа

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Коли порушується кримінальна справа.

Слайд 2

Очікувані результати Вивчивши дану тему ви зможете: називати основні етапи розгляду кримінальної справи; характеризувати учасників кримінального процесу, їхні права і обов’язки; аналізувати і розв’язувати правові ситуації; пояснювати принцип презумпції невинуватості та оцінювати його значення; висловлювати власну оцінку важливості права людини на захист у суді; діяти у відповідності до вимог закону у складних життєвих ситуаціях.

Слайд 3

Словничок до теми: Вивчивши тему, ти ознайомишся з такими поняттями: правосуддя; досудове слідство; судове слідство; кримінальна справа; Кримінально – процесуальний кодекс України; слідчий; суд; суддя.

Слайд 4

Коли і як порушується кримінальна справа Наше життя не виключає правопорушень. Найбільш небезпечними з них є кримінальні. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України наявність кримінального правопорушення передбачає певний порядок провадження у кримінальних справах. Він називається кримінальним процесом. Кримінальний процес – це складна і чітко організована система. Всі дії учасників протікають у певному порядку, послідовності, тому сама діяльність проходить ряд етапів. Ці етапи називають стадіями кримінального процесу. Розглянемо деякі з них.

Слайд 5

Стадії кримінального процесу Порушення кримінальної справи Досудове Судовий розслідування розгляд Кримінальний процес дізнання; досудове слідство. попередній розгляд справи суддею; стадія судового розгляду.

Слайд 6

Як бачимо, кримінальний процес починається з порушення кримінальної справи. Що ж таке кримінальна справа? Кримінальна справа – це систематизована сукупність оформлених у визначеному порядку процесуальних документів (протоколів слідчих дій, матеріалів технічного документування, речових доказів, висновків експертів і інше), які свідчать про наявність у діянні ознак злочину, які мають значення для встановлення винних у вчиненні злочину та застосування для них покарання.

Слайд 7

Кримінальна справа порушується: На підставі заяви За умови виникнення об’єктивних фактів а саме: слідів, наслідків злочину або з’явлення зловмисника з повинною яку подає сам потерпілий, або його законні представники, або представники держави Порушення кримінальної справи – це процесуальна дія компетентного органу, з якої починається офіційне розслідування.

Слайд 8

Як проводиться досудове слідство Досудове слідство – врегульована нормами Кримінально-процесуального кодексу України діяльність слідчого, пов’язана із збиранням, перевіркою та оцінкою доказів з метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування події злочину, винності осіб, які вчинили злочин. Досудове слідство проводить слідчий. Слідчий – це посадова особа, наділена повноваженнями щодо провадження досудового слідства у кримінальних справах. Найбільш поширеною слідчою дією є допит свідка і потерпілого.

Слайд 9

З якою метою проводиться допит? Допит свідка і потерпілого являє собою ефективний засіб отримання доказової інформації та повинен будуватися таким чином, щоб порядок його проведення дозволив отримати в великій кількості правдиві та значні для справи дані і в той же час надійно гарантував права людини і громадянина, оберігав честь і гідність тієї фізичної особи, яку допитують.

Слайд 10

Робота в групах: Як готується слідчий до проведення допиту , які права і обов’язки він має, вам необхідно визначити за наданим матеріалом і текстом підручника на с. 159. Таким чином, досудове слідство вимагає від слідчого високого професіоналізму і відповідального ставлення до справи.

Слайд 11

Досудове слідство закінчується Складанням обвинувального висновку і переведенням кримінальної справи до суду Постановою про закриття справи

Слайд 12

Як проходить розгляд кримінальних справ у суді Після етапу досудового розслідування відбувається стадія віддання справи до суду. Суд – це державний орган, який здійснює правосуддя, розглядаючи адміністративні, кримінальні, цивільні і господарські справи. Рішення суду, згідно з Конституцією України, мають обов’язкову силу. Кримінальні справи суд розглядає у складі одного або трьох суддів.

Слайд 13

Отримавши справу для розгляду, суддя одноособово своєю постановою або суд у розпорядчому засіданні своєю ухвалою віддає обвинуваченого до суду. Обвинувачений стає підсудним. З конкретних ситуацій ви знаєте про роботу суду. Дайте відповідь на таке запитання: Чи означає направлення справи до суду визнання підсудного винуватим? Так, справді не означає, так як в кримінальному праві України існує принцип презумпції невинуватості, тобто особа не визнається винуватою, поки її вина не буде доведена у визначеному законом порядку.

Слайд 14

На стадії судового розгляду суд розглядає та вирішує справи по суті, постановляє вироки чи судові рішення. Цей етап включає в себе: Підготовчу частину судового засідання Судове слідство Останнє слово підсудного Судові дебати Винесення вироку Публічне проголошення вироку Так закінчується розгляд кримінальних справ в суді.

Слайд 15

Закон визначає права і обов’язки учасників кримінального процесу. Зараз ми з ними ознайомимося прочитавши текст підручника на с. 160-161

Слайд 16

Робота в групах. Завдання: визначити права і обов’язки потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого. Проводиться обговорення ролі свідків і захисту. Як бачимо, законом хоч і передбачено винесення покарання для обвинуваченого, бо саме це передбачає вирок суду, цим же законом його не позбавлено прав, не передбачено приниження його людської гідності.

Слайд 17

Висновок: Яке ваше враження від розглянутого матеріалу? Давайте згадаємо, які завдання ми ставили починаючи вивчення, які очікувані результати нашої роботи? Чи досягли ми бажаних результатів? Що ми можемо використати в складних життєвих ситуаціях?

Слайд 18

Робота в малих групах. Виконуємо завдання 6 (с.162). Обираємо одну із ситуацій – номер групи відповідає номеру ситуації. Готуємо виступ у суді на 2-3 хвилини, обравши такі ролі: І група – свідок; ІІ група – потерпілий; ІІІ група – захисник підсудного. Дайте оцінку наслідкам своєї роботи. Який виступ, на вашу думку, був найбільш вдалим?

Слайд 19

Домашнє завдання. Опрацювати § 25. Навчитися пояснювати і формулювати поняття теми.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство