X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Господарсько-договорні документи

Завантажити презентацію

Господарсько-договорні документи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.

Слайд 3

Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати орга-нізації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встановленими цінами. Договір підряду — це договір, за яким підприємець-під-рядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику. Договір про матеріальну відповідальність — це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов'язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Слайд 4

Установчий договір — це договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації. Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо. Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори.

Слайд 5

Трудовий договір—це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов'язується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.

Слайд 6

Реквізити Назва документа. Зазначення місця укладання й дати. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють). Зміст договору. Термін виконання договору. Кількісні та якісні показники продукції. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми. Порядок виконання роботи. Порядок розрахунків між сторонами. Додаткові умови до договору. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору. Порядок і місце розв'язання суперечок. Загальний термін дії договору. Юридичні адреси сторін, що укладають договір. Власноручні підписи сторін. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Слайд 7

Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Слайд 8

Назва виду документа. Заголовок. Місце складання. Дата. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін. Юридичні адреси сторін. Підписи. Печатка установи.

Слайд 9

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника.

Слайд 10

Контракт - це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України "Про підприємство", "Про власність", "Про освіту" громадяни через контракт реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Слайд 11

Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення. Дата й місце підписання. Орган, що наймає працівника. Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають. Термін дії контракту. Текст. Підписи сторін — укладачів контракту. Печатка, що засвідчує підпис наймача.

Слайд 12

Контракт складається у двох примірниках — по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство