X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративне правопорушення та його юридичний склад

Завантажити презентацію

Адміністративне правопорушення та його юридичний склад

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Склад злочину : поняття, елементи та його види Підготувала : студентка 3-го курсу Групи К81-17 Новікова Крістіна

Слайд 2

Поняття складу злочину Це Сукупність об'єктивних та суб'єктивних ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння як конкретний злочин. Сукупність встановлених статтями Особливої частини КК об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин. Або

Слайд 3

Елементи складу злочину: Об’єкт Об’єктивна сторона Суб’єкт Суб’єктивна сторона. Відсутність хоча б одного з цих елементів свідчить про відсутність у діянні особи складу злочину, що, у свою чергу, виключає кримінальну відповідальність такої особи.

Слайд 4

Об’єкт злочину Це охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди або створюючи загрозу завдання такої шкоди. Об'єкт злочину, має ознаки: суспільні відносини (власне об'єкт злочину); предмет злочину; потерпілий від злочину. Наприклад, об’єктом при вбивстві є життя особи, при викраденні майна – власність, при хуліганстві – громадський порядок.

Слайд 5

Предмет злочину Це речі матеріального світу, з приводу яких чи у зв’язку з якими вчиняється злочин Наприклад, при крадіжці її предметом є майно, речі та інші цінності, а при незаконному носінні зброї – зброя

Слайд 6

Потерпілим від злочину Може бути фізична особа, якій злочином безпосередньо завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а у кримінальному провадженні - як фізична, так і юридична особа, якій злочином завдано майнової шкоди Наприклад, схиляння неповнолітнього до вживання наркотичних засобів.

Слайд 7

Об’єктивна сторона злочину це зовнішній прояв суспільно не безпечного посягання АБО Це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину і характеризують суспільно-небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його негативні наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.

Слайд 8

Об'єктивна сторона злочину, має ознаки: Суспільно небезпечне діяння Злочинні наслідки Спосіб Час Місце Причиновий зв'язок між діянням і наслідками, що настали Обстановка Знаряддя Засоби вчинення злочину

Слайд 9

Суб'єктивна сторона злочину Це внутрішня сторона злочину, а саме психічне ставлення суб‘єкта злочину до суспільно-небезпечного діяння,що він вчиняє, та його суспільно-небезпечних наслідків в момент вчинення злочину. Суб'єктивна сторона злочину, має ознаки: вина; мотив; мета; емоційний стан.

Слайд 10

Су спільно небезпечне діяння Це свідома вольова поведінка людини Наприклад злочинні дія чи бездіяльність

Слайд 11

Суб'єкт злочину Це один із елементів будь-якого складу злочину. Важливо! Поняття «суб'єкт злочину» важливе для кваліфікації злочинів та вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.

Слайд 12

Суб'єкт злочину, має ознаки: Фізична особа Осудність Вік кримінальної відповідальності Ознаки спеціального суб'єкта

Слайд 13

Суспільно небезпечні наслідки це шкода, яка заподіюється в результаті вчинення злочинного діяння. Шкода може бути : матеріальна: фізична (смерть людини, тілесні ушкодження, масове захворювання), майнова (знищення майна, зниження родючості земель) нематеріальна: моральна (приниження честі та гідності), політична (повалення конституційного ладу, зміна меж території держави).

Слайд 14

Типи ознак злочину Обов'язкові — необхідні ознаки складу злочину, притаманні всім без винятку злочинам Факультативні (необов'язкові) — ознаки, властиві не всім, а тільки деяким складам злочинів

Слайд 15

предмет злочину та потерпілий від злочину; злочинні наслідки, причиновий зв'язок між діянням і наслідками, що настали, місце, час, спосіб, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину; ознаки спеціального суб'єкта (службове становище, фах, родинні зв'язки тощо); мотив, мета або емоційний стан. Обов'язкові ознаки: Факультативні ознаки: суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом (об'єкт злочину); суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність); ознаки загального суб'єкта злочину (фізична особа, осудність, вік, з якого настає кримінальна відповідальність); вина (умисел або необережність);

Слайд 16

Функції складу злочину Фундаментальна Процесуальна Розмежувальна Гарантійна Полягає в тому, що склад злочину є єдиною, законною, достатньою та необхідною підставою кримінальної відповідальності Виключно склад злочину визначає межі кримінального розслідування, оскільки головним завданням будь-якого розслідування є встановлення та доказування того, що в діях винного наявний склад конкретного злочину За допомогою складу злочину розмежовується злочинна поведінка від не злочинної, один склад злочину - від іншого Точне встановлення складу злочину є гарантією дотримання законності та прав і свобод людини та громадянина.

Слайд 17

Матеріальний та формальний склад злочину Матеріальний склад злочину — склад злочину, об'єктивна сторона якого передбачає настання суспільно небезпечних наслідків як її обов'язкову ознаку. Наприклад, крадіжка, грабіж. Формальний склад злочину — склад злочину, для наявності об'єктивної сторони якого необов'язкове настання суспільно небезпечних наслідків для кваліфікації злочину. Наприклад, одержання неправомірної вигоди, шпигунство, вимагання. Усічений склад злочину – злочин вважається закінченим при вчиненні діянь на стадії готування або замаху (наприклад, посягання на життя працівника правоохоронного органу – з моменту вчинення замаху на вбивство, розбій - при висловленні погрози насильством з метою заволодіння чужим майном, створення злочинної організації, бандитизм - з моменту створення злочинної групи або організації

Слайд 18

Відношенняособи додіїчибездіяльності Відношенняособи донаслідківсвогодіяння Ставленняособи донастаннянаслідків Прямий умисел усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння передбачаєможливістьабонеминучістьнастанняконкретнихсуспільно-небезпечнихнаслідків бажає настання цих наслідків Непрямий умисел усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння передбачаєможливістьнастанняконкретнихсуспільнонебезпечнихнаслідків. небажаєалесвідомодопускаєнастанняцихнаслідків Злочинна самовпевненість усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння передбачаєабстрактнуможливістьнастаннясуспільно-небезпечнихнаслідків самовпевненорозраховуєнавідверненняцихнаслідків Злочинна недбалість неусвідомлюєсуспільнунебезпечністьсвогодіяння непередбачаєнастаннясуспільно-небезпечнихнаслідків хочазаобставинамисправимогла і повиннабулапередбачити Казус (випадок) не усвідомлює суспільної небезпечності свого діяння. особа непередбачаєможливістьнастаннясуспільно-небезпечнихнаслідків пообставинамсправиі не моглаусвідомлюватитапередбачати

Слайд 19

Мотив злочину Мета злочину Емоційний стан це думки, почуття, спонукання особи, які викликали у неї бажання вчинити злочин (вбивство з корисливих мотивів; завідомо незаконне затримання, вчинене в особистих інтересах). це уявлення особи про бажаний результат, досягнути якого вона прагне, скоюючи злочин (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу; вбивство з метою приховати інший злочин). це сукупність емоцій і переживань, які були в особи під час вчинення нею злочину (вбивство в стані сильного душевного хвилювання).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство