X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Громадський контроль за владою

Завантажити презентацію

Громадський контроль за владою

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Громадський контроль за владою Олександр Солонтай

Слайд 2

Слайд 3

№ Як контролювати? Правова підстава Практична реалізація 1. Читати рішеннятарозпорядження Рішення вступають в силу після їх оприлюднення (ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Оприлюднення - не пізніше 5 робочих днів (ч.2 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»). Рішення ради розміщуються на веб-сайті ради. Веб-сайтом є сторінка з розширенням “.gov” або інша сторінка, яку оплачує рада або на якій офіційно розміщуються документи.

Слайд 4

Читати рішення влади Всі документи в інтернеті

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Вивчати плани та наміри

Слайд 22

№ Як контролювати? Правова підстава Практична реалізація 2. Аналіз плану роботи На засіданнях ради затверджується план роботи ради та заслуховується звіт про його виконання (п.7 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні Раз на рік рада затверджує рішення про план роботи, а потім можна внести зміни. Також слухається звіт, за підсумками чого приймається рішення

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Спостерігати за правилами

Слайд 29

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 3. Спостереження за дотриманням в правил та процедур Закони описують порядок роботи, прийняття рішень, виконання обов’язків посадовими особами В багатьох місцевих радах мало звертають увагу на дотримання законів в ході роботи, процесі прийнятті рішень. Але саме їх недотримання є головним аргументом для скасування або перегляду раніше прийнятих рішень.

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Протоколи відкрито!

Слайд 34

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 4. Ознайомлення з результатами роботи ради, ходом дискусії, змістом розглянутих питань та пропозицій Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються (ч.16 ст.46 «Про місцеве самоврядування в Україні») Протоколи засідань ради розміщуються протягом п’яти робочих днів на відповідних розділах веб-сайту ради

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Вільний вхід на засідання

Слайд 40

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 5. Відвідування пленарних засідань сесій ради, комісій, президії, інших органів ради з метою практичного ознайомлення з роботою ради Доступ до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень гарантується і є правом громадян на доступ до публічної інформації (п.4 ч.1 ст.3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») Громадяни дотримуються правил відвідування засідань ради відповідно до регламенту, засідань постійних депутатських комісій відповідно до положення про комісії, президії відповідно до положення про президію

Слайд 41

Слайд 42

Читати проекти документів

Слайд 43

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 6. Вивчення проектів рішень місцевої влади, надання пропозицій, зауважень або альтернативних варіантів від громадськості або окремих осіб Проекти рішень оприлюднюються розробниками за 20 робочих днів до дати їх розгляду (ч.3 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»), а громадяни мають право подавати владі пропозиції Проекти рішень розміщуються у відповідному розділі веб-сайту місцевої ради. Пропозиції розглядаються авторами проектів рішень, комісіями та на засіданнях.

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Відкрито доступ до документів депутатських комісій

Слайд 61

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 7. Ознайомлення з результатами роботи депутатських комісій, змістом прийнятих висновків, рекомендацій Протоколи, висновки та рекомендації засідань комісій є відкритими та оприлюднюються (ч.10 ст.47 «Про місцеве самоврядування в Україні») Протоколи, висновки, рекомендації комісій ради, розміщуються протягом п’яти робочих днів у відповідних розділах веб-сайту ради

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 8. Здійснення депутатами прийому є обов’язком, виконання якого легко проконтролювати, відвідуючи визначений час Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце регулярного прийому (не рідше разу на місяць) розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. (п.5 ч.1 ст.10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад») Депутат проводить прийом виборців свого округу або мешканців всієї громади, залежно від того, в який спосіб його було обрано (з 2010 року депутати міських, районних та облсних рад обираються по мажоритарних округах (50% від складу) та по списках (50%).

Слайд 69

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 9. Відвідування депутатами засідань є обов’язком, виконання його можна перевіряти порахувавши кількість пропусків У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання депутата (ч.5 ст.49 «Про місцеве самоврядування в Україні») Для отримання інформації про відвідуваність депутата потрібно систематизувати відомості з протоколів та листів реєстрації, в яких підписуються депутати на початку засідання

Слайд 70

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 10. Здійснення депутатами інформування виборців можна перевірити шляхом опитувань виборців про способи, періодичність та зміст надання їм інформації Депутат зобов’язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців (п.2 ч.1 ст.10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Багато депутатів місцевої ради інформують виборців про роботу ради через ЗМІ, інтернет, особисті зустрічі, випуск спеціальних бюлетенів, періодичні зустрічі з ГО, ОСББ, ОСНами тощо, а також через взаємодію з підприємствами, установами, організаціями розміщених або пов’язаних з округом.

Слайд 71

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 11 Звітування міського голови та депутатів місцевих рад Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін (ч.7 ст.42 «Про місцеве самоврядування в Україні»). Депутат звітується щорічно. Звіт може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності, навчання або ОСН. Депутат за сім днів повідомляє про час і місце проведення звіту через ЗМІ або в інший спосіб (ч.1,3,4 ст.16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад») Як правило, міські голови проводять відкриті зустрічі в сесійних залах, будинках культури, на центральних площах, парках тощо. Позачергове звітування в раді найчастіше використовується для зняття з посади. Найпоширеніша практика повідомлення та запрошення на звіт депутата ради – оголошення через газету ради та веб-сайт ради, поширення надрукованих запрошень в окрузі.

Слайд 72

Слайд 73

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 12 Аналіз декларацій про майно, доходи та витрати Щорічно, до 1 квітня, депутати та посадові особи місцевої влади подають декларацію про майно, доходи та витрати (ст.12 ЗУ «Засади запобігання і боротьби з корупцією») Невиконання цього обов’язку є прямою підставою позбавлення депутата місцевої ради повноважень. Частина декларацій оприлюднюється, а іншу частину необхідно отримувати шляхом подання запитів на інформацію

Слайд 74

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 13 Знайомство та спілкування з помічниками депутатів, аналіз їх кількості, діяльності, залучення в роботу з виборцями Персональний підбір до п’яти помічників-консультантів, організацію їх роботи та розподіл обов'язків здійснює особисто депутат. Умови діяльності визначаються Положенням ради (ч.1-3 ст.29-1 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад») Положенням місцевої ради про помічників депутата їм може бути надано додаткові права та можливості, окрім передбачених законом. Також сфера діяльності помічників може бути розширена регламентом ради, положенням про депутатські комісії, а також Статутом.

Слайд 75

№ Що контролювати? Правова підстава Практична реалізація 14 Спостереження за чесністю посадових осіб місцевої влади та депутатів місцевої ради Депутатам та посадовцям забороняється сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти) та призначенням на посади осіб, а також втручатися в діяльність органів влади, надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків. (ст.6 ЗУ «Засади запобігання і боротьби з корупцією») В більшості випадків, депутати місцевих рад навіть не здогадуються, що їм заборонено надавати сприяння окремим фізичним або юридичним особам, в здійсненні різноманітної діяльності. Навпаки, саме для надання сприяння окремим фірмам та людям, так рвуться в депутатство. Наразі таке поняття, «як конфлікт інтересів» наші правоохоронні органи тільки почали вивчати, але вже є перші випадки притягнення представників місцевої влади до відповідальності, за надання тих чи інших переваг різним особам.

Слайд 76

Форми не передбачені законом, АЛЕ….

Слайд 77

Регламент ради, рішення про веб-сайт ради або порядок реалізації висвітлення може передбачати трансляції: - сесій, засідань ради; - постійних депутатських комісій; - президій ради; - заходів ради. Приклад з Кіровоградської обласної ради: Онлайн-трансляції

Слайд 78

Камера в зал сесійних засідань:

Слайд 79

Камера на президію ради, на головуючого під час засідання:

Слайд 80

Відео-архів для збереження записів

Слайд 81

Слайд 82

Регламент ради або регламент виконавчого комітету ради, може передбачати публічне розміщення протоколів виконавчого комітету Приклад з Деснянської районної ради в м.Чернігові: Оприлюднення протоколів виконкому

Слайд 83

Доступ до протоколів виконкому

Слайд 84

Регламент ради може передбачати оприлюднення на сайті ради Приклад з Львівської обласної ради: Контроль за депутатськими зверненням

Слайд 85

Слайд 86

Слайд 87

Регламент ради, рішення про веб-сайт ради або порядок реалізації інформаційного висвітлення може передбачати наявність офіційної сторінки кожного депутата ради Приклад з Бердянської міської ради: Офіційна сторінка депутата

Слайд 88

Біографія, приймальня та блог – все разом

Слайд 89

Відповідно до п.13 ч. 2 ст.19 ЗУ Про статус депутатів місцевих рад, місцеві депутати мають право знайомитися з текстами виступів у стенограмах ради та її органів до їх опублікування. Отже, в тих радах, які ведуть стенограми, вони повинні опубліковуватися. Найкращий спосіб це зробити – сайт. Приклад з ради: Стенограми засідань

Слайд 90

Звукозапис (.mp3) та текстовий запис (.pdf)

Слайд 91

В тих радах, в яких голосування здійснюється картками, можна вивести результати голосувань в публічний доступ Приклад з Миколаївської міськради: Доступ до голосувань депутатами

Слайд 92

Розміщено голосування по кожному питанню

Слайд 93

Поіменна позиція голови та депутатів

Слайд 94

Слайд 95

Слайд 96

Список помічників депутатів

Слайд 97

Отже, найпоширеніші форми громадського контролю: ТВ, радіо та он-лайн трансляції; e-mail підписка на оновлення сайту ради; розміщення депутатських звернень та звітів; доступ до протоколів виконкому; розміщення результатів голосувань; офіційна веб-сторінка депутата; відкритий реєстр громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів за місцем проживання, протоколів, матеріалів їх проведення; оприлюднення стенограм, аудіозаписів засідань ради, виконкому, президії ради тощо.

Слайд 98

Дякую за увагу ! Олександр Солонтай office@ipo.org.ua www.ipo.org.ua т./ф. 278-55-16 068-790-11-00 050-411-20-48

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство